Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των μελών ΔΕΠ:

IMG 6775

– Αλεξάνδρα Μικρουλέαεξέλιξη σε Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας στην Νομική Σχολή
[amikroulea@law.uoa.gr]

Η Αλεξάνδρα Μικρουλέα είναι Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (www.law.uoa.gr). Είναι συνιδρυτής και εταίρος στη δικηγορική εταιρεία ΜΙΚΡΟΥΛΕΑ-ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ και Συνεργάτες, καθώς και Προϊσταμένη του Τμήματος Ανταγωνισμού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (www.ms-law.gr). Είναι μέλος (μη εκτελεστικό) του ΔΣ του ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ και της Cosmote. Είναι έγγαμος και μητέρα τριών παιδιών. Είναι Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου (1991-1994). Διετέλεσε Ειδικός Επιστήμονας στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (1997-2000) και εν συνεχεία υπηρέτησε ως Αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (2000-2003). Κατά την περίοδο 2007-2009 εκπροσώπησε την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (EPC) και γενικά έχει διατελέσει σύμβουλος της Ένωσης Τραπεζών σε ημεδαπά και διεθνή fora. Έχει διατελέσει Υπότροφος και Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ινστιτούτο Max- Planck του Μονάχου για την καινοτομία και τον ανταγωνισμό (1992-1994, 1998-1999, 2000-2001, 2016-2017) και Επισκέπτης Καθηγητής στο UPenn (2010), στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Mainz, στη Νομική Σχολή του Παν/μίου του Μονάχου (2010-2011), στο UCL του Λονδίνου (2018), στο NYU της Νέας Υόρκης (2018) και την  Νομική Σχολή Humboldt του Βερολίνου (2021-2022) .
Έχει πλούσια ερευνητική δράση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχει υπηρετήσει ως μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού, στο τραπεζικό δίκαιο, στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, στο δίκαιο των εμπορικών σημάτων, στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή. Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα ως Εθνική Εισηγήτρια στην FIDE (Federation International de Droit Europeen) για θέματα ανταγωνισμού και private enforcement (2010 και 2016). Έχει συνεργαστεί με το British Institute of International and Comparative Law (BIICL) για λογαριασμό της ΕΕ στο πλαίσιο έρευνας για την συλλογική έννομη προστασία στο δίκαιο του ανταγωνισμού (2017). Επιπλέον, είναι μέλος της ASCOLA – Academic Society for Competition Law, μέλος του Steering Committee του European Law School και μέλος Ελληνικών και αλλοδαπών Επιστημονικών Ενώσεων. Τέλος, έχει διδάξει στην Εθνική Σχολή Δικαστών και έχει συμμετάσχει σε εκπαίδευση Δικαστών (θέματα ανταγωνισμού και τραπεζικού δικαίου) και έχει διατελέσει μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής Υποψηφίων Ειρηνοδικών και της Εξεταστικής Επιτροπής Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου). Τα κυριότερα έργα της είναι τα ακόλουθα: Ανταγωνισμός και Ρύθμιση στην Ψηφιακή Οικονομία, Πλατφόρμες, Big Data, Αλγόριθμοι, Blockchain (2023), Τραπεζικό Δίκαιο, συλλογικό έργο με Ν.Ρόκα, Χ.Γκόρτσο και Χ.Λιβαδά (2016), Όρια Δράσης και Ευθύνη των Εταιρικών Διοικητών (2013), Ζητήματα Αστικής ευθύνης τραπεζών κατά τη διενέργεια πληρωμών και μεταφορά κεφαλαίων (2007), Yποδείγματα Χρησιμότητας. Το Δικαίωμα προστασίας των μικρών εφευρέσεων στo πλαίσιo του ν. 1733/1987 (1999), Wettbewerbsbeschraekende Massnahmen der Mitgliedstaaten und EWG-Vertrag. Ihre Vereinbarkeit am Beispiel der Banken, (1995).     

– Μάριος Τσάκας, νέος διορισμός ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
[tsakasm@agro.uoa.gr]

Ο Δρ. Μάριος Τσάκας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας, του  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη «Χημεία και Τεχνολογίες Περιβάλλοντος» και Διδακτορικό Δίπλωμα στην «Οργάνωση και Διοίκηση», του ίδιου Πανεπιστημίου.
Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών εργασιών σε διεθνή και εγχώρια επιστημονικά περιοδικά. Έχει διδάξει στο πλαίσιο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΚΠΑ και του ΕΑΠ.
Έχει διατελέσει Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (2008-2009), Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γλυφάδας (2014-2018)  και επί σειρά ετών Επιστημονικός Σύμβουλος του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (2004-2008).
Διετέλεσε Συντονιστής της Ελληνικής επιτροπής για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Υγείας, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Health in Action 2013-2015», σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις ευθύνης στους χώρους των συμβουλευτικών υπηρεσιών και πληροφορικής. Εργάστηκε, επίσης, στο Εργαστήριο Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας του Ε.Κ.Π.Α  ως Επιστημονικός Συνεργάτης.
Διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛ.ΠΕ., του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (Ο.Π.Ε Α.Ε).
Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στην Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (2019-2023).

– Μιχάλης Τσατσαρώνης, νέος διορισμός ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιτλίας
[mtsatsaronis@pms.uoa.gr]

Ο Μιχάλης Τσατσαρώνης κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στη «Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων στη Ναυτιλία με Εφαρμογή Δυναμικών Ποσοτικών Υποδειγμάτων» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επίσης κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και τη Στατιστική από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Η διδακτική του εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει ξεκινήσει επίσημα από το 2010 και συνεχίζεται επιτυχώς, ενώ διδάσκει αδιάλειπτα σε διάφορες βαθμίδες από το 2005. Ενδεικτικά, κάποια από τα αυτοδύναμα μαθήματα που έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο αποτελούν οι «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Ναυτιλία», οι «Ναυλώσεις» και οι «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου» στο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο η «Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική» στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και η «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης, από το 2020 διδάσκει σαν επισκέπτης καθηγητής στο Shanghai Maritime University της Κίνας το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας στο Τομέα των Μεταφορών». Τέλος, διδάσκει Μαθηματικά και Στατιστική από το 2012 σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.

Ερευνητικά εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν την εμπειρική αξιολόγηση και υλοποίηση αποτελεσματικών προσεγγίσεων στη διαχείριση κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, σε επίπεδο διοικητικών αποφάσεων. Σε σειρά ερευνητικών εργασιών προτάθηκε, αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση σε ζητήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες και πρωτότυπες μαθηματικές, οικονομικές και στατιστικές μέθοδοι, επεξεργασία διαστρωματικών δεδομένων, υποδείγματα ανάλυσης διακύμανσης και δυναμικά μοντέλα προβλέψεων μέσω τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. Πρόσφατα ερευνητικά ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα ποσοτικοποίησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, του ESG και της βιωσιμότητας καθώς και της επίδρασης τους στην απόδοση των ναυτιλιακών εταιρειών. Ο Μιχάλης Τσατσαρώνης έχει δημοσιεύσεις σε διακεκριμένα διεθνή περιοδικά ναυτιλιακής οικονομικής και μεταφορών και έχει συνεχείς συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια.

Επιλεγμένες πρόσφατες δημοσιεύσεις/συμμετοχές σε συνέδρια:

  1. Tsatsaronis, M., Syriopoulos, T., Karamperidis, S., Boura, G. (2022, September 14 – 16). ESG Rating and Reporting: The Case of Shipping [Conference Paper]. Annual conference of the International Association of Maritime Economists (IAME), Busan, Korea.
  2. Tsatsaronis, M., Syriopoulos, T., Gavalas, D., Boura, G., Trakadas, P. & Gkorila, M. (2022). The impact of Corporate Social Responsibility on corporate financial performance: an empirical study on shipping. Maritime Policy & Management. DOI: https://doi.org/10.1080/03088839.2022.2116658  
  3. Gavalas, D., Syriopoulos, T., & Tsatsaronis, M. (2021). COVID–19 impact on the shipping industry: An event study approach. Transport Policy. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.11.016  
  4. Gavalas, D., Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M. (2021). Assessing key performance indicators in the shipbuilding industry; an MCDM approach. Maritime Policy & Management. DOI: https://doi.org/10.1080/03088839.2021.1876939  
  5. Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M., Karamanos, I. (2021). Support Vector Machine Algorithms: An Application to Ship Price Forecasting. Computational Economics, 57, 55-87. DOI: https://doi.org/10.1007/s10614-020-10032-2  
  6. Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M., Gkorila, M. (2020).  The global cruise industry: Financial performance evaluation. Research in Transportation Business and Management. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2020.100558 

Ηλίας Πλακοκέφαλος, νέος διορισμός ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσια Διοίκησης
[iplakoke@pspa.uoa.gr]

Ο Ηλίας Πλακοκέφαλος είναι επίκουρος καθηγητής δημοσίου διεθνούς δικαίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Έχει σπουδάσει νομικά στα πανεπιστήμια του Essex (LLB), Tulane (LLM) και ΕΚΠΑ (PhD). Ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λιλ, στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ.

– Λουκάς Κουτσοκέρας, νέος διορισμός ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής
[lkoutsok@phys.uoa.gr]

Ο Λουκάς Κουτσοκέρας γεννήθηκε και μεγάλωσε στους Δελφούς. Έλαβε το πρώτο του πτυχίο από το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Μηχανικών Επιστήμης Υλικών) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συνέχισε τις σπουδές του με ένα κοινό διδακτορικό δίπλωμα (co-tutelle) μεταξύ των Πανεπιστημίων του Poitiers και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο και ολοκλήρωσε το 2010 με τίτλο διατριβής «Σύνθεση, δομικές και ηλεκτρονικές ιδιότητες λεπτών υμενίων τριαδικών νιτριδίων μεταβατικών μετάλλων». Από το 2011 και μετά εργάζεται σαν ερευνητικός συνεργάτης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με γνωστικό αντικείμενο την σύνθεση προηγμένων υλικών και διδάσκει συναφή μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του εργαστηρίου σύνθεσης και χαρακτηρισμού υλικών της Ερευνητικής Μονάδας Νανοδομημένων Συστημάτων Υλικών, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη σύνθεση, εναπόθεση και το χαρακτηρισμό χαμηλοδιάστατων ανόργανων υλικών, για αισθητήρες και για ενεργειακές κυρίως εφαρμογές. Από τον Φεβρουάριο του 2023 εργάζεται ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής στον τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης».

– Ελένη Τζιάφα, εξέλιξη σε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
[eltziafa@frl.uoa.gr]

Η Ελένη Τζιάφα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Μετάφραση, Επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων και Ψηφιακά Πολυμέσα» στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον, με ειδίκευση στις «Εφαρμογές της Τεχνολογίας στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας» και διδάκτορας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφρασης και Διερμηνείας του ΑΠΘ. Έχει πολυετή πείρα ως επαγγελματίας μεταφράστρια, διερμηνέας, επιμελήτρια και υποτιτλίστρια. Μεταξύ άλλων, έχει μεταφράσει το βιβλίο Για να μην είμαστε χαμένοι στη μετάφραση: Πώς η γλώσσα διαμορφώνει τη ζωή μας και μεταμορφώνει τον κόσμο των Nataly Kelly & Jost Zetzsche. Συμμετείχε σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη μετάφραση, την υπολογιστική γλωσσολογία και τη γλωσσική τεχνολογία. Ασχολείται με τη χρήση εργαλείων και μεθόδων της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων και την αξιοποίηση ψηφιακών πολυμέσων σε ζητήματα που αφορούν τη μετάφραση, την ανάλυση λόγου και την εκμάθηση γλωσσών, την οπτικοακουστική μετάφραση, τη μετάφραση και την εκπαίδευση μεταφραστών μέσω των νέων τεχνολογιών, την εθελοντική μετάφραση. Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ συμμετείχε επίσης στο πρόγραμμα CIVIS “Argumentation, Communication, Knowledge, Multiculturality and the Digital World”. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και σε συλλογικούς τόμους. Είναι μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφρασεολογίας.

Δέσποινα Σανούδου, εξέλιξη σε Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας στην Ιατρική Σχολή
[dsanoudou@med.uoa.gr]

Η Δέσποινα Σανούδου είναι Διδάκτορας Κυτταρογενετικής από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, και εκλεγμένο μέλος του American College of Medical Genetics. Έλαβε Ειδικότητα Εργαστηριακής Γενετικής από το American Board of Medical Genetics and Genomics και διετέλεσε Λέκτορας στο Τμήμα Γενετικής του Παιδιατρικού Νοσοκομείου της Βοστώνης – Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard. Σήμερα είναι Καθηγήτρια Φαρμακογονιδιωματικής και Βιολογίας Καρδιάς-Αγγείων, και Υπεύθυνη της Μονάδας Κλινικής Γονιδιωματικής και Φαρμακογονιδιωματικής της Δ’ Παθολογικής Κλινικής, της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Το επιστημονικό της έργο επικεντρώνεται: 1. Στην κατανόηση των γονιδιωματικών μηχανισμών παθογένεσης με στόχο την ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων και στοχευμένων φαρμάκων (Φαρμακογονιδιωματική), και 2. τον χαρακτηρισμό της γενετικής και μοριακής βάσης της φυσιολογικής και παθολογικής λειτουργίας του καρδιαγγειακού συστήματος (Βιολογία Καρδιάς-Αγγείων). Έχει >150 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (H-Index (Google Scholar) =43, >6.200 βιβλιογραφικές αναφορές, μέσο δείκτη απήχησης (IF)=8) και βιβλία, και >450 παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια/σεμινάρια σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αφρική. Έχει διατελέσει Ειδική Εμπειρογνώμονας σε 20 διεθνείς (8 χώρες) κι εθνικούς οργανισμούς χρηματοδότησης έρευνας, Associate Editor (2015-σήμερα) στο περιοδικό Metabolism (IF 13,934), μέλος επίλεκτης ομάδας ειδικών του εκδοτικού οίκου Nature, προσκεκλημένη αξιολογήτρια του Dutch Royal Academy of Sciences, και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Flanders Research Center Review College (Βέλγιο). Παράλληλα είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ (2022-σήμερα), Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (2020-σήμερα), κ.α. Διδάσκει σε προπτυχιακά μαθήματα της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, και 22 Μεταπτυχιακά προγράμματα. Για το ερευνητικό και εκπαιδευτικό της έργο έχει τιμηθεί με σειρά βραβείων, μεταξύ των οποίων το Ελληνικό Βραβείο για τις νέες γυναίκες ερευνήτριες L’Oreal-UNESCO.

Νικόλαος Ζάβρας, εξέλιξη σε Καθηγήτης πρώτης βαθμίδας στην Ιατρική Σχολή
[nzavras@med.uoa.gr]

Μαρία Ροζέ Πονς Ροντρίγκεθ, εξέλιξη σε Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας στην Ιατρική Σχολή
[roserpons@med.uoa.gr]

H Roser Pons είναι παιδονευρολόγος της Ειδικής Μονάδας Παιδονευρολογίας της Α’ Παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκομείο Αγία Σοφία.  Αυτή ειδική μονάδα εκτελεί την εξωτερική κλινική «Ιατρείο διαταραχής κινητικότητας και σπάνιων νευρολογικών νοσημάτων» όπου αντιμετωπίζονται παιδιά με προβλήματα στο κινητικό σύστημα όπως δυστονία, χορεία, αταξία, μυόκλονο, και ασθενείς με σπάνια νευρολογικά νοσήματα περιλαμβανομένων νευροεκφυλιστικών, νευρομεταβολικών και άλλων νευρογενετικών νοσημάτων.  

Το 2017 το Νοσοκομείο Αγία Σοφία έγινε κέντρο αναφοράς στην Ελλάδα για το Πρόγραμμα Πρώιμης Πρόσβασης του αντινοηματικού ολιγονουκλεοτίδιο Nusinersen για ασθενείς με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία με την Roser Pons ως υπεύθυνη του προγράμματος. Από τότε παρακολουθεί την μεγαλύτερη ομάδα παιδιατρικών ασθενών με αυτή την νόσου στην Ελλάδα, οι οποίοι αντιμετωπίζονται με εξατομικευμένη θεραπεία, περιλαμβανομένη και την γονιδιακή θεραπεία. Η Roser Pons είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία και τη διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία» του Υπουργείο Υγείας.

Η Roser Pons συνεργάζεται ενεργά με 2 κέντρα εμπειρογνωμοσύνης European Reference Network (ERN), ERN GENTURIS με υπεύθυνο τον Καθηγητή Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Αντώνη Καττάμη, και ERN Rare neurological disorders με υπεύθυνο τον Καθηγητή Νευρολογίας Λεωνίδα Στεφανή, και είναι μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας για την ανάπτυξη και την περιοδική επικαιροποίηση του Εθνικού Μητρώου Σπανίων Νοσημάτων του Υπουργείο Υγείας.

Η Roser Pons  είναι μέρος του Δ.Σ. του  “International Working Group on Neurotransmitter Related Disorders (http://intd-online.org/)” για την μελέτη ασθενών με διαταραχές του μεταβολισμού νευροδιαβιβαστών, μια  πολύ σπάνια ομάδα νοσημάτων που χαρακτηρίζεται από δυστονία και βρεφικό παρκινσονισμό.  Η Roser Pons  παρακολουθεί ασθενείς από όλη την Ελλάδα με αυτές τις διαταραχές και είναι υπεύθυνη της καταγραφής τις σε διεθνή μητρώου (με έγκριση του επιστημονικού συμβολαίου το νοσοκομείου Αγία Σοφία και της Αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων) (http://intd-registry.org).  Ως μέρος του  “International Working Group on Neurotransmitter Related Disorders» συμμετέχει στην ανάπτυξη διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών για τη διάγνωση και αντιμετώπιση αυτών των νοσημάτων.

Δημήτριος Παρασκευής, εξέλιξη σε Καθηγήτης πρώτης βαθμίδας στην Ιατρική Σχολή
[dparask@med.uoa.gr]

Ο Δημήτριος Παρασκευής είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης (MSc) στη μοριακή βιολογία στο Τμήμα Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή στη μοριακή επιδημιολογία ιογενών λοιμώξεων στο Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια διατέλεσε για δύο έτη ως επιστημονικός συνεργάτης (μεταδιδακτορικός ερευνητής) στο Εργαστήριο Κλινικής και Εξελικτικής Ιολογίας του Rega Institute for Medical Research, Leuven, Belgium.

Από το 2020 συμμετάσχει ενεργά στη διαχείριση της πανδημίας COVID-19 ως μέλος της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες του Υπουργείου Υγείας και ως μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας. Παράλληλα έχει συμμετάσχει/συμμετέχει σε εθνικές και διεθνείς επιτροπές σε θέματα σχετικά με τη δημόσια υγεία. Από το 2022 είναι Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ υπεύθυνος για μεταδοτικά νοσήματα

Είναι μέλος πολλών επιστημονικών εθνικών και διεθνών εταιριών και μέλος της ομάδας σύνταξης των επιστημονικών περιοδικών mbio, Scientific reports, Molecular Phylogenetics and Εvolution,  Vaccine, Infections Genetics and Evolution και BMC of Infectious Diseases.

Έχει υπηρετήσει ως κριτής ερευνητικών προτάσεων σε φορείς εθνικούς και διεθνείς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τους τομείς της επιδημιολογίας, δημόσιας υγείας, επιδημιολογίας λοιμωδών και χρόνιων νοσημάτων, εφαρμογές μοριακής επιδημιολογίας στη δημόσια υγεία,   μοριακής διαγνωστικής, και βιοπληροφορικής.

Τον Απρίλιο 2022, η PubMed αποδελτίωνε περισσότερες 236 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτή όπως το nature, Plos Medicine, Lancet Hepatology, Lancet HIV, Lancet Infect Dis, AIDS, Journal of Virol, Scientific Reports, και Clinical Infectious Diseases.

– Ειρήνη Θυμαρά, εξέλιξη σε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή
[ethymara@med.uoa.gr]

– Στρατηγούλα Σακελλαρίου, εξέλιξη σε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή
[sakelstrat@med.uoa.gr]

1996-2002: Φοιτήτρια Ιατρικής, ΕΚΠΑ
2003-2008:  Ειδικευόμενη Παθολογοανατόμος ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
2004-2010:  Διδακτορική Διατριβή, «Διερεύνηση της οδού μεταγωγής σήματος TGF-β σε  αδενοκαρκινώματα στομάχου» Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
7/2009-12/2009: Honorary Clinical Research Fellow, Institute of Liver Studies, King’s College Hospital, London, UK.
2014-2019: Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Ά Εργαστήριο Παθ. Αν., Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
2014-2016:  Μεταπτυχιακός Τίτλος Ειδίκευσης: «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.
2019-2022: Επίκουρη Καθηγήτρια, Α’ Εργαστήριο Παθ. Αν.,  Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
7/2022: Honorary Clinical Observer, Institute of Liver Studies, King’s College Hospital, London, UK.
5-12-22 Εκλογή σε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
2010-2022: Παθολογική Ανατομική Ιατρικής και Οδοντιατρικής
2010-2022: Έξι προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης
2022: Ευρωπαϊκο Προγράμμα CIVIS, Health HUB, Domain 10.

Επιβλέπουσα σε 3 διδακτορικές διατριβές και 5 διπλωματικές εργασίες.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Συγγραφή 3 κεφαλαίων σε 3 ελληνικά βιβλία, 2 κεφαλαίων σε 2 ξενόγλωσσα.
“Histopathology of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease” Dina G. Tiniakos and Stratigoula Sakellariou In Non-Alcoholic Fatty Liver Disease A 360-degree Overview. Bugianesi, Elisabetta (Ed.) 2020.
“Clinicopathological approach of HCV infection in renal transplant recipients” Johanna Delladetsima and Stratigoula Sakellariou. In Hepatitis C Virus: Epidemiology, Pathogenesis and Treatment, Alvaro Perez Gonzales and Angel Alonso Verracruz 2012.

Σύνολο δημοσιεύσεων: 75
Συνολικός συντελεστής απήχησης: 299.017,    Μέσος Όρος: 4.096
Βιβλιογραφικές αναφορές 1618, h-index:20 , i10-index: 35
Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε στρογγυλές τράπεζες επιστημονικών συναντήσεων: 35
Περιλήψεις-Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια: 31, σε ελληνικά συνέδρια: 32
Ξενόγλωσσες περιλήψεις δημοσιεύσεων (supplements) σε διεθνή περιοδικά: 22

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
•Keratin 7 expression in hepatic cholestatic diseases.  Sakellariou S, et al. Virchows Arch. 2021
•Hepatic progenitor cells in metastatic liver carcinomas. Delladetsima I, Sakellariou S, et al. Histopathology. 2018
•Atrophic hepatocytes express keratin 7 in ischemia-associated liver lesions. Delladetsima I, Sakellariou S, et al. Histol Histopathol. 2016

Παναγιώτης Χαλβατσιώτης, εξέλιξη σε Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή
[pahalvatsi@med.uoa.gr]

Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και έλαβε υποτροφία της Ιατρικής Σχολής Mount Sinai, NYC, ΗΠΑ ως visiting student. Εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή με υποτροφία του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης» στο ΕΚΠΑ και έλαβε τον τίτλο του ειδικού Παθολόγου το 1997. Ολοκλήρωσε με Διεθνή Υποτροφία (European Grant) το Fellowship στην Ενδοκρινολογική Κλινική στη Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA και το 2000 του χορηγήθηκε η βεβαίωση από το Υπουργείο Υγείας του Υπεύθυνου Εξωτερικού Διαβητολογικού Ιατρείου και ο τίτλος του Διαβητολόγου (2019). Το 2002 εξελέγη Λέκτορας και το 2022 Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Διαβήτη-Μεταβολισμός. Συμμετέχει στην εκπαίδευση των φοιτητών, των ειδικευομένων, των εξειδικευόμενων του Διαβητολογικού Κέντρου στο Αττικό νοσοκομείο και ως διδάσκων σε 5 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master) του ΕΚΠΑ και του ΠΑΔΑ. Έχει συμμετάσχει ως πρόεδρος σε 13 Διεθνείς και 50 Πανελλήνιες συναντήσεις και ως προσκεκλημένος ομιλητής σε 21 διεθνείς και >250 εθνικές. Έχει εκλεγεί Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής, Μέλος του Επιστημονικού και Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», υπηρετεί ως Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής, Εκλέκτορας του ΙΣΑ στον ΠΙΣ, Μέλος στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΠΙΣ, Γενικός Γραμματέας στο Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ, από 12/2020 έως και σήμερα Πρόεδρος Δ.Σ. στο Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς» και είναι Εκπρόσωπος των Παθολόγων στην UEMS. Έχει λάβει 5 βραβεία καλύτερης ερευνητικής εργασίας σε Διεθνή και Πανελλήνια ιατρικά συνέδρια και είναι κάτοχος Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Έχει διατελέσει editor εκδόσεως πολυσυγραφικών βιβλίων, Guest Editor (2) και Co – Editor, reviewer σε 20 peer-reviewed διεθνή επιστημονικά περιοδικά και Μέλος του  International Peer Review Panel του Ministry for Science, Technology, and Innovation της Δανίας για τη διάθεση των ερευνητικών κονδυλίων έρευνας (2011). Έχει συγγραψει κεφάλαια σε 10 διδακτικά συγγράμματα και συμμετείχε σε 44 επιστημονικές εργασίες. Το συγγραφικό του έργο έχει αναφερθεί πάνω από 900 φορές στη διεθνή βιβλιογραφία.

Άννα Αγγελούση, εξέλιξη σε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή
[annangel@med.uoa.gr]

Η κα Αγγελούση Άννα αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2005 με βαθμό « Λίαν Καλώς» (βαθμός πτυχίου: 8.36). Εν συνεχεία, μετεκπαιδεύτηκε σαν “ειδικευόμενη” Παθολογίας για 5 έτη στην Ελβετία (Λωζάνη) όπου και απέκτησε τον τίτλο Παθολογίας και μετέπειτα στη Γαλλία όπου ολοκλήρωσε την δεύτερη ειδικότητα της Ενδοκρινολογίας-Διαβητολογίας-Μεταβολισμού έχοντας εκπαιδευτεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Νανσύ, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Hôtel Dieu (Παρίσι) και στο Πανεπιστημιακό νοσoκομείο Cochin (Παρίσι) οπότε και απέκτησε τον τίτλο ειδικότητας  της Ενδοκρινολογίας.

Ακολούθησε ερευνητική μετεκπαίδευση για 6 μήνες με αντικείμενο τις παθήσεις των επινεφριδίων στο κέντρο National Institute of Health στο τμήμα Ενδοκρινολογίας και Γενετικής SEGEN/DEB/NICHD/NIH, στην Βethesda στις ΗΠΑ με απόκτηση του βραβείου Young Investigator Award στο ECE 2015 για την ερευνητική της εργασία. Κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα εργάσθηκε ως Ακαδημαϊκή Υπότροφος για 3 έτη στο Ενδοκρινολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. Λαϊκού με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Γρ. Καλτσά. Το 2017 εξελέγη Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας στο Ενδοκρινολογικό Τμήμα της Ά Παθολογικής κλινικής όπου και ασκεί το κλινικό και διδακτικό της έργο μέχρι και σήμερα. Από το 2020 είναι υπεύθυνη του Ενδοκρινολογικού Τμήματος της Ά Παθολογικής κλινικής όπου και λειτουργεί το Κέντρο Αριστείας Σπάνιων Ενδοκρινικών Παθήσεων σε συνεργασία με το Ενδοκρινολογικό Τμήμα της Ά Προπαιδευτικής Κλινικής.

Επίσης είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ) όπως και του διπλώματος του μεταπτυχιακού προγράμματος «Γενετική του Ανθρώπου» του ΕΚΠΑ.

Εκτός της κλινικής και ερευνητικής δραστηριότητας, το διδακτικό έργο της περιλαμβάνει προπτυχιακά μαθήματα στο 3ο, 5ο και 6ο έτος όπως και συμμετοχή σε 7 μεταπτυχιακά μαθήματα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Επίσης, είναι συγγραφέας σε 73 πρωτότυπες εργασίες δημοσιευμένες στο PubMed, με 1800 αναφορές και h-index 23.

Τέλος είναι ενεργό μέλος στην ENSAT(European Network of the Adrenal Tumors) , ENETS (European Neuroendocrine Tumor Society) και στη COST Harmonisation όπως και στην ECE (European Society of Endocrinology).

– Ελένη Μουστάκα, ένταξη ως ΕΔΙΠ στο Τμήμα Γεωλογίας
[emoustaka@geol.uoa.gr]

Η Μουστάκα Ελένη είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α. Έχει λάβει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην ‘Τεκτονική Γεωλογία’ στον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και είναι υποψήφια διδάκτωρ στον ίδιο Τομέα. Από το 2007 παρέχει διδακτικό έργο συνεπικουρώντας σε εργαστηριακά μαθήματα των Τομέων Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Ορυκτολογίας και Πετρολογίας.

Παράλληλα, έχει επιμορφωθεί επιπλέον σε θέματα σχετικά με την επιστημονική της  εξειδίκευση και έχει αποκτήσει εμπειρία σε εργαστηριακές μεθόδους και αναλύσεις που αφορούν την ορυκτολογική και πετρολογική μελέτη και μικροτεκτονική ανάλυση πετρωμάτων. Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διατριβής συνεργάστηκε με το Research School of Earth Sciences, στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας. Το διδακτορικό εκπονείται σε συνεργασία με το Jackson School of Geosciences, Department of Geological Sciences, UTChron Laboratory, στο Τέξας των Η.Π.Α.

Επιπρόσθετα, επιτελεί σημαντικό διοικητικό έργο τόσο στον Τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας όσο και στο Τμήμα γενικότερα, λαμβάνοντας μέρος σε διάφορες Επιτροπές. Έχει επιτελέσει υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος. Τέλος, σημαντική είναι η συμβολή της στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Μουσείου Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του Τμήματος, με ξεναγήσεις επισκεπτών, γραμματειακή υποστήριξη και συμμετοχή στον εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών εκθεμάτων και δράσεων αυτού. Στα πλαίσια της οργάνωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το μουσείο, έχει παρακολουθήσει μία σειρά σχετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN