Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Οι δυνατότητες που προσφέρει το ιδρυματικό αποθετήριο του Ε.Κ.Π.Α. “Πέργαμος”

Η Διεύθυνση Βιβλιοθήκης του Ε.Κ.Π.Α. ενημερώνει τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για τις δυνατότητες που προσφέρει το ιδρυματικό αποθετήριο του Ε.Κ.Π.Α. Πέργαμος, σε σχέση με τα ερευνητικά αποτελέσματα και παραδοτέα έργων.

Η Πέργαμος ως ενιαία πλατφόρμα ιδρυματικού αποθετηρίου και ψηφιακής βιβλιοθήκης μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικές ετερογενείς ψηφιακές συλλογές που θα περιέχουν (ψηφιακά) αντικείμενα τα οποία έχουν άμεση σχέση με το Ε.Κ.Π.Α. (συνολικά ως φορέα ή με κάποια μονάδα του) είτε γιατί του ανήκουν  ή γιατί διαθέτει τα πνευματικά δικαιώματα ή έχουν παραχθεί από το Ε.Κ.Π.Α. ή μονάδες του στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους (είτε αυτές είναι διοικητικής ή ερευνητικής ή εκπαιδευτικής φύσεως).

Για κάθε συλλογή ξεχωριστά, βεβαίως, θα χρειαστεί να καθοριστούν παράμετροι και υπεύθυνοι για την ανάρτηση του υλικού, τη συντήρηση και τον εμπλουτισμό της μαζί με συγκεκριμένους ρόλους υπευθύνων και προσδιορισμό των χαρακτηριστικών μεταδεδομένων για την περιγραφή/τεκμηρίωση της συλλογής και των αντικειμένων του υλικού της. Ειδικά για υλικό που μπορεί να χαρακτηριστεί ως αποτέλεσμα της έρευνας, η Πέργαμος διαθέτει τη συλλογή “Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό“,  η οποία -δυνητικά- περιλαμβάνει επιστημονικές δημοσιεύσεις ή άλλα είδη  επιστημονικά παραχθέντος υλικού, το οποίο μπορεί να είναι αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών, των μονάδων ή των υπηρεσιών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ε.Κ.Π.Α., ανεξαρτήτως  εάν οι δραστηριότητες αυτές είναι χρηματοδοτούμενες ή αν εκπονούνται στο πλαίσιο κάποιου έργου ή κάποιου κύκλου σπουδών. Με βάση τα παραπάνω, στη συλλογή εντάσσονται (μέσω αυτοαπόθεσης μελών του Ε.Κ.Π.Α., κατόπιν ταυτοποίησης) μεμονωμένες ή ομαδικές εργασίες μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., ερευνητών ή διοικητικού προσωπικού του Ε.Κ.Π.Α., ανεξάρτητα αν οι εργασίες αυτές έχουν προέλθει από προσωπικές ή ομαδικές ερευνητικές προσπάθειες ή από χρηματοδοτούμενα έργα.

Στην ανωτέρω Συλλογή μπορούν να αναρτώνται δημοσιεύσεις ή άρθρα σε περιοδικά και συνέδρια, τεχνικές αναφορές, βιβλία ή κεφάλαια βιβλίων, προδημοσιεύσεις και επιστημονικά άρθρα εργασιών εν εξελίξει (pre-prints), καθώς και σύνολα από ερευνητικά δεδομένα. Στη συλλογή ΔΕΝ περιλαμβάνονται Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες ή Διδακτορικές Διατριβές.

Προφανώς η ανωτέρω συλλογή μπορεί να υποστεί επεκτάσεις ώστε να υποστηρίξει και άλλους τύπους υλικού αν κριθεί απαραίτητο (ας σημειωθεί ότι δεν υφίσταται έλεγχος των αναρτήσεων στη συλλογή, εκτός από τη ροή εργασίας που αφορά στα σύνολα ερευνητικών δεδομένων, κάτι ωστόσο που θα ενταχθεί στην επόμενη έκδοση λειτουργικότητας της Περγάμου εντός του 2ου τριμήνου του 2024).

Όσον αφορά στα αποτελέσματα ενός ερευνητικού έργου, αυτά προφανώς μπορούν να ποικίλουν κατά είδος και τύπο και να εκτείνονται από απλές τεχνικές αναφορές μέχρι σύνολα ερευνητικών δεδομένων (τα οποία επίσης μπορεί να είναι πολλών και διαφορετικών ειδών) καθώς και άλλων ψηφιακών ή μη αντικειμένων. Επομένως, τα αποτελέσματα ή τα αντικείμενα που αυτά αποτελούν ή αποτελούνται, ενδέχεται: 

α) είτε να μπορούν να συμπεριληφθούν στην ανωτέρω συλλογή είτε ως αυτή έχει (πχ. άρθρα, τεχνικές αναφορές, μονογραφίες) ή ενδεχομένως κατόπιν επέκτασης των υποστηριζόμενων αντικειμένων (πχ. αν το αποτέλεσμα μπορεί να είναι λογισμικό και αναρτούμε τον πηγαίο κώδικα με συγκεκριμένες αδειοδοτήσεις πρόσβασης και χρήσης, κάτι που θα μπορούσε να γίνει με την υλοποίηση κατάλληλης επέκτασης λειτουργικότητας της Περγάμου ως προς τους υποστηριζόμενους τύπους υλικού), 

β) είτε να αποτελέσουν ξεχωριστή συλλογή αν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο (αν πχ. πρόκειται για μια σειρά ή σύνολο αντικειμένων που δεν θα είχε νόημα να αναρτηθούν μεμονωμένα, αλλά περισσότερο οργανωμένα στη λογική μιας ψηφιακής συλλογής, όπως θα ήταν μια σειρά φυσικών ή ψηφιακών αντικειμένων που μελετήθηκαν ή παρήχθησαν στο πλαίσιο ενός έργου, κλπ.),  

γ) ή να μην εμπίπτουν σε καμιά από τις παραπάνω περιπτώσεις και έτσι να μην μπορούν να ενταχθούν στην Πέργαμο (αν πχ. το αποτέλεσμα μιας έρευνας είναι ένας ιστότοπος ή μια διαδικτυακή εφαρμογή, τα οποία, ασφαλώς, δεν γίνεται να αναρτηθούν και να “τρέχουν” μέσα από την Πέργαμο αφού η Πέργαμος δεν αποτελεί απλώς κάποιο μητρώο ή κάποια υπηρεσία τύπου hosting ή streaming).

Καθώς η κάθε περίπτωση ερευνητικών αποτελεσμάτων μπορεί να είναι ιδιαίτερη και να μην έχει αντιμετωπιστεί στο παρελθόν, χρειάζεται πάντα κατάλληλη προεργασία είτε αφορά σε επέκταση της Συλλογής επιστημονικών δημοσιεύσεων είτε στην δημιουργία μιας νέας συλλογής στην Πέργαμο ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της έρευνας.

Αξίζει να αναφερθούν και τα ακόλουθα: 

α) υφίσταται ήδη διαδικασία όπου κάθε ενδιαφερόμενος/η να δημιουργήσει κάποια νέα συλλογή εντός της Περγάμου, μπορεί να καταθέσει στην Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (email: dibib@lib.uoa.gr) η σχετική αίτηση,

β) περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή των επιστημονικών δημοσιεύσεων, καθώς και  σχετικές οδηγίες για την αυτο-απόθεση υλικού μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://www.lib.uoa.gr/sylloges/psifiakes-sylloges/psifiaki-syllogi-epistimonikes-dimosieyseis-ereynitiko-kai-allo-yliko.html

Βαλσαμής Βαλσαμάκης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης ΕΚΠΑ (κατ’ αναπλήρωση)
τηλ.: 210-3689600 / 693 7363 670
Επικοινωνία για θέματα της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης: dibib@lib.uoa.gr

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN