Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2023

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες,

nkuarector

Ολοκληρώνεται σήμερα το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και, παράλληλα, η θητεία των Πρυτανικών Αρχών (1-9-2019 με 31-8-2023). Προσωπικά είχα την εξαιρετική τιμή, με την στήριξή σας, να εκλεγώ Πρύτανης του αρχαιότερου Πανεπιστημίου της χώρας το 2015 και το 2019.

Αναλάβαμε τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου το 2015 -εν μέσω της βαθιάς οικονομικής κρίσης στη χώρα μας που επηρέασε κάθε τομέα- ενώ ταυτοχρόνως συμβάλαμε να αρθεί η διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού, που είχε αποδιοργανώσει σε σημείο κατάρρευσης τον μηχανισμό του Ιδρύματός μας. Οι μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας και οι επακόλουθοι κεφαλαιακοί έλεγχοι  (capital controls) οδήγησαν το Ίδρυμα σε δυσχέρειες εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του ακόμη και στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ερευνητικών Προγραμμάτων, καθώς και στην ένταξη του ΕΛΚΕ στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, με επακόλουθο την επιδείνωση της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, κανένα Πανεπιστήμιο δεν λάμβανε νέες θέσεις μελών ΔΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων για αρκετά έτη, ούτε μετά τις συνταξιοδοτήσεις και τις παραιτήσεις. Επίσης, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε την πρωτοφανή για τα δεδομένα της χώρας υγειονομική και κοινωνική κρίση της πανδημίας, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν, τόσο για την λειτουργία, πρωτίστως, των Κλινικών και των Εργαστηρίων, όσο και γενικότερα για την λειτουργία του Πανεπιστημίου εξ αποστάσεως. Κατόπιν, με τη σταδιακή επάνοδο στην κανονικότητα, κληθήκαμε να λειτουργήσουμε σε αυξημένες και απαιτητικές συνθήκες ασφάλειας για όλες και όλους.

Κινηθήκαμε, αρχικά, να αντιμετωπίσουμε τα πολύ σοβαρά προβλήματα που υπήρχαν, προσπαθώντας να αποκαταστήσουμε τις διαδικασίες και να σταθεροποιήσουμε την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο αποδοτικότερης εργασίας με στρατηγικό σχεδιασμό και καλύτερο προγραμματισμό.

Επιτύχαμε να προγραμματίσουμε και να ολοκληρώσουμε μεγάλα έργα νέων κτιριακών υποδομών σε όλα τα σημεία του ΕΚΠΑ, παράλληλα με σημαντικά έργα συντηρήσεων και αναβαθμίσεων των υπαρχουσών υποδομών. Οργανώσαμε τα οικονομικά και, βεβαίως, επεκτείναμε το ζωτικό χώρο του ΕΚΠΑ σε νέα πεδία και στοχεύσαμε στην εξωστρέφεια, τις Ευρωπαϊκές συνεργασίες (CIVIS), τις διεθνείς σχέσεις και τις διμερείς συμφωνίες συνεργασίας, καθώς και την καλύτερη διάχυση του έργου των μελών ΔΕΠ, μέσα από νέα έργα και δράσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο κοινωνικό έργο και γενικότερα τη δημόσια παρέμβαση των μελών του  ΕΚΠΑ.

Ενισχύσαμε οικονομικά τα μέλη ΔΕΠ για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια και για τη δημοσίευση του συγγραφικού τους έργου σε επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, σε κάθε νέο μέλος ΔΕΠ χορηγήθηκε ειδικό κονδύλι για τα έξοδα εγκατάστασής του. Ταυτόχρονα τα Τμήματα και οι Κοσμητείες λάμβαναν ξεχωριστή χρηματοδότηση για την επιτέλεση του έργου τους. Παράλληλα, δημιουργήσαμε νέες δομές και προχωρήσαμε στην προμήθεια μεγάλου επιστημονικού εξοπλισμού στη διάθεση όλων των Τμημάτων, ο οποίος ενισχύει ιδιαίτερα το ερευνητικό έργο και δημιουργεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για το Πανεπιστήμιο μας και τις διεθνείς συνεργασίες του.

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν μέσα από τα θεσμικά όργανα και με συλλογικές διαδικασίες, σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος. Ιδιαίτερη σημασία αποδώσαμε στην συγκρότηση επιτροπών, οι οποίες παρήγαγαν σημαντικό έργο και ενίσχυσαν την έννοια της συλλογικότητας και της συμμετοχής, δημιουργώντας, παράλληλα, ένα κεκτημένο για την διοίκηση του πανεπιστημίου μας. Το έργο αυτό αναγνωρίζεται σήμερα και στους διεθνείς πίνακες κατάταξης και αποτελεί στέρεη βάση περαιτέρω ανάπτυξης του Ιδρύματος. Αναλυτική καταγραφή και παρουσίαση των πεπραγμένων της Πρυτανείας θα πραγματοποιηθεί σε εύθετο χρόνο.

Το Πανεπιστήμιό μας είναι σαφέστατα σε καλύτερη και ισχυρότερη θέση σε σχέση με το 2015 και το 2019, και χάρη σε όλους μας  μπορεί να ατενίζει το μέλλον με ακόμη καλύτερες προϋποθέσεις. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλες και όλους, όλα τα μέλη ΔΕΠ, για την συμμετοχή σας σε αυτή την συνεχή προσπάθεια και για τη στήριξή σας. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Αντιπρυτάνεις, τους Κοσμήτορες, τους Προέδρους και τους Αντιπροέδρους, καθώς συναποφασίζαμε, πορευτήκαμε μαζί και συνεργαστήκαμε δημιουργικά για το έργο που επιτεύχθηκε από το Φεβρουάριο 2015 μέχρι τον Αύγουστο 2023. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους, τους συναδέλφους των κλάδων ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ, με τους οποίους βρεθήκαμε μαζί, καθημερινά σε όλη αυτή την προσπάθεια, και που με την αφοσίωσή τους συντέλεσαν αποφασιστικά στο καλύτερο Πανεπιστήμιο που έχουμε σήμερα.

Εύχομαι στις νέες Πρυτανικές Αρχές και το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος κάθε επιτυχία στο έργο τους για ένα ακόμη πιο ισχυρό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δημιουργικότητα, επίτευξη των στόχων και καλή νέα ακαδημαϊκή χρονιά!

Με τιμή

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN