Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Διαπανεπιστημιακό Διεπιστημονικό Πρόγραμμα IDEA: 1ο Βραβείο Καινοτόμου Επιχειρηματικής Ιδέας

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με χαρά ανακοινώνει ότι η φοιτήτρια του Τμήματος Θεανώ Κατσανεβάκη συμμετείχε στη νικήτρια Ομάδα που κατέκτησε την πρώτη θέση στο πλαίσιο του 7ου Κύκλου του Διαπανεπιστημιακού Διεπιστημονικού Προγράμματος IDEA.

Screenshot

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που αποτέλεσαν την νικήτρια διεπιστημονική και διιδριματική Ομάδα του Προγράμματος φοιτούν, ειδικότερα, στο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (με αλφαβητική σειρά):

  1. Θεανώ Κατσανεβάκη, Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
  1. Αλέξανδρος Κοντογιώργος, Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
  1. Αλκυόνη Μανωλούδη, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
  1. Ιωάννης Πελεκάνος, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
  1. Αλέξανδρος Στελλάκος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Screenshot

Η Θεανώ Κατσανεβάκη είναι τεταρτοετής φοιτήτρια στο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας. Έχει βραβευτεί επίσης στον 29ο Economia Φοιτητικό Διαγωνισμό, με θέμα ‘Στρατηγικές Ενίσχυσης Βιωσιμότητας: Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG)’. Έχει συμμετάσχει στην επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα ‘Συλλογικότητα και Υπέρβαση: Η Διεθνής Διάσταση της Οινουσσιακής Ναυτιλίας’ που οργανώθηκε από την Isalos.net. Κατέχει επίσης πτυχίο αγγλικής γλώσσας (C2).

Το Πρόγραμμα IDEA (Innovation Design and Entrepreneurial Action) είναι ένα διαπανεπιστημιακό και διεπιστημονικό Πρόγραμμα που απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες στο 3ο ή ανώτερο εξάμηνο σπουδών από διαφορετικά Πανεπιστήμια, με σκοπό τη διαμόρφωση διεπιστημονικών επιχειρηματικών ομάδων και τη συνεργασία τους σε συγκεκριμένους τομείς για την δημιουργία και υλοποίηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών.

Screenshot

Οι συμμετέχοντες/ουσες αξιολογούνται μέσω ερωτηματολογίου, με βάση τις επιχειρηματικές τους ικανότητες και στη συνέχεια χωρίζονται σε συμπληρωματικές ομάδες. Το Πρόγραμμα διαρκεί επτά ημέρες και ολοκληρώνεται σε δύο εβδομάδες. Κύριος στόχος του Προγράμματος IDEA είναι να εξοπλίσει τους/τις προπτυχιακούς/ες φοιτητές/ριες με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να δραστηριοποιηθούν ως επιχειρηματίες στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η διαδικασία σχηματισμού ομάδων και η εκπαίδευση σε επιχειρηματικές δεξιότητες αποτελούν κύριο μέρος του Προγράμματος. Πραγματοποιούνται διαδραστικά εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια επιχειρηματικότητας, προσανατολισμένα προς τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και τη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και καλύπτονται αντικείμενα όπως, μεταξύ άλλων, επιχειρηματικός σχεδιασμός, έρευνα αγοράς, pitching κ.α. Παρέχεται, παράλληλα, προσωπική υποστήριξη και καθοδήγηση από εξειδικευμένους επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς, προκειμένου να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες/ουσες στην υλοποίηση των επιχειρηματικών τους ιδεών. Κατά την τελική φάση, οι νέες επιχειρηματικές ιδέες παρουσιάζονται σε επίσημη τελετή, όπου αξιολογούνται και επικυρώνονται από Επιστημονική Επιτροπή.

Η επιχειρηματική ιδέα που βραβεύτηκε αφορούσε στη δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τοπικά, αγνά προϊόντα, όπου θα προσφέρει σε μικρούς παραγωγούς τη δυνατότητα να διευρύνουν την αγορά τους και να προβάλλουν τα προϊόντα τους σε ένα ευρύτερο κοινό. Ταυτόχρονα, θα επιτρέπει στους καταναλωτές να ανακαλύπτουν και να αγοράζουν τοπικά προϊόντα ευκολότερα και με χαμηλότερο κόστος. Η υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας επιτεύχθηκε μέσω market research και competition analysis, με τη δημιουργία ενός business model canvas, καθώς και με τη διαμόρφωση ενός digital prototype-mock up.

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Ε.Κ.Π.Α. (www.pms.uoa.gr) παρέχει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και μεταδιδακτορικά προγράμματα σπουδών, με εστίαση στη ναυτιλία, τους λιμένες και την εφοδιαστική αλυσίδα που αποτελούν κεντρικούς πυλώνες των συστημάτων θαλασσίων μεταφορών. Στην ευρεία διεπιστημονικότητα των γνωστικών αντικειμένων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών, λιμενικών και εφοδιαστικών επιχειρήσεων, χρηματοοικονομική διοίκηση, λογιστική και επιχειρηματικότητα, γαλάζια οικονομία, πράσινο περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και βιωσιμότητα, ποσοτικές μέθοδοι, τεχνολογικές καινοτομίες και πληροφορικές εφαρμογές, αρχές δικαίου και διεθνείς γεωπολιτικές σχέσεις. Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ, διοργανώνει το Εντατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΄Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες’ (https://spm.pms.uoa.gr). Το ΠΜΣ παρέχει σύγχρονες ακαδημαϊκές γνώσεις, με ευέλικτη μεταπτυχιακή εξειδίκευση, υψηλή κατάρτιση και σύνθετες επαγγελματικές δεξιότητες, για δυναμική ανέλιξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας του ευρύτερου διεθνούς ναυτιλιακού ‘cluster’, που θα καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για στελέχη με ισχυρό διεπιστημονικό υπόβαθρο σε στρατηγικά κρίσιμους τομείς της οικονομίας (επικοινωνία:  email: spm@pms.uoa.gr, τηλ.: 22280 21861).

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN