Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Εκδήλωση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ για την άριστη πιστοποίηση του ΠΠΣ του από την ΕΘ.Α.Α.Ε.

Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ με αφορμή την Πιστοποίηση από την ΕΘ.Α.Α.Ε. του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του (το ΠΠΣ του Τμήματος έλαβε και στα δέκα κριτήρια της πιστοποίησης «άριστα»).

IMG 4681

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων και τα εξής:

εκδήλωση

Η πιστοποίηση της υψηλής ποιότητας ενός προγράμματος σπουδών του ΕΚΠΑ δεν αποτελεί «είδηση» αλλά επιβεβαίωση του σημαντικού και πολυεπίπεδου ακαδημαϊκού έργου που συντελείται όλα αυτά τα χρόνια, από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ενός τόσο αξιόλογου Τμήματος, όπως αυτό της Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Η επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας αλλά και το ανώτερο επίπεδο των άριστων διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας των σπουδών στο Τμήμα σας προκύπτουν από δύο ακόμα δεδομένα:

(α) Από το γεγονός ότι το ΠΠΣ του Τμήματος έλαβε και στα δέκα κριτήρια της πιστοποίησης «άριστα», δηλαδή πλήρη και άριστη συμμόρφωση σε όλα τα πρότυπα ποιότητας του ΕΧΑΕ. Αυτό έχει συμβεί σε μόλις τέσσερα (4) ΠΠΣ του ΕΚΠΑ από τα είκοσι οκτώ (28) που έχουν πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα, και μάλιστα το ΠΠΣ της Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι ένα από τα δύο προγράμματα σπουδών ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας που επιτυγχάνει αυτή την επίδοση (Το άλλο ΠΠΣ είναι αυτό της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, και τα άλλα δύο ΠΠΣ με 10 /10 άριστα είναι τα δύο παιδαγωγικά ΤΕΑΠΗ και ΠΤΔΕ).

(β) Από τα πολύ θετικά  σχόλια των εξωτερικών αξιολογητών της ΕΘΑΑΕ, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο τελικό κείμενο της Έκθεσης Πιστοποίησης. Μεταξύ των άλλων η επιτροπή επικεντρώνει στην άριστη δομή και την οργάνωση του προγράμματος σπουδών, στο γεγονός ότι το επιστημονικό προσωπικό διαθέτει άριστα προσόντα για την επίτευξη αυτών των στόχων, στην εκτίμηση που τρέφουν οι φοιτητές και οι απόφοιτοι στο Τμήμα και το πρόγραμμα σπουδών του αλλά και στο πλούσιο και διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό του έργο.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαδικασία της πιστοποίησης διασφαλίζει ότι ένα πρόγραμμα σπουδών πληροί όλες τις τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται από το πρότυπο της ΕΘΑΑΕ και το οικείο Ίδρυμα, αλλά και ότι οι επιδόσεις και οι ικανότητες των αποφοίτων του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών (μαθησιακά αποτελέσματα) αντιστοιχούν στα προσδοκώμενα επαγγελματικά προσόντα που απαιτεί η κοινωνία και η αγορά εργασίας. Επίσης, πιστοποιείται ότι το πρόγραμμα σπουδών ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στον ΕΧΑΕ.

Κατά συνέπεια η πιστοποίηση αποτελεί διαβατήριο για τη συνέχιση της φοίτησης στην Ευρώπη και διεθνώς, και αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, καθώς η κατοχή πιστοποιημένων τίτλων σπουδών θεωρείται  υψίστης σημασίας για την είσοδο των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Για τους λόγους αυτούς βασική προτεραιότητα της στρατηγικής μας από τις πρώτες μέρες της θητείας μου ήταν η ενίσχυση και η εδραίωση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας. Οι διαδικασίες πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ δεν αντιμετωπίστηκαν ως μια «γραφειοκρατική» υποχρέωση που επέβαλλε το θεσμικό πλαίσιο αλλά ως ένα μέσο και ένα όπλο στη βελτίωση της εικόνας του Ιδρύματος, στη γνωστοποίηση της επιστημονικής και ακαδημαϊκής του συνεισφοράς, στην επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας όλων των διαδικασιών λειτουργίας του και στη διευκόλυνση της στρατηγικής διεθνοποίησης-εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών.

Καταβάλλοντας όλοι μαζί μια τεράστια προσπάθεια στον τομέα της διασφάλισης ποιότητας πετύχαμε πολλά και σημαντικά πράγματα, ίσως και εξωπραγματικά για τα ελληνικά δεδομένα. Αξίζει να αναφέρω τα εξής:

  1. Το 2015 το ΕΚΠΑ ήταν το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο το οποίο δέχθηκε Ιδρυματική Εξωτερική Αξιολόγηση από διεθνές κλιμάκιο εξωτερικών αξιολογητών και έλαβε την ανώτερη δυνατή βαθμολογία και διάκριση «Worthy of Merit».
  2. Το 2018 το ΕΚΠΑ ήταν ένα από τα δύο πρώτα ελληνικά πανεπιστήμια που ολοκλήρωσε επιτυχώς  και με άριστα τη διαδικασία πιστοποίησης του Εσωτερικού του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) από την ΕΘΑΑΕ.
  3. Από τις αρχές του 2019 μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η Πιστοποίηση 28 Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. Εντός του 2023 αναμένεται και η ολοκλήρωση της πιστοποίησης των υπόλοιπων τεσσάρων παλαιών προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών
  4. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 με απόφαση της ΕΘΑΑΕ ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διαδικασία πιστοποίησης του νέου Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών Ιατρικής του Πανεπιστημίου μας.  Είναι το πρώτο ξενόγλωσσο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΕΚΠΑ που έλαβε πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ και μάλιστα με βαθμό άριστα και στα έντεκα (11) κριτήρια.
  5. Από το 2015 έως σήμερα υλοποιούμε τη στρατηγική για την ενίσχυση της θέσης του Ιδρύματός μας στις διεθνείς κατατάξεις Πανεπιστημίων. Η στρατηγική αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής διασφάλισης ποιότητας, διότι μεταξύ των άλλων η επίδοση του Ιδρύματος αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης της ΕΘΑΑΕ στις διαδικασίες κατανομής του 20% της χρηματοδότησης των ΑΕΙ από το Υπουργείο Παιδείας. Ενδεικτικό αποτέλεσμα αυτής της οργανωμένης προσπάθειας ήταν το ΕΚΠΑ να βρεθεί στο top 100 των Πανεπιστημίων παγκοσμίως 12 φορές σε επτά διαφορετικές κατατάξεις μέσα στο 2022.
  6. Με βάση την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας η οποία βασίστηκε στην εισήγηση της ΕΘΑΑΕ και τις Εκθέσεις Επιτευγμάτων Ποιότητας των Ιδρυμάτων της χώρας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών πρώτευσε μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων συγκεντρώνοντας τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων και επιτυγχάνοντας τον υψηλότερο συντελεστή κατανομής χρηματοδότησης για το ποσοστό του 20% της συνολικής χρηματοδότησης των ελληνικών Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων για το έτος 2022.

Κλείνοντας θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας για την άριστη πιστοποίηση του Προγράμματος Σπουδών και να ευχηθώ ακόμη περισσότερες διακρίσεις στο άμεσο μέλλον. Θα είμαστε πάντα δίπλα σας καταβάλλοντας το μέγιστο των προσπαθειών μας για να στηρίξουμε το έργο σας.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά τον Αντιπρύτανη και Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ Δημήτρη Καραδήμα αλλά και τα στελέχη της Μονάδας για την υποστήριξη και αποφασιστική συμβολή τους στο έργο της πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας στο Πανεπιστήμιό μας. Και στην περίπτωση της πιστοποίησης του ΠΠΣ του Τμήματός σας, η βοήθεια, η τεχνογνωσία και ο επαγγελματισμός τους ήταν καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας. Επιπλέον, η συμβολή του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Αχιλλέα Χαλδαιάκη, ήταν καθοριστική για την επιτυχή έκβαση της πιστοποίησης του Τμήματος.

Και πάλι θερμά συγχαρητήρια σε όλους και να έχουμε μια καλή ακαδημαϊκή χρονιά.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN