Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού

Με την παρούσα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των συμβάσεων φυσικών προσώπων στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των έργων.

Παρακαλούμε όπως οι συμβάσεις απασχόλησης προσωπικού στα έργα της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. υποβάλλονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της απασχόλησης του/της δικαιούχου προκειμένου να διεκπεραιώνονται με τον πλέον ταχύτερο, έγκαιρο και αποτελεσματικότερο τρόπο.

Η υποβολή των συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού πραγματοποιείται:

  1. Μέσω της πλατφόρμας eforms, διότι η διαδικασία προσφέρει σημαντικά οφέλη προς τους χρήστες της καθώς δεν απαιτείται η προηγμένη ψηφιακή υπογραφή του δικαιούχου και του Επιστημονικού Υπευθύνου για την σύναψη της σύμβασης αλλά: α) η διαδικασία υπογραφής από τον/την δικαιούχο γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του/της taxinet με χρήση OTP ώστε να είναι δυνατή η άμεση και ασφαλής πιστοποίηση του/της και β) η διαδικασία υπογραφής από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο γίνεται με timestamp απλά με την πιστοποίησή του από την είσοδό του στην πλατφόρμα eforms. Μόλις η σύμβαση υπογραφεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο λαμβάνει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου.

Επισημαίνεται ότι η αποκλειστική χρήση, σε σύντομο χρονικό διάστημα, της εν λόγω πλατφόρμας είναι απαραίτητη τόσο για την διευκόλυνση των Επιστημονικών Υπευθύνων και των εξουσιοδοτημένων συνεργατών τους κατά τη δημιουργία, επεξεργασία και υποβολή των συμβάσεων, όσο και για την επιτάχυνση της διαδικασίας διεκπεραίωσης αυτών από το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων.

Προσοχή: Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των συμβάσεων φυσικών προσώπων μέσω eforms πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων εντύπων «Συμβάσεων φυσικών προσώπων» και ΟΧΙ μέσω του εντύπου «Γενικό Αίτημα».

Σημειώνεται ότι για υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής συμβάσεων μέσω των eforms μπορείτε να απευθύνεστε στα στελέχη των Αποκεντρωμένων Μονάδων του Ε.Λ.Κ.Ε. (στοιχεία των οποίων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε.: https://www.elke.uoa.gr/SiteContents/ApokentromenesMonades). Για γενικές πληροφορίες και για τυχόν απορίες σχετικά με την υποβολή εντύπων μέσω eforms μπορείτε να απευθύνεστε στα στελέχη της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Αρωγής Χρηστών (Helpdesk) είτε τηλεφωνικά καλώντας στο 210 727 5900, καθημερινά 9:00 με 14:00, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e- mail: helpdesk@elke.uoa.gr. Για τεχνικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα προβλήματα σύνδεσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση it@elke.uoa.gr.

  1. Μέσω αποστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@elke.uoa.gr με κοινοποίηση του εν λόγω μήνυματος και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων hr@elke.uoa.gr. Παρακαλείσθε όπως αναγράφετε στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος: «Σύμβαση απασχόλησης ……………….. (ονοματεπώνυμο δικαιούχου) με ψηφιακή υπογραφή». Διευκρινίζεται ότι τα έντυπα που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και έγκυρη χρονοσήμανση, άλλως θα επιστρέφονται στον αποστολέα ως μη νομίμως υποβληθέντα.
  1. Μέσω κατάθεσης των πρωτότυπων υπογεγραμμένων εντύπων σε ένα από τα πρωτόκολλα του Ε.Λ.Κ.Ε., καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού (9:00 – 14:00), στα εξής σημεία:

    α. Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, κτήριο Τ.Υ.Π.Α. – Ε.Λ.Κ.Ε., στο ισόγειο,

    β. Αθήνα, Χρήστου Λαδά 6, 7ος όροφος,

    γ. Ιατρική Σχολή, κτήριο Διοίκησης Νο13, 2ος όροφος, Μικράς Ασίας 75, Γουδή,

    δ. Αττικό Νοσοκομείο, κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α. και

    ε. Ψαχνά Ευβοίας, πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, Συγκρότημα Ευρίπου.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι δεν είναι νόμιμη η απασχόληση οποιασδήποτε κατηγορίας προσωπικού πριν από την ανάρτηση της σύμβασης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Εάν προκύψει απασχόληση προσωπικού πριν από την ανάρτηση της σύμβασής του στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ή οπουδήποτε αλλού απαιτείται (π.χ. ΕΡΓΑΝΗ) ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ή οποιοσδήποτε συνέβαλε στην έναρξη της απασχόλησης ευθύνεται προσωπικά για τυχόν δεδουλευμένες αποδοχές έναντι του απασχολούμενου, και ο Ε.Λ.Κ.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για την καταβολή της αμοιβής του.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας στην εμπρόθεσμη υποβολή των συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των έργων και την αποφυγή προστίμων.

Η Προϊσταμένη της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.

Ε. Καφεντζή

Βλ. επίσης: https://www.elke.uoa.gr/Anakoinoseis/Details/6847

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN