Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ομιλία του Υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη, κατά την συνέντευξη τύπου για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε συγκεκριμένα φάρμακα

«Δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση στους πολίτες»

• “Το πρόβλημα της έλλειψης συγκεκριμένων φαρμάκων χωρίζεται σε δύο κατηγορίες και συγκεκριμένα σε μία κατηγορία φαρμάκων που παρουσιάζουν διαχρονικά έλλειψη λόγω παραλλήλων εξαγωγών και στην τωρινή έλλειψη συγκεκριμένων φαρμάκων κυρίως δραστικής ουσίας παρακεταμόλης, αντιβιώσεων και αναπνευστικών και αποφρακτικών συσκευών που είναι παγκόσμιο και αφορά όλες τις χώρες.

• Το παγκόσμιο αυτό πρόβλημα οφείλεται λόγω της μειωμένης παραγωγής απότοκο της πανδημίας του Covid-19, της ενεργειακής κρίσης, της έλλειψης πρώτων υλών, της δέσμευσης μεγάλων ποσοτήτων στις χώρες που έχουν πρώτες ύλες όπως η Κίνα και η Ινδία και στη μεγάλη αύξηση των εποχικών λοιμώξεων. Χαρακτηριστικά στις συγκεκριμένες δραστικές υπάρχει αύξηση στις πωλήσεις από πέρυσι από 25 έως 40%, πράγμα που δείχνει ότι είχαμε εκτιμήσει την αυξημένη ζήτηση.

• Η χώρα μας αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα σε πολύ μικρότερο βαθμό από άλλες χώρες με πολύ πιο ακριβά φάρμακα όπως η ΗΠΑ, η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία και πολλές άλλες χώρες της Ε.Ε. διότι έχουμε ισχυρή Ελληνική εγχώρια παραγωγή και μπορούμε να τροφοδοτούμε την αγορά με γενόσημα φάρμακα των δραστικών ουσιών που είναι σε έλλειψη. Το ότι έχουν ελλείψεις χώρες με ακριβά φάρμακα αποδεικνύει ότι το πρόβλημα στην παρούσα φάση δεν είναι πρόβλημα τιμών ή εξαγωγών αλλά παραγωγής.

• Τα νοσοκομεία μας και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ δεν αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε φάρμακα, εκτός από κάποιες που υπήρχαν διαχρονικά και το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο στα ιδιωτικά φαρμακεία και κυρίως στις επώνυμες συσκευασίες. Το πρόβλημα μάλιστα αφορά καθυστέρηση στην τροφοδοσία και όχι μόνιμη έλλειψη. Τα νοσοκομεία μας έχουν γενόσημα φάρμακα.

• Επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και η επάρκεια των φαρμάκων στην Ελληνική αγορά είναι απολύτως διασφαλισμένη.

Μέτρα που ήδη ελήφθησαν:

• Η Κυβέρνηση ήδη από το καλοκαίρι και περιμένοντας το ενδεχόμενο της έντασης του παγκοσμίου προβλήματος, έλαβε μέτρα προκειμένου να υπάρχει επάρκεια στην Ελληνική αγορά.

• Για τα φθηνά φάρμακα που προμηθεύονται τα νοσοκομεία μπήκε πλαφόν στο claw back και γι αυτόν τον λόγο σήμερα δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα τροφοδοσίας των νοσοκομείων από αυτές τις συγκεκριμένες δραστικές ουσίες που παρουσιάζουν έλλειψη.

• Παράλληλα τέθηκαν κλειστοί προϋπολογισμοί ώστε τα συγκεκριμένα φάρμακα που παρουσιάζουν έλλειψη να έχουν δικό τους προϋπολογισμός με λιγότερες επιβαρύνσεις.

• Τα δύο αυτά συγκεκριμένα μέτρα που δεν στηρίχθηκαν από την αντιπολίτευση, σήμερα διασφαλίζουν την Ελληνική αγορά στο να έχει γενόσημα φάρμακα και να καλύπτει τις ελλείψεις σε πρωτότυπα φάρμακα.

• Επιπλέον στο σκέλος των παράλληλων εξαγωγών διευρύνθηκε η απαγόρευση σε όλα τα φάρμακα που παρουσιάζουν έλλειψη και έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι στις φαρμακαποθήκες με μοναδική ποινή την αναστολή λειτουργίας σε όσες κρατούν αποθεματικό παρά την απαγόρευση εξαγωγών.

Επιπλέον μέτρα

• Στη συνάντηση που είχαμε με όλους όσους εμπλέκονται στην τροφοδοσία της κοινότητας με φάρμακα ανακοινώθηκαν επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

• Πέρα από τη συνέχιση των ελέγχων στις φαρμακαποθήκες για τυχόν διατήρηση αποθέματος, ελέγχονται και εννέα (9) μεγάλες πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες για το αν διατηρούν τα αποθέματα που προβλέπει ο Νόμος και τροφοδοτούν ομαλά την αγορά.

• Ο ΣΦΕΕ μας διαβεβαίωσε ότι θα έχει την πλήρη συνεργασία, ώστε να τροφοδοτείται επαρκώς η Ελληνική αγορά με όλα τα φάρμακα των πολυεθνικών.

• Σε συνεννόηση με την ΠΕΦ εντείνεται η παραγωγή από τα Ελληνικά εργοστάσια γενοσήμων φαρμάκων στις δραστικές που παρουσιάζουν έλλειψη και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική φαρμακοβιομηχανία διότι το τελευταίο τρίμηνο σε συνεχείς συνεννοήσεις με το Υπουργείο έχει αυξήσει την παραγωγή για να τροφοδοτείται η κοινότητα με τα Ελληνικά γενόσημα.

• Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση από τον ΕΟΦ ώστε σε επώνυμα φάρμακα που παρουσιάζεται έλλειψη να γνωρίζουν οι πολίτες ποια φάρμακα αντίστοιχης δραστικής ουσίας υπάρχουν σε επάρκεια, ώστε να προμηθεύονται αυτά ως υποκατάστατα. Ανάρτηση λίστας φαρμάκων αντίστοιχης θεραπευτικής αξίας.

• Προς αυτήν την κατεύθυνση ενημερώνονται και οι ιατροί για τις ελλείψεις φαρμάκων, ώστε να συνταγογραφούν και να προτείνουν φάρμακα αντίστοιχης δραστικής ουσίας που δεν βρίσκονται σε έλλειψη.

• Επιπλέον τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που βρίσκονται σε έλλειψη θα συνταγογραφούνται μόνο ηλεκτρονικά για να υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση. Προσοχή αυτό δεν αφορά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα που θα συνεχίσουν οι πολίτες να τα παίρνουν κανονικά, ελεύθερα από τα φαρμακεία.

• Το μεγαλύτερο λοιπόν πρόβλημα που αφορά σε αντιπυρετικά και αντιβιώσεις, ειδικά στα παιδικά λόγω έξαρσης των παιδικών λοιμώξεων και της ιδιαίτερης μορφής που έχουν τα συγκεκριμένα σκευάσματα, αντιμετωπίζεται πλήρως με τα υποκατάστατα γενόσημα φάρμακα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα επάρκειας αυτών των φαρμάκων στην Ελληνική αγορά.

• Για τα φάρμακα τα οποία έχουν πλήρη εξάρτηση με τις πρώτες ύλες της Ασίας και δεν μπορούν να παραχθούν στην χώρα, όπως μπορεί να είναι κάποια αναπνευστικά ή αποφρακτικά, όπου και ο ίδιος ο μηχανισμός της πρώτης ύλης εισάγεται, θα διευρυνθούν οι παραγγελίες που γίνονται από τον ΙΦΕΤ για έκτακτες εισαγωγής, ώστε να περιορισθούν οι ελλείψεις.

Παρέμβαση στην Επίτροπο

• Το πρόβλημα, όπως ήδη έχει τονισθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, φαρμακοβιομηχανία, φαρμακαποθήκες, φαρμακευτικοί σύλλογοι, είναι παγκόσμιο και αφορά το σύνολο της Ε.Ε.

• Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση πέρα από την λήψη των εθνικών μέτρων, απέστειλα επιστολή προς την Επίτροπο για να υπάρξουν κεντρικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

• Η πρωτοβουλία αυτή που έχει τύχει της αποδοχής ομολόγων μου Υπουργών αλλά και της Γενικής Διευθύντριας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ε.Ε. αφορά άμεσες αλλά και μεσοπρόθεσμες ενέργειες.

• Οι άμεσες ενέργειες συνδέονται με κεντρική καταγραφή όλων των φαρμάκων που παρουσιάζουν έλλειψη στην Ε.Ε., την καλύτερη συνεργασία των κρατών μελών για ανταλλαγή φαρμάκων, τις κεντρικές παραγγελίες φαρμάκων και δραστικών ουσιών και ιδίως πρώτων υλών.

• Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο ανοίγει ξεκάθαρα η συζήτηση για την στήριξη της Ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας και την απεξάρτηση της Ε.Ε. από τις χώρες της Ασίας σε φάρμακα κα πρώτες ύλες. Σε αυτό το σημείο τονίζω για ακόμη μία φορά ότι είναι πολύ σημαντικό που η χώρα μας διαθέτει εγχώρια παραγωγή την οποία και έχει στηρίξει με επενδυτικές διαδικασίες όπως το επενδυτικό clawback και σήμερα αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε πολύ μικρότερο βαθμό απ’ ότι μεγάλες χώρες που στείλαν την παραγωγής του στις χώρες της Ασίας.

Αύξηση τιμών

• Μεγάλη κουβέντα γίνεται παράλληλα αναφορικώς με τυχόν αύξηση τιμών στα φάρμακα.

• Η πιο σκανδαλώδη αύξηση τιμών στα φάρμακα έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που άγνωστο για ποιο λόγο μετέφερε το πρότυπο τιμολόγησης από την Ε.Ε. και τις φθηνές χώρες στην Ευρωζώνη και τις ακριβές χώρες. Υπήρξε συνειδητή πολιτική απόφαση να αυξηθούν οι τιμές των φαρμάκων των πολυεθνικών εταιρειών και ειδικά των ακριβών.

• Η κυβέρνηση της ΝΔ. δεν εκβιάζεται και δεν πρόκειται να μπει στην συζήτηση αύξησης τιμών των φαρμάκων.

• Αντιθέτως, το 2022 λάβαμε τις μεγαλύτερες εκπτώσεις που υπάρχουν από την φαρμακοβιομηχανία και σε προϋπολογισμό 920 εκ. πήραμε 450 εκ εκπτώσεις.

• Αυτό το οποίο έχει αποφασισθεί από το καλοκαίρι στα μέτρα, τα οποία ήδη είχαν ληφθεί για να παραμείνουν τα φθηνά φάρμακα, είναι ότι στα πολύ φθηνά φάρμακα κυρίως δηλαδή στα Ελληνικά γενόσημα που οι τιμές τους μπορεί να είναι από κάποια λεπτά έως λίγα ευρώ να υπάρχει διόρθωση τιμής όταν το κόστος του προϊόντος είναι μεγαλύτερο και υπάρχει κίνδυνος απόσυρσης από την Ελληνική αγορά, δημιουργώντας πρόβλημα στην επάρκεια και οδηγώντας σε ακριβότερες θεραπείες.

• Οι τυχόν αυτές αυξήσεις μερικών λεπτών δεν επιβαρύνει τον ασθενή καθώς, συνήθως, απευθύνεται σε φάρμακα που δεν υπάρχει καν συμμετοχή.

• Αποτελεί λοιπόν θράσος και μνημείο λαϊκισμού αυτοί που νομοθέτησαν για να ακριβύνουν τα φάρμακα των πολυεθνικών εταιρειών και να πληρώνει μεγαλύτερες συμμετοχές ο πολίτες, να εγκαλούν την Κυβέρνηση που έχει πετύχει τις μεγαλύτερες μειώσεις τιμών φαρμάκων που έγιναν ποτέ.

Παγκόσμιο πρόβλημα

• Το παγκόσμιο πρόβλημα έλλειψης φαρμάκων είναι υπαρκτό, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει παραπληροφόρηση, τη στιγμή που στην χώρα μας με όσα σας ανέφερε παραπάνω είναι πλήρως διασφαλισμένη η επάρκεια φαρμάκων.

• Τα νοσοκομεία μας και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ έχουν πλήρη κάλυψη και οι όποιες απώλειες στα ιδιωτικά φαρμακεία θα ομαλοποιηθούν σταδιακά.

• Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας ειδικά στους γονείς για να στοκάρουν φάρμακα καθώς λόγω της βιομηχανίας μας η τροφοδοσία στην αγορά είναι διασφαλισμένη.

• Η Ελλάδα λοιπόν έχει λάβει όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να περιορίσεις τις συνέπειες του παγκόσμιου αυτού προβλήματος και άμεσα θα αρχίσει να φαίνεται η αποκλιμάκωση.

• Η αύξηση της παραγωγής μας, οι έκτακτες εισαγωγές, η βελτίωση της τροφοδοσίας της αγοράς μετά τις εορτές και η σειρά των λοιπών μέτρων που έχουν αναλυθεί σε συνδυασμό με την ύφεση που θα παρουσιάσουν οι λοιμώξεις σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που έχει προηγηθεί η έξαρση, θα ομαλοποιήσουν την αγορά και μέχρι τότε έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και δεν θα υπάρξει έλλειψη σε κανένα φάρμακο. Η ταλαιπωρία είναι προσωρινή και μόνιμη έλλειψη δεν θα υπάρξει”.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN