Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10.30 πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των μελών ΔΕΠ:

Περικλής Φούκας, εξέλιξη σε Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στην Ιατρική Σχολή
[pfoukas@med.uoa.gr]

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Περικλής Φούκας αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και απέκτησε την ειδικότητα της Παθολογικής Ανατομικής από τη Νομαρχία Αθηνών, μετά από 5ετή ειδίκευση στα Εργαστήρια Παθολογικής Ανατομικής των ΓΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας» και ΠΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», καθώς και στο Εργαστήριο Κυτταρολογίας του ΠΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία». Το 2004 έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ με τίτλο διδακτορικής διατριβής: «Σχέση της έκφρασης των ογκοκατασταλτικών πρωτεϊνών p53 και pRb με τις κινητικές παραμέτρους και την πλοειδία στο μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονος», η οποία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Κατά τα έτη 2006-2007 εργάστηκε ως Mεταδιδακτορικός ερευνητής στο Protein Chemistry Laboratory, Department of Pathology and Laboratory Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, συμμετέχοντας σε ερευνητικό πρόγραμμα μελέτης του ρόλου του συμπληρώματος στην αναγέννηση του ήπατος μετά από μερική ηπατεκτομή.

Το 2007 επέστρεψε ως Λέκτορας στο Β` Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, στο ΠΓΝ «Αττικόν», όπου εργάζεται έως σήμερα.

Κατά τα έτη 2013-2016 μετέβη ως Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο University of Lausanne, Lausanne, Switzerland, όπου ήταν υπεύθυνος για την ίδρυση, εγκατάσταση και οργάνωση του Laboratoire du Microenvironmment Immunologique, Centre de Thérapies Expérimentales, Département d’Oncologie, UNIL-CHUV, συνεργάτης του Καθηγητή George Coukos. Σκοπός του Εργαστηρίου η μελέτη ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του μικροπεριβάλλοντος των συμπαγών όγκων, μέσω της εφαρμογής πολλαπλών ανοσοχρώσεων (multiplexed immunostains) σε τομές παραφίνης και ποσοτικοποίηση με τη χρήση multispectral imaging και image analysis. Παράληλα ξεκίνησε συνεργασία με την Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής Laurence de Leval σε θέματα Αιμοπαθολογοανατομίας, συνεργασία η οποία συνεχίζεται έως σήμερα με την μελέτη του μικροπεριβάλλοντος σε λεμφώματα Hodgkin και μη-Hodgkin.

Έχει δημοσιεύσει 88 επιστημονικά άρθρα σε περιοδικά του Pubmed, με > 3690 αναφορές, h-index 29 και συνολικό συντελεστή απήχησης > 600. Διδάσκει Γενική και Ειδική Παθολογική Ανατομική στους προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής Σχολής και ανοσολογία των όγκων σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Έχει δώσει πολλές ομιλίες σε ελληνικές και διεθνείς συναντήσεις, εστιάζοντας κυρίως στα χαρακτηριστικά του ανοσιακού μικροπεριβάλλοντος των όγκων. 

Δημήτριος Κατσιάνης, εκλογή σε Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
[dkats@di.uoa.gr]

Ο  Δημήτρης  Κατσιάνης  είναι  απόφοιτος  του  τμήματος  Πληροφορικής  του ΕΚΠΑ, με μεταπτυχιακό στην Επεξεργασία Σήματος και Υπολογιστικά Συστήματα. Έχει εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή με θέμα «Μεθοδολογίες Σχεδίασης και Ανάλυσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων με Τεχνοοικονομικά Κριτήρια» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.

Το επιστημονικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στα οικονομικά της τεχνολογίας, σε θέματα ευρυζωνικότητας και στο μεθοδολογικό πλαίσιο  αποτίμησης  τηλεπικοινωνιακών  επενδύσεων. 

Από το 2003 διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΚΠΑ σε θέματα τεχνολογίας, μικροοικονομικής και τεχνοοικονομικής ανάλυσης, κοστολόγησης και τιμολόγησης και  συμμετέχει  στον  σχεδιασμό  αναπτυξιακών  δράσεων  του Πανεπιστημίου.

Έχει εργαστεί ως ειδικός σύμβουλος σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών και συμβούλων σε θέματα Ευρυζωνικότητας, εναλλακτικών    τηλεπικοινωνιακών υποδομών, αποτίμησης τηλεπικοινωνιακών επενδύσεων, πληροφορικής καθώς και σε κανονιστικά θέματα στο χώρο των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Την τελευταία εικοσαετία έχει εργαστεί στα σημαντικότερα  έργα  του  ΕΠ  της  ΚτΠ  και  της  ΚτΠ ΑΕ  σε  σχέση  με  την  προώθηση  των ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδομών στην Ελληνική Επικράτεια καθώς και σε σημαντικά έργα στην ΕΕΤΤ όπου διετέλεσε και Επιστημονικός Υπεύθυνος σε συναφή έργα.

Έχει πάνω από 80 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια σε θέματα τεχνοοικονομικής ανάλυσης, επενδύσεων και σχεδιασμού τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Όλγα Αρβανίτη, εκλογή σε Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
[oarvaniti@agro.uoa.gr]

Η Δρ. Όλγα Αρβανίτη εκλέχτηκε Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Ανάλυση». Είναι πτυχιούχος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2007) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στη «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας» του ίδιου ιδρύματος (2010). Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες με τίτλο «Οoccurrence of perfluorinated compounds in wastewater treatment plants» στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου (2014), πραγματοποιώντας την έρευνα της ως υπότροφος του «Ηράκλειτος ΙΙ»

Εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Technical University of Denmark, Δανία, στο τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιόνιου Πανεπιστημίου, στο τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, και στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: ανάπτυξη και επικύρωση αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό μικρορύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα, μελέτη της τύχης και της συμπεριφοράς των μικρορύπων και μικροπλαστικών σε συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, προχωρημένες διεργασίες οξείδωσης, επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων, υβριδικές τεχνολογίες, εκτίμηση τοξικότητας οργανικών και ανόργανων ενώσεων, ανάκτηση και εμπλουτισμό φαινολικών ενώσεων από υγρά απόβλητα και αξιοποίηση παραπροϊόντων.

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλα εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, έχει διδάξει 7 προπτυχιακά μαθήματα και σε πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης με τίτλο «Απόβλητα – Επεξεργασία και Αξιοποίηση», και είναι μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση Αποβλήτων». Έχει 27 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και 30 εργασίες σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με κρίση.

Αγγελική Πούλου, εκλογή σε Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου

Είναι επιμελήτρια και θεωρητικός των ψηφιακών και παραστατικών τεχνών, διδάκτωρ της Διδακτορικής Σχολής “Τέχνες και Μέσα” του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris II) και του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Είναι μέλος της καλλιτεχνικής κολεκτίβας Medea Electronique, όπου συμμετέχει ως επιμελήτρια και δραματουργός, παρουσιάζοντας σειρά έργων στη διατομή τέχνη και τεχνολογίας. Διδάσκει ψηφιακές και παραστατικές τέχνες στα Τμήματα Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου και Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Ως επιμελήτρια και δραματουργός έχει συνεργαστεί με ανεξάρτητους καλλιτέχνες και ιδρύματα στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Είναι ιδρυτικός συνεργάτης του Greek Play Project.

Αριστείδης Σάμιτας, εκλογή σε Καθηγητή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και ΟργανισμώνΠόρων
[asamitas@ba.uoa.gr]

Ο Δρ. Αριστείδης Σάμιτας είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (υπό διορισμό) και έχει διατελέσει 20 έτη καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος MSc in Money, Banking and Finance από το Birmingham University στην Μεγάλη Βρετανία και Διδακτορικού διπλώματος (PhD) στη Χρηματοοικονομική από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, έχει πραγματοποιήσει Μεταδιδακτορική έρευνα (Post Doc) στη Χρηματοοικονομική στο Πανεπιστήμιο του City στο Λονδίνο. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής στο Zayed University, HAE και Διευθυντής των Μεταπτυχιακών Π.Σ. ΜΒΑ και Executive MBA στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για πολλά έτη. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στα αντίστοιχα Οικονομικά Τμήματα των Πανεπιστημίων του Sheffield και City στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι Associate Editor στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Finance and Economics, μέλος επιστημονικών ενώσεων και κριτής σε διεθνή περιοδικά. Μελέτες και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους όπως το: Journal of Econometrics, European Journal of Finance, Journal of International Financial Markets Institutions and Money, International Review of Financial Analysis, Applied Financial Economics, International Journal of Finance and Economics, Small Business Economics, κ.α. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομετρία, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις, Επιχειρηματική Στρατηγική.

Ανθή Σιδηροπούλου, εκλογή σε Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα ΕΜΜΕ
[asidirop@media.uoa.gr]

Είναι διδάκτωρ του Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ με εξειδίκευση στην ψυχολογία της επικοινωνίας (2014). Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής ήταν η διερεύνηση της σχέσης των εφήβων με το διαδίκτυο και το ζήτημα του εθισμού. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2004) και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης (2007). Από το 2014 είναι συνεργάτις του Εργαστηρίου Ψυχολογίας της Επικοινωνίας και των Μέσων του ΕΚΠΑ, το οποίο και εκπροσωπεί στο Κέντρο Αριστείας «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες». Συνεργάζεται από το 2017 με το Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου στα ΜΠΣ Επιστήμες Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας και με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 2021 στο ΜΠΣ «Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία».

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο της ψυχολογίας των μέσων και της κυβερνοψυχολογίας. Έχει σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια και είναι βοηθός σύνταξης στο Περιοδικό  Ψυχολογία της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ). Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ψυχολογικές διαδρομές στην ψηφιακή εποχή: Από το multitasking στην πολυδιεργασία της ύπαρξης» (2019). Είναι το πρώτο βιβλίο της σειράς «Κυβερνοψυχολογία και Κοινωνία» στις Εκδόσεις Παπαζήση, την οποία διευθύνει μαζί με συνεργάτιδα της.

Μαρία Γεωργάκη, εκλογή σε Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οδοντιατρικής

Η κ. Γεωργάκη αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ το 2006. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Παθοβιολογία Στόματος με κλινική εξειδίκευση στη Στοματολογία και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Στοματολογίας (με θέμα που άπτεται της αντιμετώπισης προκαρκινικών βλαβών του στόματος) από την ίδια Σχολή.

Επίσης, έχει λάβει μετεκπαίδευση ως Visiting Scholar στην Oral Medicine Unit of the Sheba Medical Center, Tel-Hashomer, Israel και ως Visiting Research Scholar στο Department of Oncology and Diagnostic Sciences, School of Dentistry, University of Maryland, USA.

Επιπλέον, έχει λάβει το Δίπλωμα in Oral Medicine, από την European Association of Oral Medicine (ΕΑΟΜ), το οποίο αποτελεί πανευρωπαϊκό δίπλωμα αναγνώρισης στο αντικείμενο της Στοματολογίας.

Έχει διατελέσει έμμισθη επιστημονική συνεργάτις, πλήρους απασχόλησης, στην υποστήριξη του κλινικού, εργαστηριακού και ερευνητικού έργου της Κλινικής Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής του Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ. Έχει διδακτική εμπειρία τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Κλινικής Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής.

Έχει συμμετάσχει με περισσότερες από 100 ομιλίες/εισηγήσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μερικές εκ των οποίων έχουν βραβευτεί (με το 1ο Βραβείο Καλύτερης Ελεύθερης Ανακοίνωσης στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματολογίας το 2009 και το “Case Report Award” στο συνέδριο της American Academy of Oral Medicine το  2021, όπως και με  το 1st Award in Oral Clinical Presentations Category στο 15th Biennial e-Congress της European Association of Oral Medicine, 2021, για την παρουσίαση της διδακτορικής της διατριβής). Επίσης, έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 30 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά.

Επιπλέον, υπήρξε μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Συνεδρίου Στοματολογίας (2019) καθώς και του 1st European Association of Oral Medicine (EAOM) Region 5 meeting, Thessaloniki, 2019. Είναι ενεργό μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών στο χώρο της Στοματολογίας και συγκεκριμένα της European Association of Oral Medicine (ΕΑΟΜ), της American Academy of Oral Medicine (AAOM) και της Ελληνικής Εταιρείας Στοματολογίας (στην οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ταμίας από το 2019).

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN