Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Την προηγούμενη εβδομάδα από τις 24 έως τις 26 Μαΐου 2023, έλαβε χώρα στην πόλη Tübingen της Γερμανίας η ετήσια κεντρική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου CIVIS, που έχει γίνει γνωστή με το όνομα “Global CIVIS Days”, με τη συμμετοχήπερίπου 200 συνολικά παρευρισκόμενων από τα 11 Πανεπιστήμια – μέλη της συμμαχίας.Το 2022 η εκδήλωση αυτή είχε φιλοξενηθεί από το ΕΚΠΑ και είχε σημειώσει εξαιρετική επιτυχία. Εφέτος οικοδεσπότης ήταν το Πανεπιστήμιο Eberhard Karls University of Tübingen της Γερμανίας. Πρόκειται για μια εκδήλωση που συγκεντρώνει στον ίδιο χώρο για ένα τριήμερο φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές, εργαζόμενους στα Πανεπιστήμια (διοικητικούς, τεχνικούς, κλπ.), κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών από όλη την Ευρώπη!

IMG20230525123852

Ο σκοπός είναι να βρεθούν όλοι οι συμμετέχοντες μαζί, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν σκέψεις, απόψεις και εμπειρίες και να προωθήσουν την συνεργασία των ιδρυμάτων, η οποία αποβλέπει στη δημιουργία ενός ισχυρού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ικανού να εκπροσωπήσει την ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση στο διεθνές στερέωμα, να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού, να αναβαθμίσει την εκπαίδευση των φοιτητών του και να ανεύρει καινοτόμες λύσεις στις ποικίλες κοινωνικές προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Το ΕΚΠΑ ήταν και αυτή τη χρονιά παρόν στην πόλη Tübingen με ισχυρή δεκαπενταμελή αποστολή επικεφαλής της οποίας ήταν ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής, κ. Δημήτρης Καραδήμας.

Συγκεκριμένα, εκ μέρους του ΕΚΠΑ μας εκπροσώπησαν:

7 μέλη ΔΕΠ:

Αντωνοπούλου Θεοδώρα, Hub 2 “Society, Culture, Heritage” Council Member, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Αποστόλου Ειρήνη, WP9 Leader, Steering Committee Member, Καθηγήτρια Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Καραδήμας Δημήτριος, Steering Committee Member, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Κατσιάνης Δημήτριος, Hub 5 “Digital and Technological Transformation” Council Member, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογιών και Ψηφιακής Βιομηχανίας ΕΚΠΑ

Μούλιου Μαρία (Μάρλεν), Open Labs Coordinator, Museum Network, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ

Μουρούζης Ιορδάνης, Hub 3 “Health” Council Member, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Χρυσανθοπούλου Βασιλική, co- Chair Hub 2 “Society, Culture, Heritage”, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ

6 υπηρεσιακοί παράγοντες:

Αντωνίου Ηλίας, Institutional Coordinator CIVIS- NKUA, Διοικητικό προσωπικό ΕΚΠΑ

Μεσσήνη Σοφία, assistant Institutional Coordinator and Open Lab administrative support

Μπόλης Σπύρος, Stream 2, Digital Campus Unit Member, Προϊστάμενος Κέντρου Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου ΕΚΠΑ

Νικοπούλου Άννα- Σαββούλα, Hub 2 “Society, Culture, Heritage” Member, Διοικητικό προσωπικό ΕΚΠΑ

Σπηλιοπούλου Ελένη, Educational Unit Member, Educational Officer, Διοικητικό Προσωπικό ΕΚΠΑ

Φρύδα Φωτεινή, Stream 2 Member and International Relations Officers Expert Group Member, Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΕΚΠΑ

καθώς και 2 φοιτητές:

Γουργουλέτης Νικόλαος, CIVIS Ambassador, Φοιτητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ

Σχοινά Κατερίνα, Student Council Member, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Φιλολογίας

Αναλυτικότερα, πραγματοποιήθηκαν εντός του τριημέρου 26 συναντήσεις των διαφόρων ομάδων εργασίας, αλλά και συναντήσεις καθαρά επιστημονικού χαρακτήρα. Οι ομάδες εργασίας προωθούν το έργο της συμμαχίας και προετοιμάζουν την επόμενη περίοδο. Τα θέματα που συζητήθηκαν σχετίζονταν βέβαια με την εκπαιδευτική πολιτική της συμμαχίας και τη σχέση της με άλλες συμμαχίες ή κοινωνικούς εταίρους, αλλά ήταν και οικονομικής, οργανωτικής και διαχειριστικής φύσεως.

Στο πλαίσιο αυτό, διεξήχθη η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής (Steering Committee) (την Πέμπτη, 25 Μαΐου 2023) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του CIVIS, στην οποία  παρευρέθηκαν ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Επιστημονικός Υπεύθυνος του CIVIS στο ΕΚΠΑ, Καθηγητής κ. Δημήτριος Καραδήμας, η Καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, κα Ειρήνη Αποστόλου –  Συντονίστρια στο Πακέτο Εργασίας 9 για την εκπαίδευση –  και ο κ. Ηλίας Αντωνίου, Διοικητικός Διαχειριστής του CIVIS στο ΕΚΠΑ. Η εν λόγω συνεδρίαση εστίασε στις στρατηγικές προτεραιότητες και τα μελλοντικά βήματα της συμμαχίας και μεταξύ άλλων συζητήθηκαν:

 -Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δράσεων σε όλες τις βαθμίδες (ΒΑ, ΜΑ και PhD) και οι αναγκαίοι πόροι για την υποστήριξη της δημιουργίας τους,        
 -Η περαιτέρω ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργασιών με τα Πανεπιστήμια-εταίρους της Αφρικής ,

-Ο κομβικός ρόλος των θεματικών ενοτήτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (CIVIS Hubs) στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δράσεων του CIVIS, 

-Ο ουσιαστικός ρόλος των Ανοιχτών Εργαστηρίων “Open Labs” σε κάθε Πανεπιστήμιο-ίδρυμα και η συμβολή τους στη σύνδεση με την τοπική κοινωνία, 

 -Οι προτεραιότητες της συμμαχίας του CIVIS ως προς την Ε.Ε. και η ενίσχυση της προβολής τους στα ενδιαφερόμενα μέλη.

Επιπλέον, στις συναντήσεις των Συμβουλίων των θεματικών ενοτήτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος “Hub Councils” (24-25-26 Μαΐου), οι διαβουλεύσεις εστίασαν στα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα Erasmus + σύντομης κινητικότητας “Blended Intensive Programs-BIPs”. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις των προγραμμάτων “BIPs” που έχουν εγκριθεί από τους συντονιστές τους και αναμένεται να διεξαχθούν,  αλλά και τέθηκαν στο επίκεντρο ζητήματα αναφορικά με την οργάνωση και τη μελλοντική διεξαγωγή 2 μεταπτυχιακών προγραμμάτων από το Hub 2 “Society, Culture and Heritage” στο πλαίσιο αυτό. Σχετικά με τις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας του “Μobility Unit” (24-25-26 Μαΐου), που αφορά στην κινητικότητα, συζητήθηκε η ανάγκη αύξησης της κινητικότητας φοιτητών, καθηγητών και διοικητικού προσωπικού του CIVIS, καθώς και τρόποι προκειμένου να υποστηριχθεί περαιτέρω η “πράσινη-φιλική προς το περιβάλλον μετακίνηση” και η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δράσεις των φοιτητών που λόγω οικονομικών δυσχερειών ή άλλων παραγόντων δεν συμμετέχουν στα προγράμματα Erasmus εξάμηνης διάρκειας, αλλά προτιμούν εντατικά προγράμματα σύντομης κινητικότητας. Στις συναντήσεις των εκπροσώπων των Ανοιχτών Εργαστηρίων του CIVIS “Open Labs”, συζητήθηκαν τα εξής: η διατήρηση και η περαιτέρω ανάπτυξη των συνεργασιών των “Open Labs” με τους κοινωνικούς εταίρους, η ενθάρρυνση και προώθηση των “Staff Weeks” για την αύξηση της συμμετοχής των διοικητικών υπαλλήλων στις δράσεις του CIVIS, καθώς και τη διοργάνωση συνεργατικών βιωματικών εργαστηρίων- workshops στις γλώσσες των Παν/μιων του CIVIS στο πλαίσιο ενίσχυσης της πολυγλωσσίας που αποτελεί στρατηγικό στόχο για τη συμμαχία. Τέλος, στο βιωματικό εργαστήριο της επιτροπής διαχειρίσεως του CIVIS “Management Committee Workshop” (25, 26 Μαΐου 2023) η συζήτηση περιλάμβανε μεταξύ άλλων, θέματα όπως: τρόπους καλύτερης λειτουργίας και οργάνωσης των εκάστοτε γραφείων CIVIS, αλλά και προτάσεις για μελλοντικές δράσεις με έμφαση στις Τέχνες, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό για την αύξηση της  προβολής των πεπραγμένων και του αντικτύπου της συμμαχίας στην κοινωνία.

Στη συνάντηση της ομάδας εργασίας για την εκπαίδευση “Education Unit”,(Πέμπτη, 25 Μαΐου 2023), τέθηκαν επί τάπητος σημαντικά ζητήματα και έγγραφα, όπως το CIVIS Multiple Degree template, η έρευνα για τα εκπαιδευτικά μικρό-προγράμματα του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης, για το πακέτο εργασίας 11 (WP11), η διαδικασία σύνταξης αναφορών για τις εκπαιδευτικές δράσεις CIVIS και προτεινόμενα σχέδια αυτών-templates, καθώς και η ανάγκη για έλεγχο των αιτήσεων των προγραμμάτων “BIPs” όπως αυτά κατατέθηκαν από κοινού από τους συντονιστές των εκάστοτε Πανεπιστημίων-μελών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, πως το Πανεπιστήμιό μας είναι πρώτο στην υποβολή προτάσεων στα BIPs, με τον αριθμό να ανέρχεται στα 10 σε σύνολο 37 προτάσεων. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από τα μέλη του Education Unit για το ακαδημαϊκό πρόγραμμα των Πανεπιστημίων-μελών του CIVIS, ενώ συζητήθηκε και η προοπτική διοργάνωσης μιας δια ζώσης συνάντησης στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης, τον ερχόμενο Οκτώβριο. Την επόμενη μέρα, (Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023), έλαβε χώρα από κοινού συνάντηση του Education Unit και του Mobility Unit, κατά την οποία, συζητήθηκε η ενεργός συνεισφορά του Education Unit στο έργο του Mobility Unit. Λεπτομερέστερα, συζητήθηκαν θέματα όπως: η ασφάλεια υγείας (health insurance) και η διαμονή των φοιτητών (accommodation), η επιχορήγηση των μετακινήσεων των φοιτητών, η «πράσινη μετακίνηση» (green traveling) και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των BIPs.

Επιπροσθέτως, τα δρώμενα της εν λόγω διοργάνωσης περιλάμβαναν εκτός από τις συναντήσεις των διαφόρων ομάδων εργασίας και των οργάνων διοίκησης και ανοικτές συζητήσεις-πάνελς (24, 25 Μαΐου 2023) με έμφαση σε ευρύτερες θεματικές, όπου ήδη έχουν αναπτυχθεί σημαντικές δράσεις. Πιο συγκεκριμένα, στη φετινή διοργάνωση, το Πανεπιστήμιο  του Tübingen εστίασε στη θεματική:Sustainably Connected Universities. Οι δημόσιες συνεδρίες ήταν ανοικτές προς όλους, εντός και εκτός πανεπιστημιακής κοινότητας, με δυνατότητα και διαδικτυακής παρακολούθησης. Οι δημόσιες διαλέξεις- συζητήσεις παρουσίασαν τον τρόπο με τον οποίο οικοδομούμε τον διαπανεπιστημιακό μας χώρο με γνώμονα το μέλλον της συμμαχίας μας, αλλά και το μέλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο. Μάλιστα, η σειρά σεμιναρίων με τίτλο: «Μια καινοτόμος ακαδημαϊκή συμμαχία: Παρουσιάζοντας τα CIVIS Hubs» προσέφερε πέντε επιστημονικές συνεδρίες με έμφαση στο ακαδημαϊκό- εκπαιδευτικό μας έργο αναφορικά με τις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές προκλήσεις που αποτελούν πηγή έμπνευσης και βάση για τις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες.

Οι εργασίες των “Global CIVIS Days 2023” ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023 με  συναντήσεις και βιωματικά workshops των εκπροσώπων των διαφόρων ομάδων εργασίας του CIVIS, με προεξέχουσα τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Πρυτάνεων (Board of Rectors), στο οποίο τα 11 Πανεπιστήμια της συμμαχίας εκπροσωπούνται από τους Πρυτάνεις ή τους αρμόδιους Αντιπρυτάνεις. Στην εν λόγω συνεδρίαση μεταξύ άλλων, οι διαβουλεύσεις εστίασαν σε ζητήματα όπως:

-Ο τελικός σχεδιασμός της στρατηγικής του “Advocacy Strategy” για το CIVIS ως προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

-Η ενσωμάτωση και ενίσχυση της κοινής ερευνητικής δραστηριοποίησης εντός του CIVIS με την λειτουργία του Συμβουλίου Έρευνας- Research Council,

-Έγκριση των κειμένων που καθορίζουν τη φύση, το σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας των βασικών διοικητικών δομών του CIVIS στη δεύτερη περίοδο (Terms of Reference for the Board of Rectors, Steering Committee, Management Committee).

-Τα αποτελέσματα των συναντήσεων των Πανεπιστημίων-μελών που έχουν πραγματοποιηθεί με τα Πανεπιστήμια- εταίρους της Αφρικής, καθώς και τρόπους περαιτέρω στήριξής και μελλοντικής ανάπτυξης της συνεργασίας, τόσο σε ερευνητικό, όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο,

– Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS σε μελλοντικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε,

Τέλος η ελληνική πλευρά έθεσε το θέμα της ελλιπούς χρηματοδότησης της μέσω των ΒΙΒs κινητικότητας των φοιτητών και της ανάγκης συνολικής παρέμβασης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων προς την Ε.Ε. για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος.

Τη διοργάνωση των Global CIVIS Days για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά που θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο του 2024, έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο του Salzburg.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN