Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διαπίστωσε ότι, στο πλαίσιο της υποχρέωσης όλων των Τμημάτων της Σχολής για καταχώριση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΘΑΑΕ, η ποσοτική αποτίμηση των δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ λαμβάνεται υπόψιν μόνον εφόσον πιστοποιείται από τη διεθνή βάση Scopus.

Είναι γνωστό ότι η βάση αυτή προσαρμόζεται κυρίως στις απαιτήσεις των θετικών επιστημών και εντοπίζει μελέτες που έχουν δημοσιευτεί σε αγγλόφωνα, κατά βάση, επιστημονικά περιοδικά. Ακόμη, όμως, και υπ’ αυτούς τους όρους, διαπιστώνεται ότι πολυάριθμες μελέτες συντεταγμένες στην αγγλική γλώσσα και δημοσιευμένες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και διεθνείς συλλογικούς τόμους με κριτές δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Το πρόβλημα δεν επιλύεται, δυστυχώς, με τη χρήση άλλων ανάλογων πλατφορμών, όπως για παράδειγμα η Google Scholar, ενώ γλώσσες, όπως η επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους, αλλά και οι κύριες γλώσσες διδασκαλίας Τμημάτων της ΦΛΣ (γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική, ρωσική, σλαβικές γλώσσες), τις οποίες τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής χρησιμοποιούν στις δημοσιεύσεις τους, δεν περιλαμβάνονται επίσης στις εν λόγω βάσεις. Ιδιαίτερα η ελληνική γλώσσα, ως επιστημονικό εργαλείο, φαίνεται μάλλον να απεμπολείται στη διεθνή βάση Scopus και αναμφίβολα αυτή η τακτική θα επιφέρει, προϊόντος του χρόνου, συρρίκνωση της έρευνας που εκπονείται σ’ αυτήν και απομείωση των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται σε Σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Η υπ’ αυτούς τους όρους αποτίμηση του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ της ΦΛΣ, μιας Σχολής όπου θεραπεύονται οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, θα καταλήξει αναμφίβολα στην παραδόξως άστοχη και άκρως παραπλανητική διαπίστωση ότι το παραγόμενο ερευνητικό έργο τους υπολείπεται ή αποδεικνύεται πλημμελές. Το γεγονός εγείρει περαιτέρω ανησυχίες σχετικά με την εν γένει αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, σπουδών που δεν συρρικνώνονται ούτε συγχωνεύονται, ενώ συνδέεται και με οικονομικού τύπου επιπτώσεις,  σαφώς ήδη προσδιορισμένες στην κείμενη νομοθεσία, καθώς τα υποβαλλόμενα στοιχεία «λαμβάνονται πλέον υπόψη στο πλαίσιο εφαρμογής  ποιοτικών κριτηρίων για την κατανομή του 20% της ετήσιας συνολικής χρηματοδότησης των ελληνικών Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων».

Η Κοσμητεία της ΦΛΣ του ΕΚΠΑ καλεί την ΕΘΑΑΕ να διορθώσει άμεσα αυτή την ακατανόητη αστοχία, να ευθυγραμμιστεί με τη διεθνώς ακολουθούμενη πρακτική και να τιμήσει τον σημαντικό θεσμικό της ρόλο αναπροσαρμόζοντας τις προϋποθέσεις για την ποσοτική αποτίμηση του επιστημονικού έργου των μελών ΔΕΠ, ώστε, ειδικά για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, να είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνεται το σύνολο του ερευνητικού έργου που έχει παραχθεί και δημοσιεύεται σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και διεθνείς συλλογικούς τόμους με κριτές, ανεξάρτητα από τη γλώσσα δημοσίευσης και τα όποια ασαφή ή και μονοδιάστατα κριτήρια των διεθνών βάσεων δεδομένων.

Βλ. επίσης: https://www.deanphil.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/anakoinosi_tis_kosmiteias_tis_fls_ekpa_gia_tin_apotimisi_ton_dimosieyseon_ton_melon_dep/

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN