Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Δημοσίευση του ν. 5029/2023 “Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες δια τάξεις.”

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επισυνάπτεται ο ν. 5029/2023  “Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις.“, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στην ανώτατη εκπαίδευση.

Στον ως άνω νόμο, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σημαντικότερα τα ακόλουθα:

1.Νέες Ρυθμίσεις σχετικά με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (άρθρο 32):

·Μείωση του ελάχιστου αριθμού των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων (ECTS) για την εγγραφή των φοιτητών στο ειδικό πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από εκατόν ογδόντα (180) σε εκατόν είκοσι (120).

·Επέκταση της χρονικής διάρκειας των ήδη λειτουργούντων προγραμμάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των Τμημάτων/Σχολών των Πανεπιστημίων για όλους τους φοιτητές που εισήχθησαν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με αποτέλεσμα το νέο πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας που εισήχθη με το άρθρο 99 του ν. 4957/2022 να αρχίσει τη λειτουργία του για φοιτητές που πρόκειται να εισαχθούν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

·Προσθήκη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Τμήματα που χορηγούν αυτομάτως την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

2.Δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής από μη κατόχους μεταπτυχιακού, εφόσον έχουν ολοκληρώσει προγράμματα σπουδών 300 ECTS (άρθρο 28).

3.Δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας κατάρτισης των Μητρώων Γνωστικών Αντικειμένων των Τμημάτων και του αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων μελών Δ.Ε.Π. με την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης (άρθρο 29).

4.Απελευθέρωση των αμοιβών των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. από τη συμμετοχή σε έργα/προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς και διεθνείς πόρους από το ανώτατο όριο αποδοχών του Γενικού Γραμματέα (άρθρο 30).

5.Διευκολύνσεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας, όπως απλοποίηση των διαδικασιών εγγραφής σε βάσεις δεδομένων, επαγγελματικές, επιστημονικές και λοιπές οργανώσεις και κατοχύρωσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, θέσπιση αφορολόγητου για υποτροφίες αριστείας, ανταποδοτικές υποτροφίες, αποζημιώσεις για τη συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας φοιτητών κ.ά. (άρθρο 30).

6.Δυνατότητα ακαδημαϊκής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί από πανεπιστήμια της αλλοδαπής απευθείας από τα Πανεπιστήμια μέσω των Μητρώων του ΔΟΑΤΑΠ για την πρόσληψη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., εντεταλμένου διδάσκοντα, επισκέπτη καθηγητή, επισκέπτη ερευνητή, ερευνητή επί συμβάσει ή ερευνητή και εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού σε κάθε είδους έργα/προγράμματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, καθώς και τη συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών των πανεπιστημίων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αναγνώριση των τίτλων σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ (άρθρο 36).

7.Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης διδακτορικών διατριβών για τους λέκτορες εφαρμογών έως 31.12.2024 και δυνατότητα υποβολής αιτήματος περί ένταξης σε βαθμίδα λεκτόρων και εξέλιξής τους (άρθρο 31).

8. Δυνατότητα συμμετοχής εκπαιδευτικών σε προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση άδειας άσκησης πρόσθετου έργου.

Η διοίκηση του Ιδρύματός μας, βρισκόταν σε συνεχή έγγραφη και προφορική επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αναδεικνύοντας σημαντικά ζητήματα, όπως το θέμα της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών για τους αποφοίτους ιατρικής, αλλά και τα προβλήματα της διάταξης για την κατά παρέκκλιση δυνατότητα μετάταξης μελών Δ.Ε.Π. προς τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια σημαντικού ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου μας.

Θάνος Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN