Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus – Ενημέρωση για τις τρέχουσες δράσεις και την 3η Συνάντηση των Εθνικών Σημείων Επαφής

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τρέχουσες δράσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας New European Bauhaus και παρατίθενται μια ανασκόπηση των κύριων σημείων της 3ης Συνάντησης των Εθνικών Σημείων Επαφής ΝΕΒ που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 30.06.2022.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Α) Call for 70 CrAFt Cities

Το έργο CrAFt – Creating Actionable Futures είναι μια χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ δράση συντονισμού και υποστήριξης για τη μετάβαση τους μετασχηματισμούς προς κλιματικά ουδέτερες, όμορφες και χωρίς αποκλεισμούς
πόλεις στο πλαίσιο του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus.

Περισσότερες πληροφορίες:
https://craft-cities.eu/

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 09 Σεπτεμβρίου 2022
(https://craft-cities.eu/wp-content/uploads/2022/06/CrAFt-Call-Invitation-letter.pdf)

Β) Call for proposals (LIFE) – Circular Economy and Quality of Life – Standard Action Projects (SAP)

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις της ΕΕ στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της ποιότητας ζωής στο πλαίσιο του Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το κλίμα (LIFE).

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα:
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en
;

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή πρότασης:
https://bit.ly/3ca25Ig

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 04 Οκτωβρίου 2022, 17:00 Brussels time

Γ) Επιτυχής ολοκλήρωση της ενδέκατης συνόδου του WorldUrban Forum

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις (Declared Actions of the Eleventh Session of the World Urban Forum):

https://wuf.unhabitat.org/sites/default/files/2022-07/files/UNH-Actions-PR-%28English%29.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή δράσεων από δήμους, την κοινωνία των πολιτών κ.ά. μπορείτε να βρείτε στην Πλατφόρμα (Urban Agenda Platform):
https://www.urbanagendaplatform.org/

Προθεσμία υποβολής δράσεων: 31.07.2022

Σημαντική, επίσης, είναι η νέα πανευρωπαϊκή συνεργασία για τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology), που στόχο έχει να ξεκλειδώσει
τις δυνατότητες της καινοτομίας των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων και βιομηχανιών και να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Περισσότερες πληροφορίες:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3920

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΝΕΒ (30.06.2022)

Τα κύρια σημεία της τρίτης συνάντησης περιλαμβάνονται στη συνημμένη παρουσίαση.

Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων:

1) Πρωτοβουλίες σχετικά με την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας που εντάσσονται στο Πρόγραμμα NEB Lab σε συνεργασία με την κοινότητα ΝΕΒ, Ουκρανούς εμπειρογνώμονες και ΜΚΟ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα
εξής:

– Σκέλος έργου Α- Επείγουσα στέγαση: Έρευνα σχετικά με τις υπάρχουσες βιώσιμες, χωρίς αποκλεισμούς και αισθητικά ωραίες λύσεις στέγασης.


Σκέλος έργου Β – Κυκλική στέγαση: Πώς μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε υλικά από κατεστραμμένες υποδομές.

– Σκέλος έργου Γ – Ανάπτυξη ικανοτήτων: Φθινοπωρινό σχολείο με το Πανεπιστήμιο Aalto, διαδικτυακό μάθημα για Ουκρανούς φοιτητές αλλά και εκπαιδευτικούς, μηχανικούς. Περισσότερες πληροφορίες
θα δοθούν τέλη Αυγούστου.

2) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με ειδικούς στη διαδικασία απονομής σήματος (Call for Expert on
Labelling)

Περισσότερες πληροφορίες:
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-inspired/inspiring-projects-and-ideas/neb-lab-labelling-strategy_en

3) Fi-Compass της DGRegio (περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη παρουσίαση)

  • Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που στοχεύει στην αντιστοίχιση της δημόσιας με την ιδιωτική χρηματοδότηση για έργα στο πλαίσιο του ΝΕΒ.
  • Τα μοντέλα αυτά παρέχουν στις αρχές και στους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς επιλογές για το πώς να συνδυάσουν τις επιχορηγήσεις της ΕΕ με δάνεια με ευνοϊκούς όρους, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις για τη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης
    καθώς και επενδύσεις αναφορικά με την εδαφική ανάπτυξη στο πλαίσιο του New European Bauhaus.
  • Μοντέλο για έργα που συνδέονται με το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus:
    https://www.fi-compass.eu/publication/other-resources/new-european-bauhaus-territorial-development-model-neb-tdm-financial-instrument
  • Μοντέλο για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο του REPower EU:
    https://www.fi-compass.eu/resources/factsheets-and-brochures/model-for-a-financial-instrument-with-a-grant-component

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί η βράβευση του οργανισμού Οδύσσεια με ένα από τα 14 φετινά βραβεία ΝΕΒ μεταξύ 1.100 συμμετοχών από όλη την Ευρώπη (Odyssea’s Vocational Training Academy). Πρόκειται για έναν οργανισμό που εργάζεται για τη δημιουργία μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας παρέχοντας κατάρτιση και υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση ευπαθών ομάδων.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://prizes.new-european-bauhaus.eu/finalists/?s=0&c=349&p=301040

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN