Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Διιδρυματικό ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής “Έρευνα στην γυναικεία αναπαραγωγή” 2023

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνδιοργανώνουν και συλλειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ» (Φ.Ε.Κ. 3165/τ. Β΄/01-08-2018), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. ασκεί η Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α..

Poster RR 2023

Με την παρούσα ανακοινώνεται η προκήρυξη του Δ.Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο του 2023. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Ειδικότερα, στα τρία πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και το τέταρτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Τί προσφέρει το Δ.Π.Μ.Σ.

 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» (MSc in “Research in Female Reproduction”).
 • Δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικών εργασιών υψηλού επιπέδου και δημοσιεύσιμων σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά.
 • Δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής ερευνητικής εργασίας σε αντίστοιχα συνεργαζόμενα πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού, με το τέλος του τρίτου εξαμήνου και κατόπιν προ-συνεννόησης των δύο τμημάτων, προκήρυξης μέχρι δύο θέσεων και διαδικασίας συνέντευξης.
 • Εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα καθορισμένου αριθμού κατά τη διάρκεια των εξαμήνων σπουδών.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης των θεωρητικών μαθημάτων, με μορφή webinar, για τους διαμένοντες εκτός Αθηνών φοιτητές*.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης, με μορφή webinar, μαθημάτων από καταξιωμένους ειδικούς διδάσκοντες σε ξένα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Ευρώπης και των ΗΠΑ*.
 • Επιστημονική ενημέρωση σε θέματα Γυναικείας Αναπαραγωγής και Ενδοκρινολογίας από τον επίσημο ιστοχώρο του Δ.Π.Μ.Σ. www.researchreproduction.gr (ανάρτηση σεμιναρίων, ημερίδων που διοργανώνει το Δ.Π.Μ.Σ.).

*Η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν ξεπερνά σε ποσοστό το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνόλου των μαθημάτων.

Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Δ.Π.Μ.Σ.

 • Η τήρηση των δικαιολογημένων απουσιών σε ποσοστό 10% του συνόλου των διδακτικών ωρών κάθε εξαμήνου ισχύει τόσο για όσους παρακολουθούν το μεταπτυχιακό εντός της αιθούσης (διαμένοντες στην Αθήνα) όσο και για όσους το παρακολουθούν εκ του μακρόθεν (διαμένοντες εκτός Αθηνών). Οι παρουσίες λαμβάνονται κατά την έναρξη του μαθήματος και στα ενδιάμεσα διαλείμματα.
 • Υποχρεωτική φυσική παρουσία όλων των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των κατοικούντων εκτός Αθηνών, στα εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα και στις εξετάσεις του κάθε εξαμήνου σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ..
 • Η τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων ανά εξάμηνο σπουδών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις κάθε εξαμήνου καθώς και για την ολοκλήρωση των σπουδών με την κατάθεση θέματος διπλωματικής εργασίας και την εκπόνησή της στο πλαίσιο του τέταρτου εξαμήνου.
 • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας: Επιλογή θέματος μέχρι και το 3ο εξάμηνο σπουδών και εκπόνησή του εντός ενός έως τριών εξαμήνων μετά τη λήξη του 3ου εξαμήνου. Με αιτιολογημένη αίτηση, δίνεται η δυνατότητα παράτασης όχι μεγαλύτερης των δύο (2) εξαμήνων προκειμένου για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος, μπορεί να έχει ερευνητικό χαρακτήρα ή να αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στην περίπτωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο η εργασία να έχει γίνει δεκτή, πριν τη λήψη του πτυχίου, σε ξενόγλωσσο ή ελληνικό περιοδικό. Σε ό,τι αφορά το ελληνικό περιοδικό, αυτό θα πρέπει να είναι αποδελτιωμένο σε βιβλιογραφική βάση δεδομένων όπως η PubMed, η Scopus, η Web of Science και η Google scholar. Εάν το θέμα έχει ερευνητικό χαρακτήρα (εκπόνηση εργασίας), η δημοσίευση της εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, η δημοσίευσή της όμως σε διεθνές περιοδικό προσμετράται θετικά για τη βαθμολόγηση της εργασίας με τη μέγιστη βαθμολογία.
 • Αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. μετά το πέρας του κάθε κύκλου μαθημάτων.
 • Υποχρεωτική παρακολούθηση των ημερίδων που διοργανώνονται από το Δ.Π.Μ.Σ..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ. μπορείτε να επισκέπτεστε τον επίσημο ιστοχώρο του: www.researchreproduction.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (αρχείο excel αναρτημένο στον ιστοχώρο του Δ.Π.Μ.Σ. και επισυνάπτεται και παρακάτω) επισυνάπτοντας σε μορφή pdf τα λοιπά απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά, στο e-mail της γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. mrriga@med.uoa.gr (Μαρία Ρήγα, 210-7286298), από 1/6/2023 έως 31/7/2023 και από 1/9/2023 έως 15/9/2023.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και μετά από συνέντευξη των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: Γιώργος Μαστοράκος, Καθηγητής Ενδοκρινολογίας   

από έως
Scheduled Επιστήμες Υγείας Προκηρύξεις

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN