Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Επίσκεψη στην Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε. ομάδας φοιτητών του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του ΕΚΠΑ

Ζητήματα σχετικά με την καινοτομία, τις κλινικές μελέτες, τη διαφάνεια και την αειφόρο ανάπτυξη, συζήτησε ομάδα φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στην εταιρεία-μέλος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Boehringer Ingelheim Ελλάς.

Στη συνάντηση συμμετείχαν συνολικά 25 φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματα του ΕΚΠΑ, συνοδευόμενοι από έναν καθηγητή και από δύο εκπροσώπους του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, ενώ στις εγκαταστάσεις της Boehringer Ingelheim Ελλάς τους υποδέχθηκε ο Μανώλης Μιτάκης, Δ/ντης επικοινωνίας της εταιρείας.

Η ανωτέρω πρωτοβουλία, που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας του National and Kapodistrian University of Athens MBA και του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, είχε στόχο την ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΚΠΑ στην «πρώτη γραμμή» της αγοράς από την Boehringer Ingelheim Ελλάς για τον τρόπο που δραστηριοποιείται μια κορυφαία καινοτόμος φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλάμβανε την παρουσίαση των προφίλ της μητρικής εταιρείας Boehringer Ingelheim GmbH και της θυγατρικής Boehringer Ingelheim Ελλάς, του ερευνητικού ενδιαφέροντος της εταιρείας, της λειτουργίας του Ιατρικού Τμήματος και της Οικονομικής Διεύθυνσής της, ενώ συζητήθηκαν ο ρόλος της καινοτομίας στη φαρμακοβιομηχανία, με έμφαση στο ανοικτό μοντέλο καινοτομίας της Boehringer Ingelheim, η διεξαγωγή κλινικών μελετών στην Ελλάδα, θέματα διαφάνειας, δεοντολογίας, αειφόρου ανάπτυξης, Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και η μάχη κατά των διακρίσεων (Diversity & Inclusion) στις διαδικασίες της Boehringer Ingelheim Ελλάς.

Με αφορμή την ανωτέρω επίσκεψη, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης, Γενικός Διευθυντής της Boehringer Ingelheim Ελλάς και Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, δήλωσε: «Μας τιμά ιδιαίτερα η επίσκεψη στην εταιρεία μας 25 φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του ΕΚΠΑ. Η Boehringer Ingelheim ανήκει στις 100 πιο καινοτόμες εταιρείες στον κόσμο και είναι χαρά μας να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της βιωματικής εμπειρίας των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων ως προς τη γνωριμία τους με τον κόσμο της καινοτομίας στο χώρο του φαρμάκου. Αποτελεί καθήκον μας να συμβάλλουμε στο brain gain, συνδέοντας τον ακαδημαϊκό χώρο με την αγορά και ενδυναμώνοντας τις μεταξύ τους συνέργειες. Η συμβολή του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στον τομέα αυτό είναι σημαντική. Καταδεικνύει την πρόθεση των εταιρειών-μελών του να συμβάλλουν στην αειφορία της χώρας μας μέσα και από την ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης στην κατανόηση, αποδοχή και εισαγωγή της καινοτομίας στην καθημερινή ζωή. Εκπροσωπώντας, μέσω του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, τις Γερμανικές εταιρείες Υγείας στην Ελλάδα, σας μεταφέρω τη θέλησή μας βοηθήσουμε τους σημερινούς φοιτητές να αποκτήσουν, σήμερα, πρόσβαση στη γνώση για την καινοτομία του αύριο».

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, τόνισε ότι «το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο επενδύει συστηματικά στον τομέα της εκπαίδευσης με κύριο στόχο τη διασύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτός ήταν εξάλλου κι ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους υπεγράφη το πρωτόκολλο συνεργασίας με το National and Kapodistrian University of Athens MBA, ένα τμήμα το οποίο μεταφέρει εξειδικευμένη γνώση στα μελλοντικά ανώτατα διοικητικά στελέχη της εγχώριας αγοράς. Η επίσκεψη των 25 φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΕΚΠΑ στην Boehringer Ingelheim Ελλάς αποτελεί την πρώτη μιας σειράς ανάλογων πρωτοβουλιών, μέσα από τις οποίες το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο περνά το μήνυμα ότι το επιστημονικό δυναμικό της χώρας διαθέτει όλα τα εχέγγυα να πρωταγωνιστήσει στο χώρο της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και να στηρίξει την εγχώρια παραγωγή, αναλαμβάνοντας την ευθύνη καίριων θέσεων εργασίας σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα».

Ο Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Υφαντόπουλος, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του National and Kapodistrian University of Athens MBA με ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας εξέφρασε τον ενθουσιασμό του και την ιδιαίτερη ευχαρίστησή του προς τα Στελέχη της Boehringer Ingelheim Hellas και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου για την αποτελεσματική οργάνωση και τη θερμή φιλοξενία των φοιτητών του University of Athens MBA στις εγκαταστάσεις της Boehringer Ingelheim Hellas. Επισήμανε ότι ο κύριος στόχος του Μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η μύηση των φοιτητών στη φαρμακευτική επιχειρηματικότητα σε ένα δυναμικό και μεταβαλλόμενο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον. Οι φοιτητές μας μετουσιώνονται κατά τη διάρκεια των σπουδών από σπουδαστές σε Στελέχη Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων. Στη διδασκόμενη ύλη της ειδίκευσης της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, συνδυάζουμε τις Ευρωπαϊκές πολιτικές φαρμάκου με την Ελληνική πραγματικότητα. Μαθήματα όπως η Στρατηγική, η Λήψη Αποφάσεων, τα Οικονομικά της Υγείας, η  Φάρμακοοικονομία, η Αξιολόγηση Τεχνολογίας της Υγείας, η Επιχειρηματικότητα  και οι Πολιτικές Διαπραγματεύσεις στον τομέα της υγείας και του φαρμάκου, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες θεωρητικής και πρακτικής άσκησης των φοιτητών μας. Η επιτυχημένη σταδιοδρομία των αποφοίτων μας είτε σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, είτε στην Ελλάδα σε επιτελικές θέσεις του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη της επιτυχίας του University of Athens MBA.

Ο Αν. Διευθυντής του University of Athens MBA, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Μπάλιος, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ευκαιρία που μας έδωσε η Boehringer Ingelheim Ελλάς να επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις της και να ενημερωθούμε για τις δράσεις της από τα στελέχη της. Οι γνώσεις και εμπειρίες που αποκόμισαν οι φοιτητές μας είναι σημαντικότατες. Η θερμή υποδοχή και φιλοξενία από την πλευρά της Boehringer Ingelheim Ελλάς θα μας μείνει αξέχαστη! Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο για την υποστήριξη και οργάνωση της επίσκεψης. Τέλος, ως University of Athens MBA θα συνεχίσουμε την προσπάθεια έντονης εξωστρέφειας του προγράμματός μας και διασύνδεσής του με την αγορά εργασίας!».

Η Φαρμακευτική εταιρεία Boehringer Ingelheim έχει ιστορία 130 ετών. Πρόσφατα ανακηρύχτηκε ως μια από τις 100 πιο καινοτόμες εταιρείες στον κόσμο. Στην Ελλάδα κλείνει πάνω από μισό αιώνα ζωής, ενώ ξεπέρασε  τα 47 χρόνια από την ίδρυση του εργοστασίου της στο Κορωπί. Στην Ελλάδα, ανήκει στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες του φαρμακευτικού κλάδου. Απασχολεί 550 εργαζόμενους, διατηρεί μονάδα παραγωγής στην Ελλάδα και συνεχίζει να ανήκει στις φαρμακευτικές εταιρείες που ανακαλύπτουν και διαθέτουν καινοτόμα φάρμακα και στον Έλληνα ασθενή. Συμμετέχει ενεργά στα προγράμματα κλινικών μελετών της μητρικής εταιρείας, έχει βραβευτεί αρκετές φορές για τα καινοτόμα προϊόντα της στους τομείς του καρδιαγγειακού, του αναπνευστικού, της αναλγησίας και πρόσφατα του διαβήτη, της ογκολογίας και των σπάνιων νόσων. Ανήκει στους εξαγωγικούς γίγαντες της χώρας μας: Εξάγει σε 70 χώρες αποτελώντας το 2,2% των εξαγωγών ανεξαρτήτως κλάδου.

Το University of Athens MBA αποτελεί το μεγαλύτερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων του ΕΚΠΑ. Το ΕΚΠΑ, δηλαδή το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ιδρύθηκε το 1837 είναι το μεγαλύτερο και αρχαιότερο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και σκοπεύει να καταστεί κέντρο αριστείας στην έρευνα, την καινοτομία και τη διδασκαλία σε όλες τις επιστήμες που «θεραπεύει», συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο αποτελεί πύλη εισόδου των ελληνικών επιχειρήσεων στη γερμανική αλλά και διεθνή αγορά. Προωθεί την ανάπτυξη και διεύρυνση των οικονομικών, επενδυτικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας εδώ και 95 χρόνια. Σήμερα συγκροτείται από 880 μέλη και διαθέτει γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Λειτουργώντας ως μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου των Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων, με 140 γραφεία σε 92 χώρες και πάνω από 47.000 Εταιρείες-Μέλη παγκοσμίως, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με υψηλά πρότυπα ποιότητας, ενώ παράλληλα στηρίζει την εξωστρέφεια των ελληνικών εταιρειών αντιπροσωπεύοντας στην Ελλάδα και την Κύπρο, εδώ και 68 χρόνια, τις μεγαλύτερες διεθνείς γερμανικές εκθέσεις.

Ακολουθεί το πλήρες Δελτίο Τύπου σε pdf, καθώς και φωτογραφικό υλικό της επίσκεψης:

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN