Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Ε.Κ.Π.Α.

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δραστηριοποιείται δυναμικά και συστηματικά στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα απασχόλησης σε μεγάλο αριθμό φοιτητών και φοιτητριών να απασχοληθούν, μεταξύ άλλων, σε ναυτιλιακές, λιμενικές και εφοδιαστικές επιχειρήσεις (περί τους 100 φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος ΔΙΛΙΝ σε προηγούμενα έτη, καθώς και περί τους 60 κατά την τρέχουσα περίοδο).

Η Σημασία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Με τη συμμετοχή τους στην Πρακτική Άσκηση, οι συμμετέχοντες φοιτητές και οι συμμετέχουσες φοιτήτριες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες και να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις του Προγράμματος Σπουδών τους, σε μια πρώτη φάση εξοικείωσης με το εργασιακό περιβάλλον του επιστημονικού τους αντικειμένου. Από την πλευρά της αγοράς, στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης συμμετέχουν κορυφαίες και καταξιωμένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ναυτιλίας, των λιμένων, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics, καθώς και λοιπές ναυπηγικές, εμπορικές και βιομηχανικές εταιρίες, Φορείς, Οργανισμοί και Υπουργεία, μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά:

 • ΑLPHA BULKERS SHIPMANAGEMENT
 • ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΝΕ
 • ARCHIRODON NV
 • BELNAV INC
 • DREAM YACHT MEDITERRANEE
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
 • ELETSON CORPORATION
 • G4S ΕΛΛΑΣ
 • M MARITIME CORP
 • MARINE CORPORATION OF TRANSPORTATION & PLATFORM SUPPORT INC
 • MINERVA MARINE INC
 • MSI HELLAS
 • NORTUS MANAGEMENT INC
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΟΛΝΕ) ΑΕ
 • ΠΛΟΥΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ
 • PHOENIX SHIPPING AND TRADING SA
 • PRODUCT SHIPPING & TRADING SA
 • SEA TRUST LTD
 • SEA WORLD MANAGEMENT AND TRADING INC
 • SEAVEN TANKER MANAGEMENT INC.
 • SEKAVIN SA
 • STARBULK SA
 • ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • THENAMARIS SHIP MANAGEMENT INC
 • TMS DRY LTD
 • TMS CARDIFF GAS LTD
 • UNITIZED OCEAN TRANSPORT LIMITED
 • BERNHARD SOULTE SHIPMANAGEMENT HELLAS LTD
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

Βασικοί Στόχοι του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης:

 • Η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών και των φοιτητριών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της ναυτιλίας, των λιμένων, της εφοδιαστικής αλυσίδας & logistics, των μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας εφαρμοσμένων γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων, σχετικών με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος ΔΙΛΙΝ, που θα επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων του Προγράμματος Σπουδών.
 • Η απόκτηση εργασιακών εμπειριών από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που θα συμβάλλουν στη σταδιακή εξοικείωση με τις απαιτήσεις του εργασιακού χώρου και την ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, στοιχεία που θα διευκολύνουν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και την απρόσκοπτη μελλοντική ένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Η έμπρακτη συνειδητοποίηση από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της ολοκληρωμένης, λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των σχέσεων αλληλεξάρτησης και συνεργασίας που αναπτύσσονται στο εσωτερικό τους περιβάλλον, με συναδέλφους προερχόμενους από διαφορετική επιστημονική ειδίκευση.
 • Η διαρκής ενημέρωση των μελών του Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος ΔΙΛΙΝ για τις προτεραιότητες, εξελίξεις, μεταβολές, απαιτήσεις και στρατηγικές στοχεύσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, επιτυγχάνοντας έτσι συστηματική προσαρμογή και επικαιροποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών.
 • Η έμπρακτη διαπίστωση εκ μέρους των επιχειρηματικών φορέων για τα σύνθετα πλεονεκτήματα συνεργασίας με τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και, ειδικότερα, με το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Ε.Κ.Π.Α., καθώς και η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών δημιουργικής συνεργασίας διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, συμβάλλοντας, έτσι, στη συστηματική απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος ΔΙΛΙΝ.
 • Η συστηματική προώθηση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, με σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη στενών σχέσεων με τους μελλοντικούς φορείς απασχόλησης των πτυχιούχων του Τμήματος ΔΙΛΙΝ, κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις της ναυτιλιακής, λιμενικής και εφοδιαστικής βιομηχανίας, των μεταφορών, των επιχειρήσεων και της οικονομίας, διευκολύνοντας, με αυτόν τον τρόπο, την ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας.

Κύρια Σημεία της Διαδικασίας της Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση, ως μάθημα επιλογής του 6ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΔΙΛΙΝ, αποδίδει έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ΕCTS), αντιστοιχεί σε ένα μάθημα επιλογής και συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Πτυχίου.

Η τοποθέτηση των ασκούμενων φοιτητών και φοιτητριών πραγματοποιείται σύμφωνα με την βαθμολογία που επιτυγχάνουν σε μία σειρά προκαθορισμένων κριτηρίων, όπως παρατίθενται αναλυτικά στον σχετικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης, καθώς και τυχόν ειδικότερων προϋποθέσεων και προσόντων που αναζητούν οι εταιρίες υποδοχής (https://www.pms.uoa.gr/kanonismoi-tmimatos/). Στα βασικά κριτήρια βαθμολόγησης των φοιτητών και των φοιτητριών για την επιλογή τους στην Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνεται η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον 20 μαθημάτων (είτε υποχρεωτικών είτε επιλογής). Επίσης, η τελική επιλογή των φοιτητών και των φοιτητριών εξαρτάται από τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων από τις επιχειρήσεις και τους φορείς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Η Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος ΔΙΛΙΝ ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης περί τα μέσα του εαρινού εξαμήνου, προκειμένου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή (με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος). Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Για την εξεύρεση διαθέσιμων θέσεων τοποθέτησης των φοιτητών και των φοιτητριών, η Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος:

 • επικοινωνεί, κυρίως, με ναυτιλιακές, λιμενικές και εφοδιαστικές, μεταφορικές, χρηματοοικονομικές και λοιπές δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες, Φορείς και Οργανισμούς,
 • ομαδοποιεί και οργανώνει τις προσφερόμενες θέσεις ανάλογα με το αντικείμενό τους, και
 • ανακοινώνει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες την κατάταξή τους στις θέσεις της Πρακτικής Άσκησης, όπως έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας οργανώνει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και μεταδιδακτορικά προγράμματα σπουδών, με ευρεία διεπιστημονικότητα των γνωστικών αντικειμένων, όπως, μεταξύ άλλων, οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών, λιμενικών και εφοδιαστικών επιχειρήσεων, χρηματοοικονομική διοίκηση, λογιστική και επιχειρηματικότητα, γαλάζια οικονομία, πράσινο περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και βιωσιμότητα, ποσοτικές μεθόδους, τεχνολογικές καινοτομίες και πληροφορικές εφαρμογές, αρχές δικαίου, ιστορία διεθνών σχέσεων και γεωπολιτική, με εστίαση στη ναυτιλία, τους λιμένες, την εφοδιαστική αλυσίδα και την ενέργεια, κεντρικοί πυλώνες των συστημάτων θαλασσίων μεταφορών.

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Κ.Π.Α., οργανώνει επίσης το Εντατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες». Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει σύγχρονες, διεπιστημονικές και στοχευμένες ακαδημαϊκές γνώσεις, με επιστημονική εξειδίκευση, υψηλή κατάρτιση και σύνθετες επαγγελματικές δεξιότητες, για δυναμική ανέλιξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας του ευρύτερου διεθνούς ναυτιλιακού κλάδου.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN