Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Συμπληρωματική προκήρυξη υποβολής αιτήσεων στο Διιδρυματικό ΠΜΣ “Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση” του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ για το α.ε. 2022-23

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προβαίνει σε συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη κενών θέσεων με την εισαγωγή τεσσάρων (4) φοιτητών/τριών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» που χορηγεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ Α’ 117) και την απόφαση επανίδρυσης (ΦΕΚ Β΄3644/27-8-2018).

Έναρξη Προγράμματος Σπουδών 2022-2023: Φεβρουάριος 2023.

Για λόγους ακαδημαϊκού σχεδιασμού το πρόγραμμα ξεκινά το εαρινό εξάμηνο, ώστε αφενός μεν να διευκολύνονται οι υποψήφιοι/ες στην προετοιμασία των αιτήσεων και στον προγραμματισμό των συνολικών υποχρεώσεών τους, αφετέρου δε να διευκολύνονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ήτριεςστην εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών τους στο Δ’ εξάμηνο σπουδών, το οποίο αντιστοιχεί σε χειμερινό εξάμηνο με μεγαλύτερο διαθέσιμο χρόνο εκπαιδευτικής έρευνας και παρεμβάσεων σε βαθμίδες.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Σύνδεσμος πρόσκλησης υποβολής: www.icte.ecd.uoa.gr/images/simpliromatiki_prokiriksi_2022-2023.pdf
Hμερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: Τρίτη 27-12-2022
Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ ΤΠΕΕ: www.icte.ecd.uoa.gr
Πληροφορίες: Φραντζέσκα Μπόθου, τηλ. 2103688042, icte@ecd.uoa.gr

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN