Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
IMG 4949

Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των μελών ΔΕΠ:

– Νικόλαος Παντελίδης, εξέλιξη σε Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Φιλολογίας
[npantel@phil.uoa.gr]

Ο Ν. Παντελίδης σπούδασε Ιστορικοσυγκριτική και Γενική Γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο Κολωνίας (Γερμανία), από όπου έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του υπήρξε υπότροφος του γερμανικού κρατικού ιδρύματος υποτροφιών DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) και του ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), Από το 1995 έως το 1998 δίδαξε με το ΠΔ 407/80 μαθήματα Ιστορικής-Ιστορικοσυγκριτικής Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 1996 έως το 1999 υπηρέτησε ως ερευνητής στο Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής-ΙΛΝΕ (σήμερα: Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων) της Ακαδημίας Αθηνών. Στο πλαίσιο της θητείας του πραγματοποίησε δύο επιτόπιες αποστολές για συλλογή διαλεκτικού υλικού. Κατά το διάστημα 1999-2006 υπηρέτησε ως Επίκουρος Καθηγητής (από το 2003 ως μόνιμος) στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου δίδαξε μαθήματα Ιστορικής-Ιστορικοσυγκριτικής Γλωσσολογίας και Διαλεκτολογία. Από το 2006 υπηρετεί στο Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ως Επίκουρος Καθηγητής 2006-2012, Αναπληρωτής Καθηγητής 2012-2022, και από το 2022 ως Καθηγητής), με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία». Εκτός από τα υποχρεωτικά προπτυχιακά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, έχει επίσης διδάξει από το 2006 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Γλωσσολογίας του τμήματος τα μαθήματα «Διαλεκτολογία» και «Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία: Θεωρία-Μεθοδολογία».
Έχει λάβει μέρος με ανακοίνωση σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια, έχει δημοσιεύσει μία μονογραφία, καθώς και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά για τις αρχαίες και τις νέες ελληνικές διαλέκτους, και την ιστορία και την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, ενώ έχει λάβει ενεργά μέρος σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο της Ιστορικής-Ιστορικοσυγκριτικής Γλωσσολογίας, της Γλωσσικής Μεταβολής, της Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας, και της (Ιστορικής) Διαλεκτολογίας. Επίσης είναι ο εκπρόσωπος του ΕΚΠΑ στην επιτροπή τοπωνυμίων του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει συμμετάσχει σε προγράμματα επιμόρφωσης, και είναι μέλος της Indogermanische Gesellschaft (επιστημονική εταρεία Ινδοευρωπαϊκής Γλωσσολογίας).

– Μαριάνθη Καπλάνογλου, εξέλιξη σε Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Φιλολογίας
[mkaplanog@phil.uoa.gr]

Η Μαριάνθη Καπλάνογλου είναι Μικρασιάτισσα τρίτης γενιάς. Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην École des Hautes Études en Sciences Sociales του Παρισιού ως μαθήτρια των Μιχάλη Μερακλή, André Guillou, Claude Bremond και Ελένης Αντωνιάδη-Μπιμπίκου. Υπηρέτησε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1996-2008), στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2004-2007) και από το 2008 στο Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, όπου διευθύνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λαϊκός πολιτισμός και λογοτεχνία», καθώς και το Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο του Τμήματος. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την κοινωνική ιστορία του λαϊκού πολιτισμού, τη μελέτη των λαϊκών αφηγηματικών ειδών (μύθος, παραμύθι, παροιμία, θρύλος κ.ά.) στην προφορικότητα, τη γραπτή λογοτεχνία και στη βιομηχανία του θεάματος, τη συγκριτική μελέτη των πολιτισμών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Μεσόγειο, τον πολιτισμό των παιδιών και την αξιοποίηση του λαϊκού πολιτισμού στην εκπαίδευση. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής έκδοσης του Εθνικού Καταλόγου των Ελληνικών Παραμυθιών (εκδίδεται από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και την Academia Scientiarum Fennica). Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης της έκδοσης Enzyklopadie des Marchens από την Akademie der Wissenschaften του Göttingen και μέλος της οργανωτικής επιτροπής των διεθνών συνεδρίων «The Brothers Grimm and the folktale: narrations, readings, transformations» και «From Homer to Hatzi-Yavrouda: Aspects of Oral Narration in the Greek Tradition». Συνδιευθύνει με τον Ομότιμο Καθηγητή Μιχάλη Γ. Μερακλή τη μεταφραστική σειρά «Λαογραφία: Κλασικές Διεθνείς Μελέτες» των Εκδόσεων Πατάκη, όπου περιλαμβάνονται μεταφράσεις έργων των Hermann Bausinger, Max Lüthi, Pertti J. Anttonen κ.ά. και διευθύνει τη σειρά «Τοπικές συλλογές και μονογραφίες» στις ίδιες εκδόσεις. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά βιβλία και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως τα περιοδικά Λαογραφία, Folklore, Fabula, Estudis Estudis de Literatura Oral Popular, Archivio Anthropologico Mediterraneo, Folklore Fellows Network κ.ά. Το πιο πρόσφατο επιστημονικό της βιβλίο έχει τίτλο Παραμύθια και Καθημερινή ζωή. Θεωρητικές και εμπειρικές παράμετροι μιας λαογραφικής έρευνας στη Ρόδο (εκδόσεις Πατάκη 2022, 648 σελίδες).

– Χρήστος Κόκκινος, εξέλιξη σε Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Χημείας

– Δημήτρης Κωστόπουλος, εξέλιξη σε Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
[dikostop@geol.uoa.gr]

Σπούδασε γεωλογία στο Α.Π.Θ. (B.Sc. – 1980). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc. – 1982) στο Πανεπιστήμιο Laurentian του Καναδά και διδακτορική διατριβή (Ph.D. – 1989) στο Πανεπιστήμιο Newcastle-upon-Tyne στην Αγγλία. Διεξήγε επί τριετία (1989–1992) μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Durham στην Αγγλία (από κοινού με το Τμήμα Γεωλογικών Επιστημών και τα Εργαστήρια Βιομηχανικής Έρευνας) ως υπότροφος της βρετανικής εταιρείας πετρελαιοειδών Shell. Υπήρξε αποδέκτης Υποτροφίας Alexander von Humbolt από το Βαυαρικό Γεω-Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Bayreuth στη Γερμανία (1993), προσκεκλημένος αξιολογητής κρατικών επιστημονικών προγραμμάτων του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών της Γεωργίας (2009) και προσκεκλημένος επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Cambridge στην Αγγλία (2012). Υπό το ευρύ γνωστικό αντικείμενο «Πετρολογία» το ερευνητικό του έργο καλύπτει θέματα της πετρολογίας πυριγενών, ιζηματογενών και μεταμορφωμένων πετρωμάτων περιλαμβανομένων του ισοτοπικού και γεωχημικού χαρακτηρισμού ορυκτών και πετρωμάτων, την χρήση θερμοδυναμικών και θερμομηχανικών προτύπων για την ερμηνεία πετροτεκτονικών διεργασιών και την εξερεύνηση κοιτασμάτων βασικών και κρισίμων μετάλλων και χρυσού.
Διετέλεσε επικεφαλής εξερευνητικών σχεδίων ανεύρεσης νέων κοιτασμάτων της καναδικής μεταλλευτικής εταιρείας χρυσού Eldorado Gold (2013–2016), μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της καναδικής μεταλλευτικής εταιρείας χρυσού Signature Resources (2018–), σύμβουλος εξερευνήσεων και γεωτρήσεων κοιτασμάτων χρωμίτη στην ελληνική μεταλλευτική εταιρεία Hellenic Mines (2018–2019) και σύμβουλος ανάπτυξης γεωπάρκων στην ελληνική εταιρεία συμβούλων τοπικής αυτοδιοίκησης City & Region Planning (2016–). Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος, κύριος ερευνητής και συνεργάτης σε ποικίλα ευρωπαϊκά προγράμματα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, έχει διατελέσει κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά μείζονος επιρροής, είναι ενεργό μέλος σε διεθνείς επιστημονικές εταιρίες, έχει αναπτύξει ευρείες συνεργασίες με διεθνείς ερευνητικές επιστημονικές ομάδες και ινστιτούτα και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα εθνικά και διεθνή συνέδρια ενώ έχει δώσει πλήθος επιστημονικών διαλέξεων και ομιλιών. Είναι μοναδικός συγγραφέας επιστημονικού συγγράμματος με τίτλο «Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων – Θερμοδυναμικές και Θερμομηχανικές Διεργασίες» με έτος κυκλοφορίας το 2020. Έχει υπάρξει 4ος πλέον αναφερόμενος συγγραφέας διεθνούς επιστημονικού περιοδικού πετρολογίας ιζηματογενών πετρωμάτων με κριτές (2008) και συγγραφέας κορυφαίου άρθρου διεθνούς επιστημονικού περιοδικού πετρολογίας μεταμορφωμένων πετρωμάτων με κριτές (2020).

– Νικόλαος Θωμάκος, εξέλιξη σε Αναπληρωτή Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή

Ο Νικόλαος Θωμάκος γεννήθηκε στην Αθήνα του 1961. Αποφοίτησε από το 10ο Λύκειο Αθηνών. Το 1985 έλαβε πτυχίο Τεχνολόγου Ραδιολόγου-Ακτινολόγου, από το ΤΕΙ Αθήνας. Το 1991 έλαβε το πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και την άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στη Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, το 4ο έτος μετέβη για ένα μήνα στη Χειρουργική και Καρδιοχειρουργική Κλινική Spring Branch Memorial Hospital, Houston, Texas, USA και το 5ο έτος της Ιατρικής, για ένα μήνα στο Τμήμα Λοιμώξεων, MD Anderson, Cancer Center, University of Texas, Houston, Texas, USA.
Μετά την λήψη του πτυχίου της Ιατρικής, μετέβη στο εξωτερικό επί δύο μήνες στο Τμήμα Πλαστικής Αισθητικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Βaylor College of Medicine, Houston, Texas, USA, με ταυτόχρονη εκπαίδευση στο Houston Fire Department, Emergency Medicine Emergency Medical Services (EMS), 911.
Κατά τη διάρκεια της ειδικότητάς του εκπαιδεύθηκε (Α) για πάνω από 1½ έτος στο εξωτερικό α) ως Clinical Fellowship, Department of Obstetrics & Gynecology, Division of Gynecology, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA, και β) ως Clinical and Research Fellowship (i)στο Department of Gynecologic Oncology και (ii) στο Εργαστήριο Ανοσολογίας στην Γυναικολογική Ογκολογία (Laboratory of Immunology in Gynecologic Oncology/Vaccine Research) MD Anderson Cancer Institute, University of Texas, Houston, Texas, USA. (Β) Στην Ελλάδα για περίπου 2 έτη (α) στη Γ΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «ΣΩΤΗΡΙΑ» και (β) στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
Το 2005 έλαβε τον τίτλο ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας.
Το 2006 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, με θέμα «Συσχέτιση δεικτών υποκλινικής ενδομήτριας λοίμωξης και περιγεννητικού αποτελέσματος». (Άριστα).
Το 2006-2007 μετεκπαιδεύθηκε για 1 έτος στη Γυναικολογική Ογκολογία (Subspecialty Gyn/Oncology Fellow, Senior Registrar) στο Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Queen Elizabeth Hospital, Gateshead, Northern Deanery, Newcastle, United Kingdom.
Από 1/2012–12/2013 εξειδικεύθηκε στη Γυναικολογική Ογκολογία (subspecialty fellowship) στο Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», πιστοποιημένο Κέντρο για εκπαίδευση στην Γυναικολογική Ογκολογία από την European Society of Gynaecological Oncology – (ESGO).
Ο κ. Νικόλαος Θωμάκος υπηρετεί από το 2007 – σήμερα, ως Επιμελητής Β΄ και Α΄ ΕΣΥ, ως Επίκουρος Καθηγητής, Μονιμοποίση και ως Αναπληρωτής Καθηγητής, στην Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας & Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Μαιευτικής – Γυναικολογίας (υπεύθυνος από το 2010-σήμερα), με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική‐Γυναικολογία – Γυναικολογική Ογκολογία» (με παράλληλη απασχόληση στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Αττικόν», για κάλυψη αναγκών της Γυναικολογικής Ογκολογίας, με ενεργό συμμετοχή στο ογκολογικό συμβούλιο και χειρουργική διεκπεραίωση γυναικολογικών ογκολογικών ασθενών. Επίσης δυνατότητα άσκησης διδακτικού, ερευνητικού, εργαστηριακού, κλινικού και εν γένει επιστημονικού έργου, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου Γυναικολόγου Ογκολόγου στη συγκεκριμένη Πανεπιστημιακή Κλινική.
Στο κλινικό του έργο, αναφέρεται η ουσιαστική του προσφορά στα Μαιευτικά Τμήματα τουΝοσοκομείου «Αλεξάνδρα» με συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων και ενεργό συμμετοχή στα:α) Μαιευτικά επείγοντα και τακτικά Ιατρεία, β) αίθουσα τοκετών, γ) πτέρυγα Κύησης Υψηλού Κινδύνου – High Risk Pregnancy, δ) πτέρυγες λεχωίδων και ε) χειρουργείο για την αντιμετώπιση μαιευτικής αιμορραγίας, επιπλεγμένων καισαρικών, μαιευτική ολική υστερεκτομή, τόσο κατά την διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος, όσο και κατά τη διάρκεια των εφημεριών. Επιπρόσθετα, τονίζεται η επανειλημμένη και πολλάκις αναγκαία στήριξη και συνεργασία σε συναδέλφους ειδικευμένους ιατρούς, στην αντιμετώπιση δύσκολων και απαιτητικών Μαιευτικών και Γυναικολογικών περιστατικών, ανεξαρτήτως ώρας και ημέρας (απογευματινές και νυχτερινές ώρες, Σαββατοκύριακα και αργίες). Περαιτέρω, εν’όψει της πανδημίας Covid‐19 έχει κληθεί πολλάκις να αντιμετωπίσει περιστατικά κρουσμάτων τόσο στο πεδίο της Μαιευτικής (φυσιολογικός – επεμβατικός τοκετός, καισαρική τομή, μαιευτική ολική υστερεκτομή), όσο και της Γυναικολογίας και της Γυναικολογικής Ογκολογίας.
Παρέχει επιστάμενο διδακτικό έργο σε φοιτητές ιατρικής, ειδικευόμενους Μαιευτικής /Γυναικολογίας, ειδικευμένους Μαιευτήρες Γυναικολόγους και εξειδικευόμενους στη Γυναικολογική Ογκολογία. Το εν λόγω διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο εκτείνεται από μαθήματα στο αμφιθέατρο, ουσιαστικές συζητήσεις / συνδιαλέξεις έως και την εφαρμογή εξειδικευμένων χειρουργικών πρακτικών και τεχνικών, προς αντιμετώπιση περιστατικών της Μαιευτικής, της Γυναικολογίας και της Γυναικολογικής Ογκολογίας, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων αλλά και εκτάκτων περιστατικών και χειρουργείων στις εφημερίες στις οποίες συνεχίζει αδιαλείπτως, με οργανωτικό – συντονιστικό, αλλά και ουσιαστικό ρόλο.
Συμμετέχει στα εκπαιδευτικά & μετεκπαιδευτικά μαθήματα στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», σε φοιτητές Ιατρικής, ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς του Νοσοκομείου – επίσης και επισκέπτες ιατρούς από άλλα Νοσοκομεία, καθώς και σε Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Νοσοκομείων Αττικής και Περιφέρειας. Τέλος, είναι εκπαιδευτής σε 5 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκ των οποίων σε ένα είναι και Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής και σε ένα άλλο σε επίπεδο Αγγλόφωνου Μεταπτυχιακού.
Είναι Γραμματέας στην Ελληνική Εταιρία Γυναικολογικής Ογκολογίας – ΕΕΓΟ – (από το 2012/ επανεκλογή το 2016).
Ως κριτής σε διεθνή περιοδικά αναφέρεται ότι είναι Μέλος Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board) σε 15 επιστημονικά περιοδικά, Σύμβουλος Συντακτικής Επιτροπής (Reviewer) σε 59 επιστημονικά περιοδικά και αξιολογητής εργασιών για προφορικές ανακοινώσεις σε 2 πανελλήνια και σε 1 διεθνές συνέδρια.
Εκτός του κλινικού και του διδακτικού του έργου η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζεται στη Μαιευτική, στη Γυναικολογία και στη Γυναικολογική Ογκολογία, όπως εκφράζεται μέσω των δημοσιεύσεών του σε Ελληνικά και Διεθνή περιοδικά, την συγγραφή κεφαλαίων σε διεθνή και ελληνικά βιβλία, και την συμμετοχή του σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια με ομιλίες και παρουσιάσεις εργασιών.
Το συγγραφικό-ερευνητικό του έργο είναι ευρύ, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, όπως φαίνεται από τους βιβλιομετρικούς δείκτες. Έχει 140 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, με συντελεστή απήχησης 530,640, και 118 δημοσιεύσεις ανακοινώσεων σε περιληπτική μορφή σε διεθνή περιοδικά (published abstracts) με συντελεστή απήχησης 497,202. Οι βιβλιογραφικές αναφορές από το Google Scholar είναι 2.958 και από PUBMED-ISI-SCOPUS=1.834. Ο h-index του είναι 25 στο Google Scholar και 21 στο ISI-SCOPUS.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN