Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

https://site.cce.uoa.gr/courses-detailed/271

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης – Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ μέσα από τις δράσεις του, έχει σκοπό την ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, την προσωπική και  επαγγελματική του εξέλιξη και την ενεργό προσαρμογή του στο ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Κάθε δράση του Πανεπιστημίου, η οποία αφορά στην επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει Δια Βίου Μάθηση πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ε.Κ.Π.Α. σύμφωνα με το Ν. 4485/2017 (άρθρο 48) και στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: α) την ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων, β) την καλλιέργεια επαγγελματικών δεξιοτήτων, γ) την ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων και δ) την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων.Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί ανεξάρτητη ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, η οποία οργανώνει και συντονίζει εκπαιδευτικά προγράμματα, εξασφαλίζει τη διεπιστημονική συνεργασία και απονέμει τα εγκεκριμένα πιστοποιητικά.

Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπινων νοσημάτων αφήνουν τα αποτυπώματά τους στα κύτταρα, στους ιστούς και στα όργανα του ανθρώπου, επιφέροντας μεταβολές τόσο στη λειτουργία όσο και στη μορφολογία τους. Η Παθολογική Ανατομική – Ιστοπαθολογία μελετά τις μορφολογικές αυτές μεταβολές σε μακροσκοπικό, μικροσκοπικό και υπερμικροσκοπικό επίπεδο, συναρτώντας τες με τις γονιδιακές αλλοιώσεις, τα συμπτώματα, τα σημεία και τα υπόλοιπα εργαστηριακά ευρήματα που συνοδεύουν κάθε νόσημα. H Παθολογική Ανατομική – Ιστοπαθολογία, ερευνά το ιστολογικό υπόστρωμα των νοσημάτων του ανθρώπου, αφού τα έχει πρώτα αδρά ομαδοποιήσει βάσει του θεμελιώδους αιτιοπαθογενετικού μηχανισμού τους σε νεοπλασματικά, φλεγμονώδη και προκαλούμενα από αιμοδυναμικές διαταραχές. Βασικός σκοπός του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικειμένου είναι η κατά το δυνατό βιωματική εξοικείωση με τις σημαντικότερες αλλοιώσεις των ανθρώπινων κυττάρων και ιστών – όπως αυτές αναγνωρίζονται στο μικροσκόπιο, αντιπαραβάλλοντας το παθολογικό με το φυσιολογικό- και η σύνδεσή τους με τους βασικούς μηχανισμούς των ανθρώπινων νοσημάτων ήτοι τη νεοπλασία (π.χ. καλοήθης, κακοήθης-καρκίνος), τη φλεγμονή (π.χ. πνευμονία, γαστρίτιδα) και τις αιμοδυναμικές διαταραχές (π.χ. έμφραγμα, οίδημα). Η ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων επιτυγχανεται κυρίως μέσω στενά καθοδηγούμενης μελέτης πληθώρας πρωτότυπων μικροσκοπικών εικόνων, ειδικά επιλεγμένων, ενώ, παράλληλα, παρατίθεται συνοπτικά το απολύτως απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο οι εικόνες κάθε γνωστικού πεδίου εντάσσονται.

Τονίζεται ότι στόχος του προγράμματος δεν είναι η παροχή ούτε στείρας θεωρητικής γνώσης «εγκυκλοπαιδικού» χαρακτήρα ούτε εξειδικευμένης, δυσνόητης ιατρικής γνώσης, αλλά η κατάθεση πολύτιμης, βασικής επιστημονικής πείρας με τρόπο απλό και απολύτως προσιτό σε όποιον πράγματι επιθυμεί να προσεγγίσει τις βασικές ομάδες νοσημάτων, όπως αυτές εξετάζονται στο μικροσκόπιο. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο απευθύνεται  σε όσους εργαζόμενους ή σπουδαστές σε τομείς της Υγείας ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τους βασικούς νοσογόνους μηχανισμούς στον άνθρωπο και να αποκτήσουν τέτοια βασική κατάρτιση, ώστε να αναγνωρίζουν τις εκδηλώσεις των αντίστοιχων ομάδων νοσημάτων στους ανθρώπινους ιστούς, καθώς και σε «ανήσυχους» λειτουργούς της εκπαίδευσης που επιθυμούν να εμπλουτίσουν το πεδίο διδασκαλίας της βιολογίας – ανθρωπολογίας, καθιστώντας το πιο ελκυστικό στους μαθητές τους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Α Χ Λάζαρη 2
Ανδρέας X. Λάζαρης

Κατά την τετράμηνη διάρκεια του Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, ενώ η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Ανδρέας X. Λάζαρης, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ενημερωτικά, σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο του υπευθύνου του προγράμματος, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να σχηματίσει αντίληψη παρακολουθώντας τα σχετικά με το πρόγραμμα, αρχεία στο κανάλι YouTube: «Aνδρέας Χ. Λάζαρης : ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ».

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 31.10.2022 
Έναρξη Μαθημάτων: 01.11.2022

από έως
Scheduled Επιστήμες Υγείας Νέα & Ανακοινώσεις Πανεπιστημιακή Κοινότητα

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN