Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Η επέτειος της καταστροφής του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της Σμύρνης και της εξαφάνισης των Ελληνορθόδοξων πληθυσμών της Μικράς Ασίας προσφέρει την ευκαιρία διεξαγωγής συνεδρίου για την πολυδιάστατη σημασία της μεγάλης πόλης-λιμένα τού Ανατολικού Αιγαίου.

Για το λόγο αυτόν το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει διεθνές συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 12-14 Μαΐου 2023.

Στόχος του συνεδρίου είναι να διερευνηθούν η πολιτισμική, κοινωνική και οικονομική ιστορία της πόλης στην ύστερη οθωμανική περίοδο και οι παράγοντες οι οποίοι προκάλεσαν το τέλος του κοσμοπολιτισμού στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην πολυπολιτισμική αυτή πόλη, κομβικό σημείο των επικοινωνιών της Μικράς Ασίας και γενικότερα της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι εισηγήσεις θα πρέπει να διεξέρχονται τόσο την αμφίπλευρη όσο και τη διεθνή διάσταση και βιβλιογραφία του υπό εξέταση θέματος.

Το τέλος της κοσμοπολίτικης Σμύρνης προσεγγίζεται μέσα στο γενικό πλαίσιο της καταστροφής των πολυεθνοτικών πόλεων της Ανατολικής Μεσογείου και της συμβίωσης Ελληνορθόδοξων, Αρμενίων, Εβραίων και Λεβαντίνων σε αυτές. Το συνέδριο έχει στόχο να προσεγγίσει με νηφαλιότητα και να αναλύσει πολυεπίπεδα τα δραματικά αυτά γεγονότα και τις επιπτώσεις τους στους πληθυσμούς.

Καλούνται να μετάσχουν στο συνέδριο ερευνητές, πανεπιστημιακοί, νέοι ερευνητές και υποψήφιοι διδάκτορες.

Θεματικές ενότητες:

Α. Η πολυεθνοτική συνύπαρξη στη Σμύρνη και τα αστικά κέντρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
Α. Η Σμύρνη μια πλούσια πόλη : Η οικονομία στο επίκεντρο των οθωμανικών συναλλαγών με τη Μικρασιατική ενδοχώρα και τη Δύση, οι οικονομικοί μετασχηματισμοί.
Β. Ένας ποικιλόμορφος πληθυσμός: οργάνωση των κοινοτήτων, κοινωνικότητες και συμπεριφορές, αλληλεπιδράσεις, κοινωνικοί μετασχηματισμοί, ενδογαμίες, μετακινήσεις πληθυσμών, ανταγωνισμοί, linguae francae.
Γ. Όψεις του πολιτισμού της Σμύρνης: λογοτεχνία στις εθνοθρησκευτικές κοινότητες, μεταφράσεις, τύπος, θεατρικές δραστηριότητες, μουσικές παραδόσεις.

Β. Η πολιτική συγκυρία από τα μέσα του 19ου αι. έως το 1922
Α. Οι μεταρρυθμίσεις και οι εφαρμογές τους στη Σμύρνη: η ακμή της κοσμοπολίτικης Σμύρνης, η περίοδος 1908-1918 και ο έλεγχος των Μεγάλων Δυνάμεων.
Β. Οι Νεότουρκοι και η αλλαγή του πολιτικού κλίματος στη Σμύρνη: ο τουρκικός εθνικισμός μέσα στο οθωμανικό πλαίσιο. Η εξέλιξη της Σμύρνης ως συνοριακής πόλης (1913-1922).
Γ. Η ελληνική παρουσία στη Σμύρνη. Η ελληνική διοίκηση της Ιωνίας κατά την περίοδο 1919-1922. Η πρόσληψη της ελληνικής διοίκησης από τους κατοίκους της Ιωνίας. Η πολιτική προσωπικότητα του Αριστείδη Στεργιάδη και των Ελλήνων αξιωματούχων.

Γ. Η διεθνής διάσταση της καταστροφής της Σμύρνης
Α. Η ανατροπή της διπλωματικής θέσης της Ελλάδας.
Β. Μορφές αντίστασης, οι διπλωματικές σχέσεις του κεμαλικού κινήματος με την ευρύτερη περιοχή και τη Δύση.
Γ Η παρουσία των ξένων στόλων στον κόλπο της Σμύρνης τον Σεπτέμβριο 1922.
Δ. Ποιες ήταν οι μορφές επέμβασης, παρέμβασης ή βοήθειας των ξένων δυνάμεων τον Σεπτέμβριο 1922;

Δ. Η Σμύρνη μετά τη Σμύρνη
Α. Τί απέμεινε από την κοσμοπολίτικη παρουσία στη Σμύρνη μετά από την εξόντωση και την απέλαση του μη μουσουλμανικού πληθυσμού; Γλώσσες, αρχιτεκτονική και πολιτισμός.
Β. Αυτοί που έμειναν πίσω …
Γ. Η Μνήμη του τόπου: η αλλαγή της στάσης του πληθυσμού και της τοπικής διοίκησης σε σχέση με το κοσμοπολίτικο παρελθόν της Σμύρνης.
Δ. Η συγκρότηση της τουρκικής εθνικής ταυτότητας.
Ε. Η διάχυση της μνήμης της Σμύρνης συνεχίζεται: η ελληνική και διεθνής αξιοποίηση του σμυρναίικου παρελθόντος στην τέχνη, τη μουσική, την πολιτική ρητορική, την αρχιτεκτονική.

Οι ανακοινώσεις θα έχουν διάρκεια 20 λεπτών.

Γλώσσες του Συνεδρίου: Ελληνική, Γαλλική, Αγγλική
Οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα δημοσιευθούν κατόπιν αξιολόγησης σε συλλογικό τόμο, ο οποίος θα κυκλοφορήσει σε έντυπη μορφή.

Προτάσεις εισηγήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν πρόταση εισήγησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση conf-smysnasymbol@turkmas.uoa.gr πριν από τις 12 Ιανουαρίου 2023 υπό τη μορφή περίληψης 200 λέξεων, σε αρχείο Word. H πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει την προβληματική που θα αναπτύσσεται καθώς και το θεωρητικό πλαίσιο (πέντε βιβλιογραφικές αναφορές maximum). Οι συμμετέχοντες/ουσες θα ενημερωθούν σχετικά με την αποδοχή της πρότασής τους το αργότερο ως τις 12 Φεβρουαρίου 2023.
Τέλος, εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των δαπανών μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων/ουσών, οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να απευθυνθούν για χρηματοδότηση στους φορείς όπου ανήκουν θεσμικά.

Σημαντικές ημερομηνίες
Αποστολή προτάσεων: 12 Ιανουαρίου 2023.
Γνωστοποίηση αποδοχής: 12 Φεβρουαρίου 2023.
Ημερομηνίες διεξαγωγής συνεδρίου: 12-14 Μαΐου 2023.

Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου
Αιμιλία Θεμοπούλου
, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Έφη Κάννερ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Hervé Georgelin, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου
Hamit Bozarslan
, Καθηγητής, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Παρίσι.
Angelos Dalachanis, Ερευνητής, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Γαλλία.
Elçin Macar, Καθηγητής, Yıldız Technical University, Κωνσταντινούπολη.
Arzu Öztürkmen, Καθηγήτρια, Boğaziçi University, Κωνσταντινούπολη.
Feryal Tansuğ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Bahçeşehir University, Κωνσταντινούπολη.

Γραμματεία συνεδρίου
Ιουλία Αρταβάνη
Γεώργιος Ιωαννίδης
Εμμανουήλ Σπανός

από έως
Scheduled Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές Επιστήμες & Τέχνες Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημιακή Κοινότητα Παρουσιάσεις

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN