Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

University of Athens MBA Business Series: Χρήμα, νόμισμα & η τεχνολογία των κατανεμημένων καθολικών [9/3/22, 19.00]

Στο νέο University of Athens MBA Business Series, ο διδάσκοντας του προγράμματος Δρ. Δημήτριος Κουτσουπάκης θα συζητήσει με τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση για την χρηματοοικονομική τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα για τα κατανεμημένα καθολικά.

Ημερομηνία: Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 | Ώρα: 19.00

Πλατφόρμα: Microsoft Teams

Συντονιστής εκδήλωσης: Δημήτρης Μπάλιος

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Συμμετέχοντες

Δρ. Δημήτριος Κουτσουπάκης, Διδάσκων στο University of Athens MBA & Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή

Τι γνωρίζετε για τα κατανεμημένα καθολικά;

Τα κατανεμημένα καθολικά (distributed ledgers) είναι μια χρηματοοικονομική τεχνολογία ανοιχτού λογισμικού η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις 3 Ιανουαρίου 2009 στο διαδίκτυο με την ονομασία Bitcoin. Πρακτικά, συνδέει απομακρυσμένους (άγνωστους) υπολογιστές μεταξύ τους δημιουργώντας ένα έμπιστο (trusted) ομότιμο δίκτυο (peer-to-peer) το οποίο επιτρέπει την συνδιαλλαγή με οικονομικές πληροφορίες (αξίες) δίχως την εξάρτηση σε κάποιον μεσάζοντα (δηλαδή έναν κεντρικό server ο οποίος ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρία ή έναν κρατικό οργανισμό) για την καταχώρηση της αυθεντικότητάς τους.

Ενώ η υπηρεσία των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσα από ένα Ίδρυμα Πληρωμών (payment service providers/PSPs), μια Ηλεκτρονική Τράπεζα (e-banks/neo-banks) ή μια παραδοσιακή Τράπεζα (traditional banking) είναι συνηθισμένη εδώ και δεκαετίες εντός του εποπτευόμενου από την Κεντρική Τράπεζα χρηματοοικονομικού συστήματος όπου οι αξίες εκφράζονται σε ένα παραδοσιακό νόμισμα, υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που απορρέει από τα ανωτέρω. Συγκεκριμένα, το ίδιο το δίκτυο είναι ικανό να παράγει την δική του μονάδα μέτρησης αξίας (numéraire), αποθήκευσης αξίας (store of value), ανταλλαγής αξίας (media of exchange) και μονάδα αναβληθείσας (deferred) αξίας η οποία είθισται να αποκαλείται «cryptocurrency». Η συγκεκριμένη λέξη υπαινίσσεται τον θεωρητικό συνδυασμό της κρυπτολογίας/κρυπτογραφίας από την Πληροφορική και της τραπεζικής από τα Οικονομικά. Αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εάν τέτοια περιουσιακά στοιχεία ψηφιακής μορφής ενδέχεται να αμφισβητήσουν τις καθιερωμένες Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου μέσω των οποίων αναπτύσσονται δυο δομικές και καλά ρυθμιζόμενες συνιστώσες μιας οικονομίας.

Η Επένδυση και ο Δανεισμός.

Από την άλλη, όταν αυτές οι ψηφιακές μονάδες ανταλλάσσονται, η καταγραφή γίνεται μέσω του ομότιμου δικτύου σε μια βάση δεδομένων η οποία αποκαλείται blockchain με τρόπο διαφανή (transparent) και ιδιωτικό (privacy) ο οποίος είναι πιθανoλογικά (probabilistic) καθίσταται αδύνατον να παραβιαστεί. Η λέξη ομότιμο (p2p) σημαίνει ότι ο καταναλωτής/χρήστης (ιδιοκτήτης του υπολογιστή) που χρησιμοποιεί το δίκτυο δύναται ταυτόχρονα να προσφέρει/παράγει για την συντήρηση/διατήρηση της ακεραιότητας του δημόσιου/ανοιχτού αυτού δικτύου στο διαδίκτυο (internet). Αυτή η ιδιότητα, διακριτικά υπονοεί την έννοια του «prosumer» (producer/consumer) η οποία δεν είναι καινούργια. Αποτελεί ωστόσο πεδίο συζήτησης εάν η εν λόγω χρηματοοικονομική τεχνολογία ενδέχεται να εδραιώσει την ένταξη της στην οικονομία και την κοινωνία γενικότερα.

Θέματα συζήτησης:

  1. Χρήμα και Νόμισμα: Παρελθόν, παρόν και μέλλον
  2. Ο ρόλος της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας «distributed ledgers» στην 4η βιομηχανική επανάσταση
  3. Έρευνα, ψηφιακά νομίσματα και Κεντρικές Τράπεζες: Προβληματισμοί και ευκαιρίες
  4. Πως σχεδιάζουμε και τιμολογούμε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μέσω (IOU) tokenization
  5. Μια εφαρμογή ενός εναλλακτικού market design στην αγορά ενέργειας
  6. Ποια είναι τα λογιστικά και φορολογικά ζητήματα ρύθμισης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων

Scheduled Οικονομικές Επιστήμες Πανεπιστημιακή Κοινότητα Παρουσιάσεις

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN