Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ενισχύοντας την Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών: Προγράμματα Καθοδήγησης και Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για Μέντορες

csm SMYRNAIOY ZAXAROYLA 2 bac47bea7c
Ζαχαρούλα Σμυρναίου

Σμυρναίου Ζαχαρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ερευνήτρια του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φιλοσοφική Σχολή (http://www.eds.uoa.gr/), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, zsmyrnaiou@eds.uoa.gr.

Με χαρά ανακοινώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής, ΕΚΠΑ διοργάνωσε με επιτυχία το δεύτερο event στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου LOOP- Scaffolding in Teacher Development: Mentoring and Mentors in Induction Programs (2020-1-PT01-KA201-078764 (2020–2023). Στόχος του ευρωπαϊκού έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου επιμόρφωσης των μεντόρων, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού και να μπορεί να προετοιμαστεί κατάλληλα για τις σύγχρονες προκλήσεις. Η επιμορφωτική δράση πραγματοποιήθηκε από την Πέμπτη 26.05.2022 έως και το Σάββατο 28.05.2022 στο 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο της Αθήνας, το οποίο ανήκει στους partners του έργου.

Στο ευρωπαϊκό έργο LOOP συμμετέχουν συνολικά επτά εταίροι: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ελλάδα), το 1º Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας (Ελλάδα), το Casa do Professor ως coordinator του έργου (Πορτογαλία), το Colégio João Paulo II (Πορτογαλία), το CESIE (Ιταλία), το IPSSEOA Pietro Piazza (Ιταλία), και το Gymnasiale Oberstufe des Schulzentrums Carl von Ossietzky (Γερμανία).

Η τριήμερη επιμορφωτική δράση είχε στόχο:

  1. την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στους partners και τα μέλη του consortium, ώστε να συζητηθούν οι νέες τάσεις στο πεδίο των μεντόρων.
  2. την ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών ανάμεσα στους partners και τα μέλη του consortium, ώστε να εφαρμοστούν στην πράξη τα νέα πλαίσια στις επιμορφώσεις των μεντόρων.
  3. την ανάλυση του πρώτου παραδοτέου του έργου με τίτλο «LOOP Final Report – Improving our understanding of teacher education», ώστε να προσδιοριστούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον ευρωπαϊκό χώρο.
  4. την παρουσίαση και την ανάδειξη του «LOOP Toolkit for Mentoring», του επιστημονικού- θεωρητικού παιδαγωγικού πλαισίου των μεντόρων και της ψηφιακής πλατφόρμας https://matchthementor.com/ , στόχος της οποίας είναι η συνεργασία μεντόρων- επιμορφωτών με επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, η οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων ευρωπαϊκά και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας.

Την πρώτη ημέρα της επιμορφωτικής δράσης παρουσιάστηκαν από τους partners καλές πρακτικές, με στόχο να εφαρμοστούν διδακτικές προσεγγίσεις αναφορικά με τον θεσμό και τον ρόλο του μέντορα. Δόθηκε έμφαση στην παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Initial Training Education- ITE) και οργανώθηκαν μελέτες περίπτωσης (case studies), ώστε να συζητηθεί στην πράξη η συνεργασία μεντόρων και εκπαιδευτικών. Οι συνεργατικές δραστηριότητες που οργανώθηκαν είχαν στόχο τη βιωματική εμπλοκή των συμμετεχόντων με το θεωρητικό πλαίσιο του mentoring και την ενεργό εμπλοκή τους για τη μελέτη των προφίλ του μέντορα και του επιμορφούμενου.

Η δεύτερη ημέρα της επιμορφωτικής δράσης περιλάμβανε επίσημες προσκεκλημένες ομιλίες από εκπροσώπους του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαίδευσης, μέντορες εκπαιδευτικούς και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, με στόχο να συζητηθούν τα νέα πλαίσια στο χώρο του mentoring και να παρουσιαστούν παραδείγματα καλών πρακτικών και κοινοτήτων μάθησης. Μέσω των ποικίλων επιστημονικών ομιλιών, αναδείχθηκαν τα επιστημονικά μοντέλα των μεντόρων, οι εκπαιδευτικές ανάγκες και οι προσδοκίες από τον ρόλο του μέντορα στην εκπαιδευτική πρακτική, οι σύγχρονες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μέντορες και οι εκπαιδευτικοί, τα προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης, η διαπολιτισμική οπτική των προγραμμάτων επιμόρφωσης και οι συνεργατικές μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων στον εκπαιδευτικό χώρο.

Στην τρίτη και τελευταία ημέρα της επιμορφωτικής δράσης παρουσιάστηκε η πιλοτική εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας https://matchthementor.com/, η οποία αποτελεί και βασικό άξονα του ευρωπαϊκού έργου, με στόχο τη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας μεντόρων και εκπαιδευτικών. Δημιουργήθηκαν τα ψηφιακά προφίλ των συμμετεχόντων/ουσών και συζητήθηκε η λειτουργία των κοινοτήτων μάθησης μέσω της πλατφόρμας και η συνεργασία και αντιστοίχιση των μεντόρων με τους εκπαιδευτικούς. Οι συμμετέχοντες και οι partners του έργου είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην πλατφόρμα, να δουν τις λειτουργίες και τη λειτουργικότητά της και να αξιοποιήσουν πιλοτικά τις εφαρμογές της, πριν αυτή φτάσει στην τελική της μορφή και ξεκινήσουν οι εγγραφές της εκπαιδευτικής κοινότητας. Τέλος, η δημιουργία μιας «Τράπεζας πόρων» (Resource bank), ενός μηχανισμού για τον χαρακτηρισμό του προφίλ των συμμετεχόντων, προκειμένου να καθοριστεί η μαθησιακή τους διαδρομή, θα αποτελέσει μια ουσιαστική βάση για την αναγνώριση του εκπαιδευτή/μέντορα και τον καθορισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: https://bit.ly/looplearningnetwork  

Επίσημο Site του έργου: http://loop.casadoprofessor.pt/

Ψηφιακή Πλατφόρμα: https://matchthementor.com/

Facebook: https://www.facebook.com/internationalprojectloop/

Instagram: https://www.instagram.com/loopinternationalproject/

Publication of the LOOP project on Scientix EU platform: http://www.scientix.eu/web/guest/projects/project-detail?articleId=1176654

LOOP project on Etwinning: https://groups.etwinning.net/219564/home

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN