Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
IMG 4949

Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των μελών ΔΕΠ:

– Νικόλαος Παντελίδης, εξέλιξη σε Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Φιλολογίας
[npantel@phil.uoa.gr]

Ο Ν. Παντελίδης σπούδασε Ιστορικοσυγκριτική και Γενική Γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο Κολωνίας (Γερμανία), από όπου έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του υπήρξε υπότροφος του γερμανικού κρατικού ιδρύματος υποτροφιών DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) και του ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), Από το 1995 έως το 1998 δίδαξε με το ΠΔ 407/80 μαθήματα Ιστορικής-Ιστορικοσυγκριτικής Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 1996 έως το 1999 υπηρέτησε ως ερευνητής στο Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής-ΙΛΝΕ (σήμερα: Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων) της Ακαδημίας Αθηνών. Στο πλαίσιο της θητείας του πραγματοποίησε δύο επιτόπιες αποστολές για συλλογή διαλεκτικού υλικού. Κατά το διάστημα 1999-2006 υπηρέτησε ως Επίκουρος Καθηγητής (από το 2003 ως μόνιμος) στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου δίδαξε μαθήματα Ιστορικής-Ιστορικοσυγκριτικής Γλωσσολογίας και Διαλεκτολογία. Από το 2006 υπηρετεί στο Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ως Επίκουρος Καθηγητής 2006-2012, Αναπληρωτής Καθηγητής 2012-2022, και από το 2022 ως Καθηγητής), με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία». Εκτός από τα υποχρεωτικά προπτυχιακά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, έχει επίσης διδάξει από το 2006 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Γλωσσολογίας του τμήματος τα μαθήματα «Διαλεκτολογία» και «Ιστορικοσυγκριτική Γλωσσολογία: Θεωρία-Μεθοδολογία».
Έχει λάβει μέρος με ανακοίνωση σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια, έχει δημοσιεύσει μία μονογραφία, καθώς και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά για τις αρχαίες και τις νέες ελληνικές διαλέκτους, και την ιστορία και την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, ενώ έχει λάβει ενεργά μέρος σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο της Ιστορικής-Ιστορικοσυγκριτικής Γλωσσολογίας, της Γλωσσικής Μεταβολής, της Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας, και της (Ιστορικής) Διαλεκτολογίας. Επίσης είναι ο εκπρόσωπος του ΕΚΠΑ στην επιτροπή τοπωνυμίων του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει συμμετάσχει σε προγράμματα επιμόρφωσης, και είναι μέλος της Indogermanische Gesellschaft (επιστημονική εταρεία Ινδοευρωπαϊκής Γλωσσολογίας).

– Μαριάνθη Καπλάνογλου, εξέλιξη σε Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Φιλολογίας
[mkaplanog@phil.uoa.gr]

Η Μαριάνθη Καπλάνογλου είναι Μικρασιάτισσα τρίτης γενιάς. Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην École des Hautes Études en Sciences Sociales του Παρισιού ως μαθήτρια των Μιχάλη Μερακλή, André Guillou, Claude Bremond και Ελένης Αντωνιάδη-Μπιμπίκου. Υπηρέτησε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1996-2008), στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2004-2007) και από το 2008 στο Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, όπου διευθύνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λαϊκός πολιτισμός και λογοτεχνία», καθώς και το Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο του Τμήματος. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την κοινωνική ιστορία του λαϊκού πολιτισμού, τη μελέτη των λαϊκών αφηγηματικών ειδών (μύθος, παραμύθι, παροιμία, θρύλος κ.ά.) στην προφορικότητα, τη γραπτή λογοτεχνία και στη βιομηχανία του θεάματος, τη συγκριτική μελέτη των πολιτισμών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Μεσόγειο, τον πολιτισμό των παιδιών και την αξιοποίηση του λαϊκού πολιτισμού στην εκπαίδευση. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής έκδοσης του Εθνικού Καταλόγου των Ελληνικών Παραμυθιών (εκδίδεται από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και την Academia Scientiarum Fennica). Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης της έκδοσης Enzyklopadie des Marchens από την Akademie der Wissenschaften του Göttingen και μέλος της οργανωτικής επιτροπής των διεθνών συνεδρίων «The Brothers Grimm and the folktale: narrations, readings, transformations» και «From Homer to Hatzi-Yavrouda: Aspects of Oral Narration in the Greek Tradition». Συνδιευθύνει με τον Ομότιμο Καθηγητή Μιχάλη Γ. Μερακλή τη μεταφραστική σειρά «Λαογραφία: Κλασικές Διεθνείς Μελέτες» των Εκδόσεων Πατάκη, όπου περιλαμβάνονται μεταφράσεις έργων των Hermann Bausinger, Max Lüthi, Pertti J. Anttonen κ.ά. και διευθύνει τη σειρά «Τοπικές συλλογές και μονογραφίες» στις ίδιες εκδόσεις. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά βιβλία και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως τα περιοδικά Λαογραφία, Folklore, Fabula, Estudis Estudis de Literatura Oral Popular, Archivio Anthropologico Mediterraneo, Folklore Fellows Network κ.ά. Το πιο πρόσφατο επιστημονικό της βιβλίο έχει τίτλο Παραμύθια και Καθημερινή ζωή. Θεωρητικές και εμπειρικές παράμετροι μιας λαογραφικής έρευνας στη Ρόδο (εκδόσεις Πατάκη 2022, 648 σελίδες).

– Χρήστος Κόκκινος, εξέλιξη σε Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Χημείας

– Δημήτρης Κωστόπουλος, εξέλιξη σε Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
[dikostop@geol.uoa.gr]

Σπούδασε γεωλογία στο Α.Π.Θ. (B.Sc. – 1980). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc. – 1982) στο Πανεπιστήμιο Laurentian του Καναδά και διδακτορική διατριβή (Ph.D. – 1989) στο Πανεπιστήμιο Newcastle-upon-Tyne στην Αγγλία. Διεξήγε επί τριετία (1989–1992) μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Durham στην Αγγλία (από κοινού με το Τμήμα Γεωλογικών Επιστημών και τα Εργαστήρια Βιομηχανικής Έρευνας) ως υπότροφος της βρετανικής εταιρείας πετρελαιοειδών Shell. Υπήρξε αποδέκτης Υποτροφίας Alexander von Humbolt από το Βαυαρικό Γεω-Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Bayreuth στη Γερμανία (1993), προσκεκλημένος αξιολογητής κρατικών επιστημονικών προγραμμάτων του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών της Γεωργίας (2009) και προσκεκλημένος επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Cambridge στην Αγγλία (2012). Υπό το ευρύ γνωστικό αντικείμενο «Πετρολογία» το ερευνητικό του έργο καλύπτει θέματα της πετρολογίας πυριγενών, ιζηματογενών και μεταμορφωμένων πετρωμάτων περιλαμβανομένων του ισοτοπικού και γεωχημικού χαρακτηρισμού ορυκτών και πετρωμάτων, την χρήση θερμοδυναμικών και θερμομηχανικών προτύπων για την ερμηνεία πετροτεκτονικών διεργασιών και την εξερεύνηση κοιτασμάτων βασικών και κρισίμων μετάλλων και χρυσού.
Διετέλεσε επικεφαλής εξερευνητικών σχεδίων ανεύρεσης νέων κοιτασμάτων της καναδικής μεταλλευτικής εταιρείας χρυσού Eldorado Gold (2013–2016), μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της καναδικής μεταλλευτικής εταιρείας χρυσού Signature Resources (2018–), σύμβουλος εξερευνήσεων και γεωτρήσεων κοιτασμάτων χρωμίτη στην ελληνική μεταλλευτική εταιρεία Hellenic Mines (2018–2019) και σύμβουλος ανάπτυξης γεωπάρκων στην ελληνική εταιρεία συμβούλων τοπικής αυτοδιοίκησης City & Region Planning (2016–). Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος, κύριος ερευνητής και συνεργάτης σε ποικίλα ευρωπαϊκά προγράμματα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας, έχει διατελέσει κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά μείζονος επιρροής, είναι ενεργό μέλος σε διεθνείς επιστημονικές εταιρίες, έχει αναπτύξει ευρείες συνεργασίες με διεθνείς ερευνητικές επιστημονικές ομάδες και ινστιτούτα και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα εθνικά και διεθνή συνέδρια ενώ έχει δώσει πλήθος επιστημονικών διαλέξεων και ομιλιών. Είναι μοναδικός συγγραφέας επιστημονικού συγγράμματος με τίτλο «Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων – Θερμοδυναμικές και Θερμομηχανικές Διεργασίες» με έτος κυκλοφορίας το 2020. Έχει υπάρξει 4ος πλέον αναφερόμενος συγγραφέας διεθνούς επιστημονικού περιοδικού πετρολογίας ιζηματογενών πετρωμάτων με κριτές (2008) και συγγραφέας κορυφαίου άρθρου διεθνούς επιστημονικού περιοδικού πετρολογίας μεταμορφωμένων πετρωμάτων με κριτές (2020).

– Νικόλαος Θωμάκος, εξέλιξη σε Αναπληρωτή Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή

ΕΚΠΑ © 2022. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

EN