Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ξεκινάει την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 (17:00-18:00) η σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων με τίτλο “Governing Just Sociotechnical Transitions: the quest for fairness, responsibility and sustainability”. Η σειρά συνδιοργανώνεται από το ερευνητικό πρόγραμμα που επιχορηγείται απο το ΕΛΙΔΕΚ, Go-JuST: Governing Sociotechnical Transitions (www.go-just.com) με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Ε.Κ.Π.Α. κ. Στάθη Αραποστάθη, την έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία και την Καθηγήτηρια του Ε.Κ.Π.Α. κ. Εμμανουέλα Δούση και το ερευνητικό πρόγραμμα MEATIGATION στο Νational Technical Norwegian University (NTNU) και την επιστημονική υπεύθυνη Δρ. Σοφία Ευστάθιου.

Go Just Seminar 5

Στόχος των διαδικτυακών σεμιναρίων είναι να αποτελέσουν: α) Έναν επιστημονικό κόμβο νέων θεωρητικών προσεγγίσεων γύρω από τα ζητήματα των δίκαιων μεταβάσεων, της υπευθυνότητας στην έρευνα και την καινοτομία καθώς και την αναγκαία ισότητα και ισοκατανομή των επιπτώσεων και των συνεπειών των κοινωνικοτεχνικών μετασχηματισμών, β) Την συγκρότηση ενός δικτύου κοινωνικών επιστημόνων που με το έργο τους προωθούν την διεπιστημονική έρευνα σε θέματα βιώσιμων κοινωνικοτεχνικών μεταβάσεων και έχοντας ιδιαίτερη έμφαση σε μεταβάσεις που αφορούν την αγροδιατροφή, την διαχείρηση των υδάτινων πόρων και τους ενεργειακούς μετασχηματισμούς.

Στο πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο θα δοθεί από τον κ. Silvio Funtowitz, ερευνητή στο Centre for the Study of the Sciences and the Humanities (SVT), University of Bergen (Norway). Ο κ. Funtowitz είναι φιλόσοφος της επιστήμης που δραστηριοποιείται ερευνητικά στο πεδίο των Σπουδών Επιστήμης και Τεχνολογίας (Science and Technology Studies) και των Κριτικών Σπουδών Επιστημονικής Πολιτικής (Critical Science Policy Studies). Ο κ. Funtowitz μαζί με τον Δρ Jerry Ravetz ανέπτυξαν την έννοια και την προσέγγιση της μετα-κανονικής επιστήμης σε συνθήκες κρίσεων και μεγάλης αβεβαιότητας. H προσέγγιση θεωρήθηκε ως μία καινοτομική θεώρηση της διακυβέρνησης της αβεβαιότητας και της διακινδύνευσης που έδιδε ιδιαίτερη έμφαση στον εκδημοκρατισμό της επιστήμης και της γνώσης. Στο πιο πρόσφατο έργο του ο κ. Funtowitz τονίζει ότι σε συνθήκες μεγάλων πιέσεων και προκλήσεων αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία δεν είναι μόνο μία διαχείριση της διακινδύνευσης μέσω της επιστημονικής πρόγνωσης αλλά η συλλογική δέσμευση (commitment) και κοινωνική ενεργοποίηση.

Για την παρακολούθηση των σεμιναρίων δεν χρειάζεται εγγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Στάθη Αραποστάθη (arapost@phs.uoa.gr).

Webex link: https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m005f9a9a237e6358652670977623a9cb.

Η διάλεξη του κ. Silvio Funtowicz έχει ως τίτλο: “Complex political problems: Why Science can’t speak with One Voice“. Ακολούθως, μπορείτε να δείτε μία περίληψη αυτής.

The effort to provide advice for the Covid-19 pandemics has shown that there is no privileged relevant expertise or techno-scientific silver bullet. Covid-19 has taught us that Science does not speak with one and undisputed voice. It also showed that the range of disciplines that were consulted was mostly limited to a biomedical elite, along with modelers and economists. It thus revealed that the framing of policy issues is still anchored on the Modern State model of legitimation in which complexity is ignored, and facts are treated as independent of values and of what is at stake. Post-Normal Science (PNS) emerged as a problem-solving strategy that is appropriate when facts are uncertain, values are in conflict, stakes high and decisions urgent. Under those conditions the ideal of Truth gives way to Quality. In PNS, quality is understood as fitness for purpose. It is operationalized through a dialogue between the experts and the extended peer communities. We have still to learn that useful knowledge does not speak only in the language of science. It requires instead a transdisciplinary effort where a plurality of styles of personal ‘knowing-how’ from experience complement the disciplined ‘knowing-that’ from textbooks. The Covid pandemic is part of several challenges facing humanity today, such as the collapse of ecosystems, the loss of biodiversity and, in general, sustainability transitions. These all share the PNS conditions in the context of persistent extreme inequalities, weak democratic institutions, growing authoritarian temptations, and fantasies of techno-scientific silver bullets. To give effective support to decision-making and political action, Science must not continue to pursue the unattainable goals of precise prediction and total control but should rather participate in a collective effort for the creation of just, responsible and anticipatory knowledge.

Scheduled Πανεπιστημιακή Κοινότητα Παρουσιάσεις

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN