Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Η Εξωστρέφεια και ο Διεθνής Προσανατολισµός του ΕΚΠΑ αποτελεί έναν από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους του Ιδρύματος, σύμφωνα με το δεκαετές Στρατηγικό Σχέδιο του Ιδρύματος (2018-2028), όπως καθορίστηκε από τις Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα θεσµικά όργανα του Ιδρύµατος και την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων. Το ΕΚΠA επενδύει στη διεπιστημονική συνεργασία, στην ταχύτερη ανάπτυξη νέων βέλτιστων παραδειγμάτων και μεθόδων για την καινοτομία και την έρευνα και στην προώθηση των βασικών επιστημών, των συνεργατικών επιστημονικών κλάδων και των σύγχρονων τεχνολογικών τάσεων. Η στρατηγική διεθνοποίηση του Ιδρύματος στοχεύει στην προώθηση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου του ΕΚΠΑ και στην ανάδειξη του διεθνούς προφίλ του.

Το ΕΚΠΑ έχει επενδύσει σημαντικό μέρος των ανθρωπίνων πόρων του στην υποστήριξη των διεθνών σχέσεων του Ιδρύματος αλλά και στην ενίσχυση των προσπαθειών των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας για την ισχυροποίηση του διεθνούς προφίλ του. Η προώθηση διαπανεπιστηµιακών συνεργασιών μέσω Διεθνών Συµφωνιών Συνεργασίας δίνει τη δυνατότητα σε μέλη Δ.Ε.Π. του ΕΚΠΑ να συνεργαστούν αποτελεσματικά με μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων με σκοπό την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών και προγραμμάτων προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας, την οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων (ηµερίδες, συμπόσια, συνέδρια κ.ά.) και τη συμμετοχή σε διδακτικές δραστηριότητες και διαλέξεις που συμβάλλουν στη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης. Ταυτοχρόνως, μέσω του προγράμματος Erasmus, φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα γίνονται δεκτοί στο ΕΚΠΑ για σπουδές, πρακτική άσκηση, διδασκαλία επιμόρφωση και ερευνητική συνεργασία με μέλη του ΕΚΠΑ ενώ αντίστοιχα μεγάλος αριθμός φοιτητών και προσωπικού του ΕΚΠΑ μετακινείται ετησίως προς τα Ιδρύματα αυτά. Η τελευταία τριετία σηματοδοτήθηκε από νέες συνεργασίες, πιλοτικά προγράμματα σπουδών με ξένους φοιτητές, καθώς και επισκέψεις πρεσβευτών και ξένων αντιπροσωπειών στο ΕΚΠΑ.

·       Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 λειτουργεί στη Φιλοσοφική Σχολή το πρώτο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην αγγλική γλώσσα σε ελληνικό πανεπιστήμιο με τίτλο «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece» και από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 λειτουργεί Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιατρική στην αγγλική γλώσσα με τίτλο «Medical Degree» αποκλειστικά για αλλοδαπούς φοιτητές.

·       Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, το Πανεπιστήμιο οργανώνει και λειτουργεί 33 ξενόγλωσσα ΠΜΣ προκειμένου να καλύψει ανάγκες φοιτητών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για εξειδικευμένη γνώση και επαγγελματική αποκατάσταση. Πέραν των αμιγώς ξενόγλωσσων ΠΜΣ, το Ίδρυμά μας προσφέρει έναν μεγάλο αριθμό ΠΜΣ, των οποίων τα μαθήματα διεξάγονται, συνδυαστικά, στην ελληνική και την αγγλική, ή τη  γαλλική, ή τη γερμανική ή την ιταλική γλώσσα. Σημαντικός είναι επίσης ο αριθμός διεθνών κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων αλλά και διμερών συμφωνιών με Πανεπιστήμια του εξωτερικού για συνεπιβλέψεις διδακτορικών διατριβών (cotutelles).

·       Σήμερα, βρίσκονται σε ισχύ 95 διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας του ΕΚΠΑ µε ομοταγή Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – κυρίως δημοσίου χαρακτήρα – από 28 χώρες παγκοσμίως στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και ειδικές συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών ή συνεργασίας μεταξύ συγκεκριμένων Σχολών ή Τμημάτων των Ιδρυμάτων.

·       Η προσπάθεια διεθνούς προβολής του Ιδρύματος αλλά και διαρκούς επιδίωξης συνεργασιών µε ομοταγή Ιδρύματα του εξωτερικού, έχει ως αποτέλεσμα την συχνή επίσκεψη στην Πρυτανεία Πρεσβευτών και επιτετραμμένων διάφορων χωρών στην Ελλάδα, Αξιωματούχων κυβερνήσεων, καθώς και Αντιπροσωπειών ξένων Πανεπιστημίων µε στόχο τη διερεύνηση περαιτέρω συνεργασιών τόσο σε επίπεδο διμερών συμφωνιών μεταξύ του Ε.Κ.Π.Α. και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού όσο και στη συµµετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράµµατα. Κατά την τελευταία τετραετία επισκέφθηκαν την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ Πρέσβεις, Μορφωτικοί Ακόλουθοι, Υπουργοί και αντιπροσωπείες ξένων Πανεπιστημίων από 28 χώρες, μεταξύ αυτών  πολλών Ευρωπαϊκών χωρών και των Η.Π.Α. Νέες διμερείς συμφωνίες συνεργασίας υπογράφηκαν ως απόρροια ορισμένων εξ αυτών των συναντήσεων.

·       Στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών συνεργασίας, τα τελευταία έτη προσφέρεται στη Φιλοσοφική Σχολή πρότυπο πρόγραµµα φοίτησης που απευθύνεται σε φοιτητές Ελληνικών Σπουδών από την Κίνα και συγκεκριμένα από τα Πανεπιστήμια Βeijing Foreign Studies University (BFSU), Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS) και Tianjin Foreign Studies University (TFSU).

·       Ορισμένα από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια προσφέρουν κατά περιόδους υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες του Ε.Κ.Π.Α. για προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ή για τη συμμετοχή τους σε θερινά σχολεία. Ενδεικτικά αναφέρονται το Hankuk University of Foreign Studies, το University of Seoul της Νότιας Κορέας και το Keio University της Ιαπωνίας.

·       Σημειώνεται επίσης ότι το ΕΚΠΑ συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 69 Πανεπιστήμια από 44 χώρες τα οποία συμμετέχουν στη χορήγηση των υποτροφιών Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF). Το ΕΚΠΑ είναι το μόνο Ίδρυμα Ανωτάτης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα που συμμετέχει – και μάλιστα από το 1993 – στο πρόγραμμα αυτό που χρηματοδοτείται από το Nippon Foundation και η διαχείριση γίνεται από το Tokyo Foundation. Οι υποτροφίες του προγράμματος SYLFF χορηγούνται σε αριστούχους μεταπτυχιακούς φοιτητές  των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών με ηγετικές ικανότητες.

·       Το ΕΚΠΑ είναι Ιδρυτικό µέλος και συµµετέχει ενεργά στα εξής 3 δίκτυα Πανεπιστημίων:

UNIMED (Mediterranean Universities Union)  http://www.uni-med.net

UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) http://www.unica-network.eu

BSEMAN (Black Sea and Eastern Mediterranean Academic Network)

Συµµετέχει επίσης ως µέλος στους παρακάτω επτά (7) διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις και δίκτυα Πανεπιστημίων, µε στόχο την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας των µελών τους.

IAU (International Association of Universities) http://www.iau-aiu.net

EUA (European University Association)  http://www.eua.be

ΕΑΙΕ (European Association for International Education) http://www.eaie.org

UNEECC (University Network of the European Capitals of Culture) http://www.uneecc.org

IIE (Institute of International Education) http://www.iie.org

BUA (Balkan Universities Association)  http://www.baunas.org

SUN (Silk-road Universities Network) http://www.sun-silkroadia.org/

Επιπλέον, διάφορα Τμήματα και Σχολές του ΕΚΠΑ και µέλη Δ.Ε.Π. συµµετέχουν ενεργά σε εξειδικευμένες διεθνείς επιστημονικές ακαδημαϊκές ενώσεις και δίκτυα.

·       Επίσης, το ΕΚΠΑ έχει υπογράψει τη «Magna Charta Universitatum» και τη δήλωση θεμελιωδών αξιών από το 1988 και τις κάτωθι τρεις έδρες UNITWIN (University Twinning and Networking)/ UNESCO:

UNESCO Chair and Network on Sustainable Development Management and Education in the Mediterranean (MEdIES)

UNESCO Chair in Adolescent Health Care

UNESCO Chair on Climate Diplomacy

·       Η συμβολή του Erasmus στην διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συνεπώς και του ΕΚΠΑ υπήρξε καθοριστική.  Από την αρχή λειτουργίας του προγράµµατος έχουν φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών περισσότεροι από 6.700 φοιτητές Ευρωπαϊκών ΑΕΙ ενώ περισσότεροι από 16.200 φοιτητές του ΕΚΠΑ έχουν μετακινηθεί για σπουδές και πρακτική άσκηση προς Ιδρύματα και φορείς υποδοχής όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης, περισσότεροι από 835 διδάσκοντες του ΕΚΠΑ έχουν εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες µετακίνησης που τους παρέχει το πρόγραµµα προς ΑΕΙ του εξωτερικού. Mε τη δράση της Διεθνούς Κινητικότητας του ERASMUS+ έχει ξεκινήσει και συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και Πανεπιστημίων σε διάφορα κράτη από όλες τις ηπείρους, ανοίγοντας νέες προοπτικές διεθνοποίησης των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων μέσω ανταλλαγών φοιτητών και προσωπικού με ομόλογα Ιδρύματα παγκοσμίως.

·       Την τελευταία τετραετία (2019-2022), η συνολική χρηματοδότηση του ΕΚΠΑ για την κινητικότητα από και προς ευρωπαϊκές και μη χώρες ανήλθε στο ποσό των 10.771.838 Ευρώ.  Για το ίδιο διάστημα οι εξερχόμενοι φοιτητές ήταν περισσότεροι από 3.400 και οι εισερχόμενοι ήταν περισσότεροι από 1.550. Όσον αφορά στην κινητικότητα φοιτητών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός των εισερχομένων στο Ε.Κ.Π.Α. φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση. Ενδεικτικά, η τελευταία τετραετία (πλην του έτους 2019-20 που σημαδεύτηκε από την πανδημία COVID-19) σηματοδοτήθηκε από σημαντική αύξηση.

·       Σημαντική είναι η συμμετοχή του Ιδρύματος και στις άλλες δράσεις του Erasmus KA2, KA3, J. Monnet και Sports όπου το Ε.Κ.Π.Α. είχε συμμετοχή σε πάνω από 100 προγράμματαΤο τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-23, οι διμερείς συμφωνίες συνεργασίας ERASMUS+ ανέρχονται σε επτακόσιες εβδομήντα οκτώ (778) με τριακόσια ογδόντα δύο (382) Ιδρύματα από σαράντα (40) χώρες.

·       Το ΕΚΠΑ εγκαινίασε ήδη το τρέχον ακαδημαϊκό έτος τη νέα αυτή δράση του προγράμματος Erasmus+ αναπτύσσοντας μια ιδιαίτερη δυναμική για τη δημιουργία των προγραμμάτων αυτών με τον συντονισμό του Πανεπιστημίου μας. Τα Blended Intensive Programs (ΒΙΡs) χαρακτηρίζονται από την πολύ μεγάλη συμμετοχή φοιτητών και μελών ΔΕΠ, όχι μόνο σε αυτά που συντονίζει το ΕΚΠΑ αλλά κυρίως στα αντίστοιχα που συντονίζονται από Πανεπιστήμια-εταίρους του CIVIS και άλλα ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, είναι σε ισχύ 58 ΒΙΡs, 9 από τα οποία συντονίζονται από Τμήματα του ΕΚΠΑ,  και συνολικά 356  φοιτητές μας πρόκειται να συμμετάσχουν σε αυτά.

To ΕΚΠΑ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS

Το ΕΚΠΑ είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του CIVIS από το 2019, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, για τα οποία εγκρίθηκε από την Ε.Ε τον Ιούλιο του 2022, επέκταση της χρηματοδότησης τους για άλλα 4 χρόνια στο πλαίσιο του Erasmus+ και της Πρωτοβουλίας για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Τα δέκα Πανεπιστήμια που αποτελούν τα μέλη του «Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου» με τον τίτλο CIVIS είναι: το Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας (Aix-Marseille Université), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (National and Kapodistrian University of Athens), το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (Université Libre de Bruxelles), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου (Universitatea din București), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης (Universidad Autónoma de Madrid), το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης (Sapienza Università di Roma), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης (Stockholms Universitet), το  Πανεπιστήμιο του Tübingen (Eberhard-Karls-Universität Tübingen) και το Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ, (Paris Lodron Universität Salzburg). Ως συνδεδεμένο μέλος στο CIVIS συμμετέχει το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης (University of Glasgow) και από τον Οκτώβριο 2022   συμμετέχει στη συμμαχία και το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης (Université de Lausanne). Όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του CIVIS αποτελούν κορυφαία δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών και επιστημονικών πεδίων. Συνδυάζουν την αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα, με τη δέσμευση για την υπεράσπιση των ακαδημαϊκών αξιών και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

H Συμμαχία του CIVIS υλοποιεί ένα φιλόδοξο όραμα που αφορά τη δημιουργία ενός νέου τύπου Πανεπιστημίου στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή της μεταρρύθμισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Το CIVIS «οικοδομεί» μια σύγχρονη δια-πανεπιστημιακή κοινότητα με περισσότερους από 500.000 φοιτητές, 68.000 μέλη προσωπικού εκ των οποίων οι 35.000 είναι ακαδημαϊκοί και ερευνητές. Το CIVIS επικεντρώνεται στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και διδασκαλίας αλλά και στην άμεση σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία των πολιτών, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.

Η έμφαση δίνεται σε πέντε βασικούς τομείς- σημαντικές προκλήσεις: Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, Υγεία, Δημοκρατία και Πολιτιστική Κληρονομιά, Βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Κινητικότητα, Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός.

Tο ΕΚΠΑ, ανέλαβε τον συντονισμό της ανάπτυξης της θεματικής ενότητας HUB 2 του CIVIS με τίτλο: «Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά» από κοινού με το Πανεπιστήμιο του Tübingen της Γερμανίας.

Το ΕΚΠΑ είχε την Προεδρία του CIVIS από την 1η Απριλίου 2022 έως και τον Σεπτέμβριο του 2022. Στο διάστημα της προεδρίας του ΕΚΠΑ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, το ΕΚΠΑ χάραξε μια ξεχωριστή πορεία και διαδραμάτισε το ρόλο που του αναλογεί στη διαμόρφωση του νέου τύπου Πανεπιστημίου στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του ΕΚΠΑ σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις όπως: την ανάπτυξη και ενίσχυση των κοινών προγραμμάτων σπουδών, την αύξηση των κοινών διδακτορικών τίτλων, την ενίσχυση της κινητικότητας, τόσο των φοιτητών όσο και των ακαδημαϊκών, την οργάνωση κοινών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, αλλά και την περαιτέρω διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τους κοινωνικούς εταίρους. Στο πλαίσιο της προεδρίας του ΕΚΠΑ, τoν Μάϊο του 2022, διοργανώθηκε υπό το συντονισμό του ΕΚΠΑ στην Αθήνα η μεγαλύτερη ετήσια διοργάνωση του CIVIS οι “Global CIVIS Days” με τη συμμετοχή σχεδόν 300 ατόμων και παρουσία διακεκριμένων επιστημόνων απ’ όλη την Ευρώπη, κοινωνικών εταίρων, εκπροσώπων άλλων συμμαχιών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, καθώς και εκπροσώπων της Ε.Ε.

Το ΕΚΠΑ, από την έναρξη του CIVIS έως και την ολοκλήρωση της πρώτης τριετίας (CIVIS 1) ανέλαβε και διεκπεραίωσε με επιτυχία τον συντονισμό του Work package 6/Mobility του πλέον σημαντικού για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στην πρώτη φάση της υλοποίησής του. Συγκεκριμένα, κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022 (τελευταίο ακαδημαϊκό έτος του CIVIS 1), ο αριθμός των εξερχομένων φοιτητών του Ιδρύματος με το πρόγραμμα «Erasmus + Σπουδές» στα Παν/μια της συμμαχίας του CIVIS ανήλθε στους 110, ενώ 78 εισερχόμενοι φοιτητές από τα υπόλοιπα Παν/μια-μέλη του CIVIS επέλεξαν να επισκεφθούν το ΕΚΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος  «Erasmus + Σπουδές». Tο ίδιο ακαδημαϊκό έτος 250 φοιτητές του ΕΚΠΑ μετακινήθηκαν στα Πανεπιστήμια του CIVIS στο πλαίσιο συμμετοχής τους στις από κοινού ανεπτυγμένες, εκπαιδευτικές δράσεις σύντομης κινητικότητας όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, όπως τα θερινά σχολεία, ανεβάζοντας το ΕΚΠΑ στην πρώτη θέση κινητικότητας εξερχόμενων φοιτητών μεταξύ των Πανεπιστημίων της Συμμαχίας.

Μάλιστα, το ΕΚΠΑ ενθαρρύνει την πολυγλωσσία και  έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου προβλέπεται η ένταξη ξενόγλωσσων μαθημάτων ως μαθημάτων επιλογής στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών. Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα των πρώτων τριών ετών, έχουν υλοποιηθεί πάνω από 200 εκπαιδευτικές δράσεις με τη συμμετοχή 184 ακαδημαϊκών του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς από τα άλλα ιδρύματα για φοιτητές, ερευνητές αλλά και το διοικητικό προσωπικό. Στο πλαίσιο αυτό, έχει υιοθετηθεί στο CIVIS και η συμφωνία Cotutelle Agreement που επιτρέπει τη συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών μεταξύ των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του CIVIS.

Tο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS αποτελεί συνδετικό κρίκο του Πανεπιστημίου με την κοινωνία των πολιτών μέσω της δημιουργίας των 10 τοπικών Ανοικτών Εργαστηρίων – 1 ανά πανεπιστήμιο μέλος του CIVIS. Υποστηρίχθηκαν πάνω από 30 έργα που ανταποκρίνονται σε τοπικά και παγκόσμια ζητήματα. Συγκεκριμένα, το Τοπικό Συμβούλιο του CIVIS στο ΕΚΠΑ αποτελείται από περισσότερους από 40 κοινωνικούς εταίρους, ενώ 5 έργα που ανταποκρίνονται σε ανάγκες-προκλήσεις της τοπικής κοινωνίας αναπτύχθηκαν από κοινού με τη συμμετοχή 15 διαφορετικών ενδιαφερόμενων φορέων-εταίρων και επιστημονικών ομάδων του ΕΚΠΑ. Τέλος, εκκίνησε το Ψηφιακό Πανεπιστήμιο του CIVIS (Digital Campus) για την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας των ιδρυμάτων του CIVIS και τη διευκόλυνση της διαπολιτισμικής εμπειρίας. Τα εργαλεία, όπως πλατφόρμες δικτύωσης της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ερευνητών, αλλά και το ψηφιακό διαβατήριο CIVIS (CIVIS Passport)- όπου καταγράφονται όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις-σεμινάρια και κινητικότητες που παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής, με στόχο την αυτόματη αναγνώριση αυτών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης τριετούς φάσης λειτουργίας (2019-2022) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του CIVIS, η οποία στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, αφού η Ε.Ε ενέκρινε τον Ιούλιο του 2022 την  επέκταση της χρηματοδότησης + (προϋπολογισμός) του για άλλα 4 χρόνια στο πλαίσιο του Erasmus+ και της Πρωτοβουλίας για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (δηλαδή το CIVIS 2).

Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του CIVIS, με απόφαση Συμβουλίου των Πρυτάνεων (BoR), το ΕΚΠΑ θα διαδραματίσει ηγετικό ρόλο, αφού έχει αναλάβει τη διεύθυνση του Πακέτου Εργασίας- WP9 με θέμα «Civis Educational Οffer: Bachelor and Master Level».  Επιπλέον, το ΕΚΠΑ θα συνδιευθύνει το Πακέτο Εργασίας- WP13 που αφορά στο «Impact and Dissemination» μαζί με το Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών και το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου. Tο ΕΚΠΑ θα συμμετέχει, επίσης, σε όλες τις ομάδες εργασίας και τις δράσεις των WPs που βρίσκονται υπό τη διεύθυνση των άλλων Πανεπιστημίων. Παράλληλα, το ΕΚΠΑ συνεχίζει να συντονίζει την ανάπτυξη της θεματικής ενότητας HUB 2 του CIVIS με τίτλο: «Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά» από κοινού με το Πανεπιστήμιο του Tübingen της Γερμανίας.

Για να μην σημειωθεί καμία καθυστέρηση σε αυτές τις σημαντικές δράσεις, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η Διοίκηση του ΕΚΠΑ θα χαρακτηρίζεται από συνέχεια, σταθερότητα, εξειδικευμένες γνώσεις, εργατικότητα, αφοσίωση και συμπερίληψη. Όλες οι Σχολές και όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος μας έχουν να προσφέρουν πολλά στην διεθνοποίηση και στην εξωστρέφεια και χρειάζονται σταθερή και ισότιμη στήριξη από την Κεντρική Διοίκηση ώστε να διασφαλιστεί με αξιοπιστία η ανέλιξη του ΕΚΠΑ.

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN