Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Τι προβλέπουν 20 οίκοι για την ελληνική οικονομία το 2024-2025 | Άρθρο του Ομ. Καθ. Π. Πετράκη, του Επίκ. Καθ. Π. Κωστή και της επισκέπτριας Επίκ. Καθ. Κ. Καυκά στο ot.gr

Τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο ot.gr άρθρο του Ομότιμου Καθηγητή Οικονομικών κ. Παναγιώτη Ε. Πετράκη, του Επίκουρου Καθηγητή κ. Παντελή Χ. Κωστή, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α., της Επισκέπτριας Καθηγήτριας στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. κ. Κυριακής Ηλ. Καυκά και μιας ομάδας ερευνητών, με τίτλο με τίτλο «Τι προβλέπουν 20 οίκοι για την ελληνική οικονομία το 2024-2025».

Πιο συγκεκριμένα το άρθρο αναφέρει:

Πηγές:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ, Πληθωρισμός, Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας, Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Oxford Economics – Global Economic Model.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: HIS Markit.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώσεις:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.

Πληθωρισμός: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του γενικού επιπέδου τιμών.

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας: Πρόκειται για τον εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ή αλλιώς τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του επιπέδου τιμών προϊόντων ενέργειας.

Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Πρόκειται για δείκτες που παρουσιάζουν την τιμή του πετρελαίου και του αερίου με έτος βάσης το 2015, το οποίο λαμβάνει την τιμή 100.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: Πρόκειται για το Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών στον κλάδο της μεταποίησης που καταγράφει τόσο τα επίπεδα παραγωγής, όσο και τις προσδοκίες για την εξέλιξή της στο άμεσο μέλλον (περίπου 6 μήνες προβλεπτική ικανότητα). Τιμές άνω του 50 σημαίνουν ότι η τιμή είναι καλύτερη σε σχέση με του προηγούμενου μήνα και σηματοδοτεί καλές προοπτικές για τους επόμενους 6 περίπου μήνες.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που στόχο έχει να παρακολουθεί τη μεταβολή του ΑΕΠ είναι ένας σταθμισμένος μέσος όρος απαντήσεων σε επιλεγμένες ερωτήσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και σε καταναλωτές και σκοπό έχουν να προσδιορίσουν το οικονομικό κλίμα.

H Focus Economics στις νέες της εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία για το μήνα Μάρτιο (Consensus Forecasts – Greece, April 2024), αναφέρει ότι η ελληνική οικονομία μεγεθύνθηκε δειλά σε όρους τριμηνιαίας μεταβολής το 4ο τρίμηνο μετά από συρρίκνωση το 3ο τρίμηνο. Η ανάκαμψη οφείλεται στην ανάκαμψη των εξαγωγών και των ιδιωτικών και δημόσιων δαπανών.

Η ισχυρή τουριστική δραστηριότητα και η αγορά εργασίας πιθανώς στήριξαν τη βελτίωση. Στον αντίποδα, οι επενδύσεις συρρικνώθηκαν λόγω των αυστηρότερων συνθηκών χρηματοδότησης. Περνώντας στο πρώτο τρίμηνο, η Focus Economics αναμένει ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα επιταχυνθεί περαιτέρω και τα διαθέσιμα στοιχεία φαίνεται να υποστηρίζουν αυτήν την πρόβλεψη. Το οικονομικό κλίμα ενισχύθηκε τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο σε σχέση με το 4ο τρίμηνο χάρη στην καλύτερη πορεία στον κατασκευαστικό και το βιομηχανικό τομέα.

Επιπλέον, στο ίδιο δίμηνο, ο δείκτης PMI του τομέα της μεταποίησης αυξήθηκε αισθητά, φθάνοντας σε υψηλό διετίας τον Φεβρουάριο. Επιπλέον, τον Ιανουάριο, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε κάτω από το επίπεδο του 4ου τριμήνου και ο πληθωρισμός αμβλύνθηκε τους δύο πρώτους μήνες του έτους, γεγονός που προοιωνίζεται θετικά για την κατανάλωση των νοικοκυριών.

Παρακάτω ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις διαφόρων οργανισμών, τραπεζών και οίκων αξιολόγησης για το ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας το 2024 και το 2025, όπως παρουσιάζονται από τη Focus Economics στις εκτιμήσεις της, του Φεβρουαρίου 2024 και του Μαρτίου 2024.

Με βάση το μέσο όρο των εκτιμήσεων των διαφόρων οργανισμών, προκύπτει ότι ο εκτιμώμενος ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ για το 2024 θα είναι περίπου στο 2,0% (ελαφρώς δηλαδή κάτω από το 2,1% που αναμενόταν πριν ένα μήνα) και για το 2025 της τάξης του 2,3%.

Αντίστοιχα, ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις διαφόρων οργανισμών για το ύψος του πληθωρισμού στην ελληνική οικονομία το 2024 και το 2025, όπως παρουσιάζονται από τη Focus Economics στις εκτιμήσεις της του Φεβρουαρίου 2024 και του Μαρτίου 2024.

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός υποχώρησε στο 3,1% τον Φεβρουάριο από 3,2% τον Ιανουάριο, λόγω των ασθενέστερων πιέσεων στις τιμές των τροφίμων. Ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024, καθώς η επίδραση των προηγούμενων αυξήσεων των επιτοκίων φιλτράρεται στην οικονομία.

Ωστόσο, ο πληθωρισμός προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται κατά μέσο όρο ελαφρώς πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ για 2,0%. Οι σημαντικά αυξημένες τιμές των εμπορευμάτων συνιστούν έναν σημαντικό κίνδυνο. Η Focus Economics εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα είναι της τάξης του 2,5% το 2024, και 2,0% το 2025.

Δείτε τη δημοσίευση: https://www.ot.gr/2024/04/01/academia/ti-provlepoun-20-oikoi-gia-tin-elliniki-oikonomia-to-2024-2025/.

Δείτε την αναδημοσίευση: http://indeepanalysis.gr/oikonomia/ti-provlepoun-20-oikoi-gia-tin-elliniki-oikonomia.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN