Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Διεθνές Εφαρμοσμένο Σεμινάριο: «Οι Επιπτώσεις του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ναυλαγορά Χύδην Ξηρού Φορτίου»

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργάνωσε πρόσφατα (09/04/2024) διεθνές Εφαρμοσμένο Σεμινάριο στην έδρα του (Συγκρότημα Ευρίπου), με θέμα: «Οι Επιπτώσεις του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ναυλαγορά Χύδην Ξηρού Φορτίου».

IMG 5026 1

Προσκεκλημένοι Ομιλητές ήταν οι κ. Διονύσης Τσιλιώρης και Κωνσταντίνος Κουγιάς, στελέχη του Τμήματος Έρευνας και Μελετών του Ναυλομεσιτικού Γραφείου ‘URSA Shipbrokers, με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατανόηση και ανάλυση των κινητήριων παραμέτρων της αγοράς χύδην ξηρού φορτίου (dry bulk market).

Στο Εφαρμοσμένο Σεμινάριο αναπτύχθηκαν σύγχρονες προσεγγίσεις ως προς την φιλοσοφία και την εφαρμογή του ‘Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων’ (Emission Trading System, ETS), καθώς και για το ανώτατο αντίστοιχο όριο που επιβάλλεται ανά περίπτωση. Ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το EU-ETS είναι ένα ‘cap-and-trade’ (market-based-measure, MBM) πλαίσιο που στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (greenhouse gas emissions, GHG), με απώτερο στόχο την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου της ΕΕ ‘Fit for 55’. Συμφώνα με τη σχετική νομοθεσία για το κλίμα στην Ευρώπη (European Climate Law), η ΕΕ είναι δεσμευμένη να μειώσει τις καθαρές εκπομπές ρύπων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% μέχρι το 2030. Το πακέτο θεσμικών ρυθμίσεων ‘Fit for 55′ υποχρεώνει όλους τους τομείς των Ευρωπαϊκών οικονομιών να προωθήσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη του κοινού αυτού στόχου.

Στο Σεμινάριο έγινε εκτενής αναφορά για την υιοθέτηση και εφαρμογή του ETS πλαισίου στη διεθνή ναυτιλία, καθώς και στην απαιτούμενη περίοδο προσαρμογής αλλά και τη γεωγραφική εμβέλεια και διασπορά. Η ανάλυση των ροών εμπορευμάτων, των δεδομένων AIS, των ιστορικών τάσεων της αγοράς, των εμπλεκόμενων πλοίων και πολλών πρόσθετων κρίσιμων παραγόντων αποτέλεσαν επίσης κεντρικά πεδία συζήτησης με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας.

IMG 5043 1

Ο μεσίτες της URSA Shipbrokers καλύπτουν όλες τις γεωγραφικές περιοχές και χρησιμεύουν ως δίαυλος για πολυάριθμους πλοιοκτήτες και εταιρείες διαχείρισης πλοίων. Διαπραγματεύονται για λογαριασμό των πελατών τους σε ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών, από ταξίδια χρονοναύλωσης έως μακροχρόνιες ναυλώσεις και συμβόλαια μεταφοράς. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί τμήμα Operations και Post-Fixing παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Ε.Κ.Π.Α. οργανώνει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και μεταδιδακτορικά προγράμματα σπουδών, με ευρεία διεπιστημονικότητα των γνωστικών αντικειμένων, όπως, μεταξύ άλλων, οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών, λιμενικών και εφοδιαστικών επιχειρήσεων, χρηματοοικονομική διοίκηση, λογιστική και επιχειρηματικότητα, γαλάζια οικονομία, πράσινο περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και βιωσιμότητα, ποσοτικές μεθόδους, τεχνολογικές καινοτομίες και πληροφορικές εφαρμογές, αρχές δικαίου, ιστορία διεθνών σχέσεων και γεωπολιτική, με εστίαση στη ναυτιλία, τους λιμένες, την εφοδιαστική αλυσίδα και την ενέργεια, κεντρικοί πυλώνες των συστημάτων θαλασσίων μεταφορών. Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, του Ε.Κ.Π.Α. οργανώνει επίσης το Εντατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες». Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει σύγχρονες, διεπιστημονικές και στοχευμένες ακαδημαϊκές γνώσεις, με επιστημονική εξειδίκευση, υψηλή κατάρτιση και σύνθετες επαγγελματικές δεξιότητες, για δυναμική ανέλιξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας του ευρύτερου διεθνούς ναυτιλιακού ‘cluster’.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN