Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Εκδήλωση προς τιμήν της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα για τη μακροχρόνια παρουσία της στη χώρα και τη συνεργασία της με το Τμήμα Φαρμακευτικής

Πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2023, παρουσία του Υπουργού Υγείας κ. Α. Πλεύρη και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Μ. Θεμιστοκλέους, στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, η εκδήλωση προς τιμήν της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα για τη μακροχρόνια παρουσία της στη χώρα και τη συνεργασία της με το Τμήμα Φαρμακευτικής.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε και διαδικτυακά:

Η προσφώνηση έγινε από τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Μελέτιο-Αθανάσιο Κ. Δημόπουλο. Ο Πρύτανης στην προσφώνησή του ανέφερε μεταξύ αλλών και τα εξής:

«Με ιδιαίτερη χαρά και εξαιρετική τιμή χαιρετίζω την επετειακή εκδήλωση προς τιμήν της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα για τη μακροχρόνια παρουσία της στη χώρα και τη συνεργασία της με το Τμήμα Φαρμακευτικής.

Οι Βιομηχανίες που παρασκευάζουν Φαρμακευτικά Σκευάσματα και Προϊόντα στην Ελλάδα και το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) έχουν σχεδόν ολοκληρώσει δυο αιώνες κοινής πορείας διανύοντας δύσκολες εποχές αλλά και περιόδους με σημαντικές επιτυχίες.

Η συνέχιση αυτής της αλληλεπίδρασης είναι απαραίτητη για τη ενίσχυση της δυναμικής της εγχώριας φαρμακευτικής βιομηχανίας, για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης Φαρμακευτικής Εκπαίδευσης από το ΕΚΠΑ, και, εν τέλει, για το καλό της πατρίδας. […]

Η ανάπτυξη φαρμάκων προστιθέμενης αξίας που βελτιώνουν σημαντικές παραμέτρους της θεραπείας όπως η συμμόρφωση των ασθενών, η ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών, η βελτίωση του προφίλ ασφάλειας, αποτελούν την απάντηση των ευρωπαϊκών φαρμακοβιομηχανιών στην πρόκληση των απλούστερων φαρμάκων που παράγονται σε τρίτες χώρες χαμηλού κόστους.  

Σε αυτό το πλαίσιο η συνεργασία και η αλληλεπίδραση της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας με το Τμήμα Φαρμακευτικής και γενικότερα με το Πανεπιστήμιο μπορεί να αποφέρει πολλαπλά και προφανή οφέλη. […]

Καίριο ερώτημα για εμάς τους φορείς της Εκπαίδευσης είναι πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε καλύτερα τους αυριανούς επιστήμονες, οι οποίοι δεν θα φοβούνται την αλλαγή και το άγνωστο, αλλά αντιθέτως θα συναρπάζονται από τις νέες προκλήσεις και θα είναι έτοιμοι να τολμήσουν την καινοτομία!

Για να συμβεί όμως αυτό και το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να αποτελεί έναν δημιουργικό χώρο ανάπτυξης και προώθησης καινοτόμων ιδεών, εφαρμόζοντας διαδικασίες εντοπισμού ερευνητικών αποτελεσμάτων, τα οποία σε εύλογο χρόνο και με την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου θα οδηγούν και σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες με εμπορική προοπτική και προστιθέμενη αξία. 

Αυτός είναι και ο λόγος που ως Πρυτανική Αρχή δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση δομών και υποδομών του Τμήματος Φαρμακευτικής, αλλά και γενικότερα των ερευνητικών υποδομών, ενισχύοντας με έργα και εξοπλισμό τις συνέργειες και  τις συμπράξεις, όπως αυτές του Τμήματος Φαρμακευτικής με τη Φαρμακευτική Βιομηχανία. […]

Οι Φαρμακευτικές Βιομηχανίες που τιμώνται σήμερα έχουν σημαντική και ιστορική προσφορά όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν κατορθώσει με την πορεία τους και επενδύοντας στην Έρευνα και την Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων να αναπτύξουν συνεργασίες με σημαντικούς επιστημονικούς φορείς τόσο στη χώρα μας, όπως το Τμήμα Φαρμακευτικής, όσο και διεθνώς, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δομής που συμβάλλει με το έργο της στην ισχυροποίηση της χώρας γενικότερα και ειδικότερα σε θέματα καινοτομίας!

Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν. Τιμούμε σήμερα αυτές τις Εταιρείες για το σημαντικό έργο τους και την προσφορά τους και προσβλέπουμε σε μια συνεχή και στενή συνεργασία».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθηγητής Εμμανουήλ Πικουλής. Ο Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο πολύ υψηλό επίπεδο σπουδών και στη σημαντική ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος Φαρμακευτικής ως αποτέλεσμα της συλλογικής και διαχρονικής προσπάθειας όλων των μελών του Τμήματος.

3 0248 EKPA 240123

Στη συνέχεια, ακολούθησε η ομιλία του Προέδρου του Τμήματος Φαρμακευτικής, καθηγητή Χρήστου Ρέππα, με τίτλο: «Φαρμακευτική Εκπαίδευση και Φαρμακευτική Βιομηχανία στην Ελλάδα: Παράλληλοι Δρόμοι». Ο κ. Ρέππας ξεκινώντας την ομιλία του ανέφερε ότι το Τμήμα Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και οι οργανισμοί που παρασκευάζουν Φαρμακευτικά προϊόντα στην Ελλάδα έχουν ολοκληρώσει σχεδόν δύο αιώνες κοινής πορείας, διανύοντας δύσκολες εποχές, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα, σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες. Στην συνέχεια της ομιλίας του διέτρεξε τρεις χρονικές περιόδους. Αρχικά τον 19ο αιώνα – περίοδο κατά την οποία υπήρξαν οι πρώτες σχετιζόμενες με το φάρμακο επιχειρηματικές δραστηριότητες και θεμελιώθηκε η Φαρμακευτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Δεύτερον, το πρώτο μισό του 20ου αιώνα – περίοδο κατά την οποία ωρίμασε η Φαρμακευτική Εκπαίδευση και ξεκίνησε δυναμικά η Φαρμακευτική Βιομηχανία στην Ελλάδα. Τέλος, την περίοδο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 – περίοδο κατά την οποία υπήρξε πρωτοφανής επιχειρηματική δραστηριότητα σχετιζόμενη με τη Φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα, σχεδόν παράλληλα, με την πραγματοποίηση σημαντικών αλλαγών τόσο στη φαρμακευτική εκπαίδευση όσο και στη λειτουργία του Κράτους σε θέματα που σχετίζονται με το «φάρμακο». Στο τέλος έκλεισε την ομιλία του συνοψίζοντας τα οφέλη των προσπαθειών που έγιναν αυτή την τελευταία περίοδο.

Η επίδοση των τιμητικών πλακετών πραγματοποιήθηκε από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλο, από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθηγητή Ε. Πικουλή και από την Διοίκηση του Τμήματος Φαρμακευτικής:

  1. σε Βιομηχανίες με (υπερ)πεντηκονταετή δραστηριότητα στην ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα
  2. στους διατελέσαντες Προέδρους του Τμήματος Φαρμακευτικής.

Οι 21 Φαρμακευτικές Βιομηχανίες με μακροχρόνια δραστηριότητα στην ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα που τους επιδόθηκε τιμητική πλακέτα είναι οι εξής: ADELCO A.E., ANFARM Hellas Α.Ε., ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε., BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε., DEMO Α.Β.Ε.Ε., ELPEN, FAMAR Α.Β.Ε., ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε., GALENICA Α.Ε., GEROLYMATOS INTERNATIONAL, HELP PHARMACEUTICALS, KLEVA PHARMACEUTICALS, ΚΟΠΕΡ (COOPER) Α.Ε., LAVIPHARM Α.Ε., ΜΙΝΕΡΒΑ Φαρμακευτική Α.Ε., ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε., PHARMATHEN, PHARMAZAC Α.Ε., RAFARM, UNI-PHARMA INTERMED Α.Β.Ε.Ε.

Οι εν ζωή διατελέσαντες Πρόεδροι του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ που τιμήθηκαν είναι οι εξής: Γ. Παπαϊωάννου, Π. Μαχαίρας, Λ. Σκαλτσούνης, Π. Μαράκος και Δ. Ρέκκας.

Δείτε περισσότερα στιγμιότυπα από την εκδήλωση:

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN