Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των μελών ΔΕΠ Ευδοκίας Μπαλάση, Αγγελικής Τσόκογλου, Αικατερίνης Καρακάση, Δάφνης Βηδενμάϊερ, Κωνσταντίνου Ράπτη, Νικόλαου Δρακούλη, Μαρίας Ρούσσου, Αγλαΐας Μπλιούμη, Σωκράτη Ρουσιάκη, Εμμανουήλ Σκούρτσου, Γεώργιου Βαγγέλα, Ευάγγελου Οικονόμου, Δημήτριου Φαρμάκη, Δημήτριου Τσιαχρή, Στεριανής Τσιντζιλώνη και Μαγδαληνής Μπουκουβάλα.

Ευδοκία Μπαλάση, εξέλιξη σε Καθηγήτρια στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
[ebalassi@gs.uoa.gr]

Αγγελική Τσόκογλου, εξέλιξη σε Καθηγήτρια στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
[angtsok@gs.uoa.gr]

Αικατερίνη Καρακάση, εξέλιξη σε Καθηγήτρια στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
[kkarakassi@gs.uoa.gr]

Κατερίνα Καρακάση γεν. στην Αθήνα, σπουδές Γερμανικής Φιλολογίας στο ΕΚΠΑ, όπου έκανε και το διδακτορικό της με υποτροφία του ΙΚΥ. Από το 2000 έως το 2005 εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο του Essen-Duisburg, Γερμανία, στο τμήμα Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, ενώ από το 2005 υπηρετεί στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ με αντικείμενο την Γερμανική Λογοτεχνία και την Συγκριτική Γραμματολογία. Μεταξύ του 2010 και 2012, το 2017 και το 2022 έλαβε υποτροφίες της Humboldt-Stiftung για έρευνα στο πανεπιστήμιο της Konstanz, Γερμανία. Από το 2018 έως το 2020 ήταν διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Γερμανική Φιλολογία. Θεωρία και Εφαρμογές, από το 2020 έως το 2022 ήταν αναπληρώτρια πρόεδρος και από το 2022 πρόεδρος του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ. Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα (http://scholar.uoa.gr/kkarakassi/myproject) και έχει δημοσιεύσει μελέτες σε ελληνικούς και διεθνείς εκδοτικούς και περιοδικά για την γερμανική λογοτεχνία του 18ου και του 20ου αιώνα καθώς και για συγκριτολογικά και θεωρητικά γραμματολογικά ζητήματα (http://scholar.uoa.gr/kkarakassi/publications).

Δάφνη Βηδενμάϊερ, εξέλιξη σε Καθηγήτρια στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
[dwieden@gs.uoa.gr]

Η Δάφνη Βηδενμάιερ σπούδασε Γλωσσολογία και Διδακτική στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Αυστρία. Είναι Διδάκτορας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον Τομέα της θεωρητικής και συγκριτικής Γλωσσολογίας (Συγκριτική ανάλυση της Ονοματικής Φράσης στη γερμανική και την ελληνική γλώσσα). Έχει γράψει τέσσερα βιβλία για την αξιολόγηση της γερμανικής ως ξένης γλώσσας (DaF Testen), την «Ετερογένεια και μαθησιακή διαδικασία», την «Διαφοροποιημένη Μάθηση» και την Διαγλώσσα και τον Διαπολιτισμό (Mitteln oder Vermitteln? Translingualität und Transkulturalität in der Fremdsprachendidaktik). Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων που αφορούν τους επιστημονικούς τομείς της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και της Διδακτικής των γλωσσών σε ελληνικά και ξένα έντυπα. Έχει πάρει μέρος σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα κινούνται κυρίως στους τομείς της κατάκτησης της ξένης γλώσσας, της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, της αξιολόγησης της ξένης γλώσσας και της Πολυγλωσσίας.  Είναι επιστημονική υπεύθυνη και μέλος της ΚΕΕ για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για την γερμανική γλώσσα και για την επιμόρφωση εξεταστών και βαθμολογητών του ΚΠΓ της γερμανικής γλώσσας. Είναι διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΓΓΦ.

Κωνσταντίνος Ράπτης, εξέλιξη σε Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
[kraptis@arch.uoa.gr]

Καθηγητής Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Βιέννης (Ινστιτούτο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας) με «Διάκριση» (Auszeichnung). Κύρια πεδία επιστημονικών- ερευνητικών ενδιαφερόντων και δημοσιεύσεων: Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία του19ου και των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, ιστορία των αστικών στρωμάτων, των ευγενών, των ελίτ, του φύλου, ιστορία της Αψβουργικής μοναρχίας και της Κεντρικής Ευρώπης, ιστορία του εθνικισμού, ιστορία του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, θεωρία και ιστορία της ιστοριογραφίας. Επόπτης έξι ολοκληρωμένων διδακτορικών διατριβών και τεσσάρων υπό εκπόνηση. Επόπτης 38 μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (ΜΔΕ). Συμμετοχή με ανακοινώσεις σε πολλά διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ανακοίνωση ή/και ως συντονιστής και σχολιαστής. Διαλέξεις και διδασκαλία σε πανεπιστήμια της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Σλοβενίας και των ΗΠΑ. Το 2017 δημοσιεύθηκε στα γερμανικά η ερευνητική μονογραφία του για την κεντροευρωπαϊκή αριστοκρατία με τίτλο Die Grafen Harrach und ihre Welt, 1884-1945. Μεταξύ των δημοσιεύσεών του αναφέρονται τα βιβλία Kaufleute im alten Österreich, 1848-1900. Ihre Beziehungen zur Verwaltung und ihre Stellung in Wirtschaft, Gesellschaft und öffentlichem Leben, Βιέννη 1996 και  Γενική Ιστορία της Ευρώπης από τον 6ο έως τον 20όο αιώνα (2 τόμοι), εκδόσεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 1999-2000, καθώς και τα άρθρα

«Wealthy Landowners or Weak Remnants of the Imperial Past?  Central European Nobles during and after the First World War», στο Paul Miller – Claire Morelon (επιμ.), Embers of Empire. Continuity and Rupture in the Habsburg Successor States after 1918 Berghahn, Ν. Υόρκη/Οξφόρδη 2019, 203-228 και

«Defending Christianity and Social Order in the Aftermath of the First World War: Discourse and Polemics in the Austrian Catholic Conservative Press», στο: Tomasz Pudlocki – Kamil Ruszala (επιμ.), Postwar Continuity and New Challenges in Central Europe, 1918-1923. The War that never ended, Routledge, Ν. Υόρκη/Λονδίνο 2022, 313-328.

Νικόλαος Δρακούλης, εξέλιξη σε Καθηγητή στο Τμήμα Φαρμακευτικής
[drakoulis@pharm.uoa.gr]

Μαρία Ρούσσου, εξέλιξη σε Αναπλ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η Δρ. Μαρία Ρούσσου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με αντικείμενο τα Διαδραστικά Συστήματα στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τo 2003 υπήρξε συνιδρύτρια και συνδιευθύνουσα (ως το 2016) της εταιρείας makebelieve design & consulting (makebelieve.gr), με κύριο αντικείμενο τη σχεδίαση κι ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον χώρο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Διετέλεσε υπεύθυνη του τμήματος Εικονικής Πραγματικότητας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (1998-2003), όπου διηύθυνε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των εκθεμάτων και προγραμμάτων Εικονικής Πραγματικότητας εμβύθισης, καθώς και τις σχετικές υποδομές και τα ερευνητικά προγράμματα. Συμμετέχει (από το 2000) σε ερευνητικά έργα της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, ενώ είναι τακτική αξιολογήτρια αντίστοιχων προτάσεων. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Επιστήμη Υπολογιστών (Εικονική Πραγματικότητα και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Η/Υ) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University College London), Master in Fine Arts (MFA) στην Ηλεκτρονική Οπτικοποίηση (Electronic Visualization) από το School of Art and Design, University of Illinois at Chicago, Master of Science (M.Sc) στην Επιστήμη Υπολογιστών από το University of Illinois at Chicago και πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Μαρία Ρούσσου είναι Senior Member της Association for Computing Machinery, με ενεργή δράση στους χώρους της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Η/Υ και της ισότητας των φύλων στην Πληροφορική. Έχει βραβευτεί με το 2013 Tartessos Award για τη συμβολή της στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και την Εικονική Αρχαιολογία.

Αγλαΐα Μπλιούμη, εξέλιξη σε Αναπλ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
[ablioumi@gs.uoa.gr]

Σωκράτης Ρουσιάκης, εξέλιξη σε Αναπλ. Καθηγητή στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
[srousiak@geol.uoa.gr]

Πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1990)

Διδάκτωρ των Γεωλογικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1996)

Ερευνητικά προγράμματα

Από το 1987 (ως φοιτητής) έως σήμερα έχω λάβει συμμετοχή σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα και παλαιοντολογικές ανασκαφές ενώ ήμουν υπεύθυνος και ενός προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.

Εκπαιδευτικό έργο

Το γνωστικό μου αντικείμενο είναι η Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών.

Διδάσκω σε τρία προπτυχιακά μαθήματα (σε δύο εκ των οποίων είμαι υπεύθυνος) σε ένα μάθημα του Τμήματος Βιολογίας και σε δύο μεταπτυχιακά.

Έχω επιβλέψει 11 Διπλωματικές Προπτυχιακές εργασίες, μία πρακτική άσκηση Internship, και 8 Μεταπτυχιακές Διπλωματικές εργασίες. Επιβλέπω 5 Διδακτορικές Διατριβές, ενώ έχω λάβει μέρος ως μέλος Επταμελών Εξεταστικών Επιτροπών στην υποστήριξη σημαντικού αριθμού Διδακτορικών Διατριβών.

Επιστημονικό έργο

Έχω δημοσιεύσει 44 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και σημαντικό αριθμό περιλήψεων/εκτενών περιλήψεων σε πρακτικά συνεδρίων. Οι ετεροαναφορές στο έργο μου είναι περισσότερες από 600.

Λοιπό έργο

Επί αρκετά έτη ήμουν υπεύθυνος διεκπεραίωσης των οικονομικών υποχρεώσεων του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος που σχετίζονταν με την πραγματοποίηση των ασκήσεων υπαίθρου.

Είμαι Υπαρχηγός Δ.Α.Ι. της Φυσικομαθηματικής Σχολής (Ε.Κ.Π.Α)

Έχω λάβει μέρος στη δημιουργία αρκετών παλαιοντολογικών εκθέσων μόνιμων ή προσωρινών, όπως στην Έκθεση Φυσικής Ιστορίας Πικερμίου (μόνιμη έκθεση), στο Μουσείο Απολιθωμένων Θηλαστικών Κερασιάς, Εύβοια (μόνιμη έκθεση), στην Παλαιοντολογική Έκθεση Νάνων Ελεφάντων (Τήλος) (μόνιμη έκθεση), στο Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου (Τέμενος Μασταμπά, παράρτημα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή) (μόνιμη έκθεση) κ.ά.

Στο πλαίσιο του ενδιαφέροντός μου για την παλαιοντολογία σπονδυλωτών συμμετέχω στις δραστηριότητες του Μουσείου Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα, παίρνω μέρος σε διερευνητικές παλαιοντολογικές έρευνες, σωστικές καθώς και οργανωμένες παλαιοντολογικές ανασκαφές. Συμβάλλω στις εργασίες που αφορούν τον εκθεσιακό χώρο συμμετέχοντας στην κατασκευή εκθεμάτων, αναπαραστάσεων και εποπτικού υλικού του Μουσείου και ασχολούμαι με την εποπτεία και επιμέλεια των συλλογών απολιθωμένων σπονδυλοζώων.

Εμμανουήλ Σκούρτσος, εξέλιξη σε Αναπλ. Καθηγητή στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
[eskourt@geol.uoa.gr]

Ο κ. Εμμανουήλ Σκούρτσος γεννήθηκε στην Αθήνα, έλκει όμως καταγωγή από Ερεσό και Μεσότοπο  της νήσου Λέσβου. Τελείωσε το 1ο Λύκειο Αργυρούπολης και μετά από Πανελλαδικές Εξετάσεις πέτυχε στο Τμήμα Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α). Μετά την αποφοίτησή του εκπονεί διδακτορική διατριβή με υποτροφία από το Ι.Κ.Υ., με αντικείμενο την Τεκτονική Γεωλογία στην περιοχή του Πάρνωνα στην Πελοπόννησο και το 2002 ανακηρύσσεται διδάκτωρ των Γεωλογικών Επιστημών. Παράλληλα είχε εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης του Τομέα Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Ε.Κ.Π.Α., συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα και στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τομέα και το 2002 στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού ως έκτακτος ωρομίσθιος υπάλληλος. Ακολούθως, υπήρξε Διδάσκων κατά περιόδους του ΠΔ 407/80 με μισθολογική αντιστοιχία Λέκτορα στο Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, εργάστηκε στο ίδιο Τμήμα ως Π.Ε. Τεχνολόγου Εργαστηρίου, ενώ το υπηρέτησε και ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) με γνωστικό αντικείμενο «Τεκτονική και Γεωλογική Χαρτογράφηση – Υδρογεωλογία». Το 2019 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α με γνωστικό αντικείμενο «Τεκτονική Γεωλογία – Υδρογεωλογία». Επίσης, στο διάστημα 2017-2022 υπήρξε μέλος του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Έχει δημοσιεύσει 143 άρθρα και περιλήψεις σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, με θέματα που είναι προσανατολισμένα στη Τεκτονική Γεωλογία, την Υδρογεωλογία και τις φυσικές καταστροφές. Το ενδιαφέρον του αφορά ιδιαίτερα τις τεκτονικές δομές που σχετίζονται με τις διαδικασίες ορογένεσης, την εξέλιξη των μεταλπικών λεκανών, στη σχέση της γεωλογίας και της ύπαρξης υπόγειου νερού, στη μελέτη της κίνησης του υπόγειου νερού με την ανάπτυξη 3D μοντέλων, τη μελέτη της χημείας του υπόγειου νερού και στη προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων και τη σχέση της τεκτονικής και γεωμορφολογικής εξέλιξης μίας περιοχής με την παλαιοανθρωπολογία και την αρχαιολογία.

Είναι παντρεμένος με την Μαρία Τούντα, εκπαιδευτικό και έχουν αποκτήσει ένα αγόρι.

Γεώργιος Βαγγέλας, διορισμός σε Αναπλ. Καθηγητή στο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας

Ο Δρ. Γεώργιος Βαγγέλας είναι διδάκτωρ του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Οικονομική και Διοίκηση των Λιμένων. Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Ναυτιλίας και επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Μεταπτυχιακού τίτλου από το ΜΠΣ Ναυτιλία Μεταφορές και Εμπόριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση και Διαχείριση Επιχειρήσεων της Ναυτιλίας και των Μεταφορών», ενώ υπήρξε και μέλος του Εργαστηρίου Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων του ίδιου Τμήματος. Έχει επίσης διδάξει σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διετέλεσε μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων την περίοδο 2014-2016, καθώς και σύμβουλος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΘ Α.Ε. (2010-2014). Επίσης για πάνω από 15 έτη δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον χώρο της συμβουλευτικής επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της λιμενικής και ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνείς συλλογικές εκδόσεις καθώς και σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, εξετάζοντας ζητήματα οικονομικής και πολιτικής των λιμένων, στρατηγικής ναυτιλιακών επιχειρήσεων, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στη ναυτιλία, διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων, πολιτικών ασφάλειας σε μέσα μεταφοράς καθώς και αποδοτικότητας λιμένων και τερματικών σταθμών. Επίσης έχει συμμετάσχει σε εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με τη λιμενική και ναυτιλιακή βιομηχανία.

Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων, του Διεθνούς Δικτύου για την Έρευνα της Αποδοτικότητας των λιμένων, του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Ελληνικού Επιμελητηριακού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Μεταφορών. Είναι επίσης μέλος της διαδικτυακή πρωτοβουλία www.porteconomics.eu που στοχεύει στην προώθηση της επιστήμης της λιμενικής πολιτικής και της οικονομικής των λιμένων.

Ευάγγελος Οικονόμου, διορισμός σε Επικ. Καθηγητή στο Τμήμα Ιατρικής

Δημήτριος Φαρμάκης, διορισμός σε Επικ. Καθηγητή στο Τμήμα Ιατρικής

Ο Δημήτριος Φαρμάκης σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το ίδιο ίδρυμα. Ειδικεύτηκε στην Καρδιολογία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» και μετεκπαιδεύτηκε στην καρδιακή ανεπάρκεια στο Πανεπιστήμιο Ζυρίχης, την καρδιο-ογκολογία στο Πανεπιστήμιο Βέρνης και τις κλινικές μελέτες στο Πανεπιστήμιο Harvard. Από το 2018 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, Επικεφαλής του Εργαστηρίου Φυσιολογίας και Διευθυντής των Τομέων Βασικών Επιστημών και Βασικών Ιατρικών Επιστημών.

Ο Δ. Φαρμάκης έχει μακρά διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα πανεπιστήμια ΕΚΠΑ, Κύπρου και Ζυρίχης. Έχει σημαντικό και διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό που αφορά στους τομείς της καρδιακής ανεπάρκειας, της καρδιο-ογκολογίας και των καρδιαγγειακών επιπλοκών των αιμοσφαιρινοπαθειών. Το συγγραφικό του έργο απαρτίζεται από περισσότερα από 300 επιστημονικά άρθρα, από τα οποία 281 σε περιοδικά του PubMed με ιδιαίτερο υψηλό συντελεστή απήχησης (αθροιστικός συντελεστής 3378), 72 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα και ελληνικά συγγράμματα, 5 πλήρη ξενόγλωσσα συγγράμματα, 1 πλήρες Ελληνικό σύγγραμμα και 223 ανακοινώσεις σε διεθνή καιελληνικά συνέδρια. Οι συνολικές παραθέσεις του είναι 20840 και ο δείκτης h 65. Παράλληλα, έχει προσκληθεί ως ομιλητής ή πρόεδρος σε περισσότερα από 250 διεθνή και ελληνικά συνέδρια.

Μεταξύ άλλων, είναι Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Καρδιο-Ογκολογίας της Ένωσης Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Ογκοκαρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καρδιο-Ογκολογίας, μέλος της Ομάδας Κατευθυντηρίων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, μέλος της Επιτροπής Έρευνας του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, σύμβουλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας καθώς και μέλος πολλών άλλων διεθνών επιτροπών και ομάδων. Τέλος, είναι Εταίρος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καρδιακής Ανεπάρκειας, ενώ έχει λάβει βραβεία και διακρίσεις από φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Harvard, το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, και την κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Δημήτριος Τσιαχρής, διορισμός σε Επικ. Καθηγητή στο Τμήμα Ιατρικής

Στεριανή Τσιντζιλώνη, διορισμός σε Επικ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Η Στεριανή Τσιντζιλώνη είναι θεωρητικός, επιμελήτρια, και ερευνήτρια του χορού.

Είναι απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Χορού και του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, κάτοχος ΜΑ σε Σπουδές Χορού από το Πανεπιστήμιο του Surrey (με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση) και Διδάκτωρ Θεωρίας Χορού από το Πανεπιστήμιο του Roehampton.  Έχει διδάξει ιστορία και θεωρία χορού σε επαγγελματικές σχολές και πανεπιστημιακά τμήματα, όπως η Κρατική Σχολή Χορού, η Επαγγελματική Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (ΕΚΠΑ) και το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Πατρών).

Για το 2020-2021 ήταν υπότροφος του προγράμματος Επισκεπτών Καλλιτεχνών στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, συν-επιμελήτρια του 8ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση & μέλος της επιτροπής για το χορό  του Προγράμματος Υποστήριξης Καλλιτεχνών Αrtworks  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Υπήρξε Καλλιτεχνική Σύμβουλος για το Χορό στο Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου (2016-2019) και Συνεργάτης Έρευνας και Προγραμματισμού στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας (1998-2015).

Έχει συνεργαστεί  με ευρωπαϊκά δίκτυα, φορείς και μεμονωμένους καλλιτέχνες.  Ήταν συνιδρύτρια του διαδικτυακού Manifesto Lexicon του διεθνούς οργανισμού Performance Studies International (2011-16).  Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά. Η μονογραφία Υπό τη σκιά του Παρθενώνα. Χορός στο Φεστιβάλ Αθηνών στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου (1955-1966) κυκλοφόρησε από τη σειρά «ΘεωρΕία. Μελέτες για τις παραστατικές τέχνες» (Κάπα εκδοτική, Διεύθυνση σειράς: Παναγιώτης Μιχαλόπουλος). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ιστορία του χορού στην Ελλάδα, σε ζητήματα αρχείου και μνήμης στο χορό, στη σύζευξη θεωρίας και πράξης του χορού ιδίως σε εκπαιδευτικά πλαίσια και στις σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές.

Μαγδαληνή Μπουκουβάλα, ΤΕ Νοσηλευτικής στο Αιγινήτειο

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN