Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Η Αν. Καθηγήτρια του Ε.Κ.Π.Α. Ζαχαρούλα Σμυρναίου στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning και στην 8η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PATRAS IQ

Ομιλίες της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ζαχαρούλας Σμυρναίου στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning

Η κα. Σμυρναίου Ζαχαρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και Αντιπρόεδρος του Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος συμμετείχε, ως προσκεκλημένη ομιλήτρια, στις εργασίες του «9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου eTwinning», που πραγματοποιήθηκε στην Ερμούπολη από 20 έως 22 Οκτωβρίου 2023, μαζί με το «11ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ».

Κεντρικό θέμα του «9ου Πανελλήνιου Συνέδριου eTwinning» ήταν η «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Συνολικά και στα δύο συνέδρια παρουσιάστηκαν 167 εισηγήσεις, 21 εργαστήρια, 7 κεντρικές ομιλίες και μία στρογγυλή τράπεζα με θέμα την «Καλλιέργεια της Εκπαιδευτικής Καινοτοµίας μέσα από Συνεργατικές Δράσεις» με 5 προσκεκλημένους ομιλητές με τους οποίους το ακροατήριο είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για την επίτευξη της Καινοτομίας στην Εκπαίδευση. Τα συνέδρια παρακολούθησαν 350 σύνεδροι δια ζώσης και συνολικά 4.500 διαδικτυακά. Στις ολομέλειες εξ αποστάσεως συνδέθηκαν ζωντανά 700 άτομα και καταγράφηκαν περισσότερες από 3.000 ασύγχρονες προβολές.

Η πρώτη εισήγηση της κα. Ζαχαρούλας Σμυρναίου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α. έφερε τον τίτλο «Κέντρα Καινοτομίας: Από το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας στην νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη». Κεντρική αρχή της ομιλίας ήταν η σύνδεση των Νέων Θεωριών Μάθησης με τη νέα κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα, την εποχή του ψηφιακού γραμματισμού, καθώς οι Θεωρίες Μάθησης εξελίσσονται για να εφαρμοστούν τα νέα παιδαγωγικά μοντέλα στα Κέντρα Καινοτομίας. Διαχρονικά στην εκπαίδευση, οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί από το παραδοσιακό μοντέλο μάθησης, το ανακαλυπτικό μοντέλο και το εποικοδομητικό ρεύμα προς το ρεύμα του επιστημονικού αλφαβητισμού συνάδουν με τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις. Η εκπαιδευτική διαδικασία προσαρμόζεται σήμερα στις τεχνολογικές εξελίξεις, ενισχύοντας το μοντέλο του «Μικρού επιστήμονα» για τους μαθητές/τριες και βοηθώντας τους να χρησιμοποιούν ένα ποικίλο σύνολο εργαλείων, ώστε να επιλύουν αυθεντικά προβλήματα. Σε αυτό το πλαίσιο κυριαρχεί η πιθανολογική σκέψη, η οποία πλαισιώνει πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο άνθρωπος, ενώ ο μαθητής καλείται να συνθέσει διαφορετικά πεδία γνώσης, να δράσει συνδυαστικά και να επιχειρήσει την καινοτομία. Η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να μπορεί να αποτελέσει αρωγό σε αυτή τη διαδικασία, καθώς μπορεί- υπό το πρίσμα των Γνωστικών Θεωριών Μάθησης- να προσφέρει ποικίλες αναπαραστάσεις στον μαθητή και να φωτίσει τις νοητικές διεργασίες και διαδικασίες προς την επίλυση των σύνθετων προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία Κέντρων Καινοτομίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις είναι ένα καινοτόμο έργο του Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος, με επιστημονική υπεύθυνη την κα. Σμυρναίου Ζαχαρούλα. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος γνώσης που θα διασυνδέει την σχολική κοινότητα, την τοπική κοινωνία, τα ερευνητικά ιδρύματα, τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα και τις τοπικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα διασυνδέεται με παρόμοια εκπαιδευτικά οικοσυστήματα στην υπόλοιπη Ευρώπη, με βασική μέριμνα την προώθηση της καινοτομίας σε περιβάλλοντα STEM. Οι προτεραιότητες του επικαιροποιημένου Σχεδίου Δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση στην Ευρώπη (2021- 2027) προάγουν την ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσω αυξημένων δεξιοτήτων. Για το λόγο αυτό οι μαθητές/τριες θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να καλλιεργηθούν νέες μορφές διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης (Innovative Pedagogy), να διερευνηθούν καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και να αναζητηθούν λύσεις σε θέματα αιχμής. Παράλληλα, επειδή είναι η γενιά των Digital Natives, οι μαθητές, για να οδηγηθούν στην βαθύτερη γνώση, θα αλληλεπιδρούν σε μεικτά σημειωτικά συστήματα μάθησης, με δραστηριότητες του πραγματικού και του εικονικού κόσμου, ώστε να οικοδομήσουν τον επιστημονικό γραμματισμό και τον γραμματισμό για την επιστήμη.

Η ομιλία διατίθεται ακολούθως: https://www.youtube.com/watch?v=skv6giLRPRo.

3

Η δεύτερη ομιλία της κα. Σμυρναίου εντάχθηκε στη συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα «Η Καλλιέργεια της εκπαιδευτικής καινοτομίας μέσα από συνεργατικές δράσεις» και είχε τίτλο «Η έννοια της καινοτομίας στην Εκπαίδευση». Η καινοτομία στην εκπαίδευση αναφέρεται στη διαδικασία εισαγωγής νέων και δημιουργικών προσεγγίσεων, μεθόδων και τεχνολογιών για τη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω νέων λύσεων, ενώ βασικές πτυχές της είναι η επίλυση προβλημάτων, η προσαρμογή στις νέες μεταβαλλόμενες ανάγκες, οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην γνώση, η ισότητα και η προσβασιμότητα και η ενίσχυση της δέσμευσης και των κινήτρων των μαθητών. Βασικός στόχος της ομιλίας ήταν η ανάδειξη της καινοτομίας στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσα από ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία στοχεύουν στην προώθηση δημιουργικών προσεγγίσεων, σύγχρονων τεχνολογιών και αποτελεσματικών μεθόδων μάθησης. Οι Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις (Innovative Pedagogy) αποτελούν αναδυόμενο τομέα στην Παιδαγωγική, καθώς συνδέουν την αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα που αφορούν στη δημιουργικότητα, στην συνεργασία, στην επικοινωνία και στην κριτική σκέψη του μαθητή. Η έννοια της Καινοτομίας στην Εκπαίδευση αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, κατά το οποίο συνδέονται πολλοί επιστημονικοί τομείς, διαφορετικοί μεταξύ τους, εμπλουτίζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες, αντιμετωπίζονται υπό το πρίσμα της ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης και της Διδακτικής και αναδεικνύουν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις ως προς το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, τα εργαλεία, τα διδακτικά πλαίσια, τα μαθησιακά περιβάλλοντα και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

4

Η ομιλία διατίθεται στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=IGTn6EZqQrA.

Ομιλία της Ζαχαρούλας Σμυρναίου στην 8η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PATRAS IQ

Η κα. Σμυρναίου Ζαχαρούλα συμμετείχε και στην 8η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PATRAS IQ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25, 26 και 27 Νοεμβρίου 2023 στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Ως Αντιπρόεδρος του Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος συνείσφερε στις ομιλίες με θέμα  «Ι.Τ.Υ.Ε. “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”: Η καινοτομία στην εκπαίδευση» και «Ι.Τ.Υ.Ε. “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”: Καινοτόμες Εφαρμογές ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία», ενώ ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. παρουσίασε το ψυχοπαιδαγωγικό πλαίσιο βάσει του οποίου προτείνεται να εφαρμόζεται και να αξιοποιείται η καινοτομία στην εκπαίδευση. Η κεντρική της ομιλία με τίτλο «Τα Κέντρα Καινοτομίας ως νέα δομή ανάπτυξης της Εκπαίδευσης», συνέδεε το ερευνητικό έργο στο οποίο φέρει την επιστημονική ευθύνη με την ανάγκη να εφαρμοστούν στην πράξη καινοτόμοι τρόποι παιδαγωγικής μεθοδολογίας, όπως και στην ανάγκη δημιουργίας νέων χώρων και πλαισίων εκπαίδευσης, τα οποία απαιτούν ευρύτερες συνέργειες και «άνοιγμα» των σχολείων στην κοινωνία.  

5

Η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras lnnovation Quest – PATRAS IQ, η οποία διεξάγεται από το 2012, έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης μεταξύ ερευνητικού και παραγωγικού τομέα και αποτελεί μια μακροχρόνια αναπτυξιακή πρωτοβουλία που προωθεί ένα σύνολο δράσεων δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Στόχος της Έκθεσης είναι η δημιουργία κρίσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τόσο στην ερευνητική κοινότητα όσο και στον παραγωγικό τομέα, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων ιδεών για την ανάπτυξη νέων και την βελτιστοποίηση υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών στο εθνικό και παγκόσμιο γίγνεσθαι. Σκοπός της είναι η αξιοποίηση της γνώσης με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας. Η πρωτοβουλία της Έκθεσης Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας συντελεί στην δικτύωση της ακαδημαϊκής – ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα με στόχο την αέναη προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων μέσω της εφαρμογής καινοτόμων ιδεών. Σκοπός των δράσεων αυτών είναι η εξοικείωση τόσο των ερευνητών όσο και του παραγωγικού τομέα με τη διαχείριση της γνώσης, την ανάπτυξη καινοτομίας, με μηχανισμούς και προϋποθέσεις οικοδόμησης δικτύων και καινοτομικών συνεργατικών σχηματισμών και εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης της καινοτομίας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η εκπαίδευση έρχεται να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, προετοιμάζοντας τον μαθητή για το μέλλον και ενισχύοντας τις νέες δεξιότητες που καλείται να αποκτήσει.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.patrasiq.gr/?fbclid=IwAR0P9tTDs-SvY1zv6eRHw4d2cb0cGzOcOmWIbDAZhNTBUcVXmBa0_RpijJA

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN