Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Πρύτανη του ΕΚΠΑ καθηγητή κ. Γεράσιμου Σιάσου η ορκωμοσία των κάτωθι μελών ΔΕΠ: Παρασκευή Μουζουράκη, Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Μιχαήλ Διακάκης, Ξένος Πετρίδης, Νικόλαος Φύλλας.

Παρασκευή Μουζουράκη, εξέλιξη σε Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής

Η Παρασκευή Μουζουράκη αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ με το βαθμό άριστα (9,1/7).
Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού Paris I (Panthéon-Sorbonne), από το οποίο έλαβε διαδοχικά δίπλωμα εμβάθυνσης στο Δημόσιο Δίκαιο και διδακτορικό δίπλωμα το 1997, με το βαθμό «άριστα μετά συγχαρητηρίων». Η διατριβή της είχε ως θέμα τη σύγκριση των εξουσιών του δικαστή που κρίνει τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων κατά το γαλλικό και το γερμανικό δίκαιο και τιμήθηκε με δύο βραβεία . Από το 1998 έως το 2000, πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο της Δρέσδης.
Εκλέχθηκε Λέκτορας της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο δίκαιο με έμφαση στο Διοικητικό Δίκαιο» στις 15.2.2002 και διορίστηκε στη θέση αυτή στις 8.2.2003, εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή το 2011, μονιμοποιήθηκε στη βαθμίδα αυτή το 2016, εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή το 2018 και, τέλος, εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Καθηγητή το 2023.
Κατά τη διάρκεια της επιστημονικής της πορείας, έχει συγγράψει, εκτός από τη διδακτορική της διατριβή και τη μεταδιδακτορική της μονογραφία, που είναι αμφότερες στη γαλλική γλώσσα, δύο ακόμη μονογραφίες, μία στη γαλλική και μία στην ελληνική γλώσσα, καθώς και περίπου 45 άρθρα, σχόλια αποφάσεων και μελέτες νομολογίας, με αντικείμενο θέματα του δημοσίου δικαίου, που έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα νομικά περιοδικά, συλλογικά έργα και τιμητικούς τόμους.
Κατά τα έτη που υπηρετεί στη Νομική Σχολή, έχει διδάξει, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο,  κυρίως Γενικό Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, αλλά και μαθήματα του Ειδικού Διοικητικού Δικαίου, καθώς και ξενόγλωσσα μαθήματα, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, στη γαλλική και την αγγλική γλώσσα.
Τέλος, έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε πολλά συνέδρια, τα οποία έχουν διοργανωθεί, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Γνωρίζει τη γαλλική, τη γερμανική και την αγγλική γλώσσα και καταλαβαίνει την ιταλική.

Κωνσταντίνος Δημόπουλος, νέος διορισμός στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο αντικείμενο «Χορολογία: Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός» στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Είναι πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), με ειδίκευση στον «Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό», αλλά και «Ορχηστική». Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών (MSc) στη «Λαογραφία και Ανθρωπολογία του Χορού» της Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Ε.Κ.Π.Α., κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σπουδών στο ίδιο αντικείμενο και στο ίδιο ίδρυμα. Επίσης έχει ολοκληρώσει και τη μεταδιδακτορική του έρευνα στο ίδιο αντικείμενο και στο ίδιο ίδρυμα. Έχει ειδικευθεί στο σύστημα Σημειογραφίας της κίνησης/χορού Laban με σπουδές σε δύο επίπεδα από το Dance Notation Bureau. Έχει πραγματοποιήσει δυο κύκλους του Εντατικού εκπαιδευτικού προγράμματος (Erasmus) με θέμα «Dance Movement of Past and Present» που διεξήχθη στη Νορβηγία από το Πανεπιστήμιο της Νορβηγίας.
Άλλες σπουδές του είναι η ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με τον χορό όπως «Σύγχρονες προσεγγίσεις και δημιουργικότητα στη διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού: Μορφολογική μέθοδος διδασκαλίας», αλλά και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως «Digital Education», «HTML 5 και JavaScript: Τα Πρώτα Βήματα στο Web Development», «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων», «Επιμόρφωση μελών ΣΕΠ στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -ΑεξΑΕ», «Οργάνωση και Προώθηση Εκθέσεων, Πολιτιστικών Δράσεων και Φεστιβάλ» και «Μίγμα Marketing & Brand».
Παρουσιάζει διδακτικό έργο τόσο στη Σ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), όσο και στη Σ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) με αντικείμενο τον «Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό». Επίσης, δίδαξε «Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό» στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.). Παρουσιάζει εκπαιδευτικό έργο τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικής Αγωγής.
Είχε συμμετοχή σε ερευνητικά επιστημονικά προγράμματα τόσο στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Σ.Ε.Φ.Α.Α.). Επίσης, έχει συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, όπως και σε επιστημονικά περιοδικά, με δημοσιευμένο έργο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών, ενώ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και το δημοσιευμένο έργο του αφορούν τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες σε σχέση με τον χορό, τον πολιτισμό, την ιστορία, την ανάλυση της μορφής του χορού (σημειογραφία, δομικο-μορφολογική ανάλυση, τυπολογία), τις έμφυλες σχέσες σε σχέση με τον χορό, την πολιτική των ταυτοτήτων στον χορό κ.α. Σε επαγγελματικό επίπεδο, έχει υπάρξει μέλος, και έχει διδάξει ελληνικό παραδοσιακό χορό σε ποικίλες χορευτικές ομάδες στην Ελλάδα.
[kdimopoulos@phed.uoa.gr]

Μιχαήλ Διακάκης, νέος διορισμός στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ο Δρ. Μιχάλης Διακάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο “Ακραία Φαινόμενα και Φυσικές Καταστροφές στο Γεωπεριβάλλον”. Εργάζεται από το 2010 αρχικά ως επιστημονικός συνεργάτης – ερευνητής με ειδίκευση σε θέματα πλημμυρών, ακραίων φαινομένων, δασικών πυρκαγιών, κατολισθήσεων και άλλων φυσικών καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα, εστιάζοντας σε εφαρμογές ανάλυσης κινδύνου, με μακρά εμπειρία σε εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα, σε πραγματικά περιστατικά καταστροφών στο πεδίο. Ο Δρ. Μ. Διακάκης έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και σύμβουλος σε πολυάριθμους ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο Δρ. Μιχάλης Διακάκης έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 25 διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα στο αντικείμενο των φυσικών καταστροφών και του γεω-περιβάλλοντος, και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 48 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και τουλάχιστον 60 άρθρα και περιλήψεις σε διεθνή συνέδρια ή ως κεφάλαια βιβλίων στο γνωστικό αντικείμενο των φυσικών καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα και τα ακραία φαινόμενα. O Δρ. Μ. Διακάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία στην αυτοδύναμη και επικουρική διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων με αντικείμενο το γεωπεριβάλλον και τις φυσικές καταστροφές
[diakakism@geol.uoa.gr]

Ξένος Πετρίδης, νέος διορισμός στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής

Ο Ξένος Πετρίδης γεννήθηκε στις 9 Απριλίου, 1984, στην Αθήνα. Το 2008 αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Το 2014 ολοκλήρωσε το τριετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα κλινικής εξειδίκευσης στην Ενδοδοντία στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το διάστημα 2015-2022 έζησε κι εργάστηκε στο Groningen, Ολλανδία. Το 2020 υπερασπίστηκε με επιτυχία τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «From biofilm disinfection to bacterial stem cell modulation and dentin matrix-driven stem cell mineralization» αποκτώντας το διδακτορικό του τίτλο από το Πανεπιστήμιο του Groningen, Ολλανδία. Η έρευνα αυτή βραβεύθηκε το 2021 με την τιμητική διάκριση «Hamer Duyvensprijs» από την Ολλανδική Οδοντιατρική Επιστημονική Εταιρεία (NWVT). Κατά το διάστημα αυτό, παράλληλα με την εκπόνηση της διατριβής του, εργαζόταν ως ενδοδοντολόγος σε ιδιωτικό ιατρείο αποκλειστικής άσκησης Ενδοδοντίας, ενώ αποτέλεσε και μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Groningen (συνεχίζει μέχρι και σήμερα).
Το 2022 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου το 2023 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής Ενδοδοντίας στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο αποκλειστικής άσκησης Ενδοδοντίας στην Αθήνα. Έχει υπάρξει συγγραφέας σε αρκετές πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες και κεφάλαια βιβλίων που σχετίζονται με την ενδοδοντία, τα βλαστοκύτταρα και την εμβιο-μηχανική σκληρών ιστών.
Είναι πιστοποιημένο μέλος της Ελληνικής Ενδοδοντολογικής Εταιρείας (ΕΕΕ), της Ολλανδικής Ενδοδοντικής Εταιρείας (NVvE), της Αμερικάνικης Ενδοδοντικής Εταιρείας (AAE) και της Ευρωπαϊκής Ενδοδοντικής Εταιρείας (ESE), καθώς επίσης και μέλος της Επιτροπής Έρευνας της ESE.

Νικόλαος Φύλλας, νέος διορισμός στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας

Ο Νικόλαος Φύλλας αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (ΕΜΠ) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση, με αντικείμενο την «προσομοίωση της δυναμικής των δασικών οικοσυστημάτων υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής», από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει εργασθεί ως μεταδιδάκτορας ερευνητής στο School of Geography, University of Leeds ως κάτοχος υποτροφίας Marie-Curie (IEF) και στο Environmental Change Institute, University of Oxford. Υπήρξε visiting fellow στο Research School of Biological Sciences, Australian National University και στο School of Geography & the Environment, University of Oxford. Εργάσθηκε ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου από το 2018 έως το 2023. Τον Δεκέμβριο του 2023 εκλέχθηκε επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αντικείμενο «Χερσαία Οικολογία».
Ο Δρ Φύλλας έχει διδακτική εμπειρία σε μαθήματα που αφορούν στη θεωρητική και εφαρμοσμένη οικολογία, στην οικολογία της βιόσφαιρας και την πλανητική αλλαγή και στη στατιστική και οικολογική μοντελοποίηση. Ερευνητικά εστιάζει στην αλληλεπίδραση των χερσαίων οικοσυστημάτων με τις συνιστώσες της πλανητική αλλαγή. Προσεγγίζει τα ερευνητικά του ερωτήματα μέσω συνδυασμού παρατηρήσεων στο πεδίο, εργαστηριακών μετρήσεων, ανάλυσης μέγα-δεδομένων (big-data analysis) και ανάπτυξης μαθηματικών/μηχανιστικών μοντέλων, σε διαφορετικά επίπεδα βιολογικής οργάνωσης. Το ερευνητικό του έργο απαριθμεί >60 εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (https://orcid.org/0000-0002-5651-5578), ενώ αποτελεί μέλος της συντακτικής ομάδας δύο διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Έχει συντελέσει ως συντονιστής/μέλος ερευνητικών ομάδων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και ως μέλος επιτροπών αξιολόγησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN