Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Το ΕΚΠΑ συντονιστής νέου Ευρωπαϊκου έργου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠαιτΔΕ) της Φιλοσοφικής Σχολής

transeet
etl

Καθηγητής Χρόνης Κυνηγός, Διευθυντής του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

ΠαιΤΔΕ – Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ

http://etl.eds.uoa.gr

30.1.2023

* * *

img 01

Με χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη από 1.1.2023 του 14ου δια-πανεπιστημιακού ευρωπαϊκού έργου του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΦΕΚ 92/τ. Α’/11.5.1999). Πρόκειται για έργο θεσμικής ερευνητικής δικτύωσης (Coordination and Support Action) με τίτλο “Transforming Education with Emerging Technologies ” και ακρώνυμο ‘TransEET’ . Η χρηματοδοτική αρχή είναι η εξής:  HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01 [Twinning] και ο αριθμός έργου της ΕΕ είναι 101078875 (κωδικός έργου ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ : 19013/2023).

Με το έργο αυτό το ΕΚΠΑ συντονίζει τη θέσπιση ενός διαχρονικά βιώσιμου δικτύου ερευνητικής συνεργασίας και προσέλκυσης έργων στον τομέα των Ψηφιακών Τεχνολογιών για τη Δευτεροβάθμια και Δια Βίου Εκπαίδευση. Το δίκτυο ξεκινά με τους κάτωθι οργανισμούς και θα επεκταθεί ανάλογα με τη διαδικασία της διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων για έρευνα και ανάπτυξη στον εν λόγω τομέα.

 1. Coordinator: NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS (NKUA) Greece
 2.  STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM (HVA) Netherlands
 3.  JOHANNES KEPLER UNIVERSITY OF LINZ (JKU) Austria
 4. UNIVERSITY COLLEGE LONDON (UCL) United Kingdom
 5. UNIVERSITA’ DI TORINO (UNITO) Italy

Η ιδιαιτερότητα του έργου και ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε απ΄την ΕΕ είναι:

 1. Η ανάγκη για διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία στο καίριο ζητούμενο του πώς οι αναδυόμενες τεχνολογίες μπορούν να υπηρετήσουν ένα μετασχηματιζόμενο εκπαιδευτικό σύστημα στην ψηφιακή εποχή και
 2. Η ειδική και πρωτότυπη μεθοδολογία με την οποία θα καλλιεργηθεί η εν λόγω δικτύωση. Στην πρωτότυπη μέθοδο δόθηκε το ακρώνυμο ‘CoFE’, (Communities of Interest, Flow of Rapid Prototypes, Hybrid Expertise). Aποτελείται από τους τρεις αυτούς πυλώνες, δηλαδή:
  1. την ίδρυση πέντε ολιγομελών διεπιστημονικών κοινοτήτων με κοινό ερευνητικό στόχο αλλά διαφορετικές ειδικεύσεις των μελών της,
  2. την χρήση εργαλείων που επιτρέπουν τη ροή ταχέως παραγόμενων ψηφιακών πρωτότυπων (rapid prototypes) και
  3. την καλλιέργεια ιβρυδικής διεπιστημονικής εξειδίκευσης στους συμμετέχοντες
img 02
Από την εναρκτήρια συνάντηση του έργου στο Κτήριο ‘Κωστής Παλαμάς’

Το έργο TransEET στοχεύει:

 • Στην περαιτέρω εξέλιξη της ερευνητικής αριστείας του συντονιστικού ιδρύματος (ΕΚΠΑ), ιδίως στον επιλεγμένο τομέα έρευνας
 • Στη βελτίωση της ικανότητας επιτυχίας στην ανταγωνιστική χρηματοδότηση της έρευνας
 • Στην ενίσχυση της φήμης, ελκυστικότητας και δικτύωσης του ΕΚΠΑ στα εν λόγω ζητήματα  
 • Στην ωφέλεια που θα προκύψει από τη συνεργασία με πρωτοποριακές παγκόσμιας εμβέλειας ερευνητικές ομάδες και οργανισμούς  
 • Στη βελτίωση της ικανότητας προσέλκυσης ποιοτικού προσωπικού και χρηματοδότησης από άλλα τμήματα του HORIZON ή άλλων μηχανισμών χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Το TransEET θα σφυρηλατήσει βιώσιμες συνδέσεις και συνέργειες μεταξύ του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΠαιΤΔΕ/ΦΛΣ, ενός ερευνητικού εργαστηρίου με τριακονταετές έργο στο πιο ιστορικό πανεπιστήμιο της Ελλάδας και τεσσάρων αντίστοιχων εργαστηρίων υψηλής επιρροής σε κορυφαία ιδρύματα στην Ευρώπη. Το πανεπιστήμιο του JKU στην Αυστρία είναι το κέντρο όπου αναπτύσσεται και εξελίσσεται το εκπαιδευτικό σύστημα ‘Geogebra’ που έχει ήδη πάνω από 100 εκατομύρια χρήστες και είναι βέβαια γνωστό σε όλο τον κόσμο με μακροχρόνιες συνεργασίες στην Λατινική Αμερική, την Κίνα και την Ιαπωνία. Το αντίστοιχο εργαστήριο στο Amsterdam εξειδικεύεται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών και αποτελεί παράλληλα κέντρο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Το Knowledge Lab στο UCL είναι το αντίστοιχο του Media Lab – MIT για την εκπαίδευση στην Ευρώπη, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης για αναλυτική ψηφιακών εκφραστικών εργαλείων στο πλαίσιο σύγχρονης παιδαγωγικής. Τέλος η δι-εργαστηριακή ομάδα του Torino είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη θεωρίας για τις πολλαπλές αναπαραστάσεις στη μαθησιακή διαδικασία συνεχίζοντας το έργο του μεγάλου Vygotsky (semiotic mediation).   

Το έργο TransETT θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της διαμόρφωσης της χρήσης υφιστάμενων και αναδυόμενων τεχνολογιών, για δυναμικό εκπαιδευτικό μετασχηματισμό με στόχο την κάλυψη των αναγκών του 21ου αιώνα. Το ΕΚΠΑ μέσω του ΕΕΤ/ΠαιτΔΕ/ΦΛΣ συμμετέχει στο έργο TransEET με το δικό του διεθνές εκτόπισμα έρευνας και ανάπτυξης 30 ετών μιας και θα χρησιμοποιηθούν ως βάση τα τρία συγγραφικά συστήματα του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας που αντίστοιχα ενσωματώνουν εξειδικευμένο παιδαγωγικό σχεδιασμό για:

 1. Μοντελοποίηση κινούμενων τρισδιάστατων γραφικών δομημάτων με προγραμματιστικά μαθηματικά (διαδικτυακό ελεύθερο λογισμικό ‘MaLT2’ – MachineLab Turtleworlds 2)
img 03
 1. Κατασκευή και διασκευή παιχνιδιών λήψης αποφάσεων με διιστάμενες επιπτώσεις για κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα (διαδικτυακό ελεύθερο λογισμικό ‘ChoiCo’ – Choices with Consequences)
img 04
 1. Κατασκευή και διασκευή παιχνιδιών τύπου ‘tetris’ με κεντρικό θέμα την ταξινόμηση (διαδικτυακό ελεύθερο λογισμικό ‘SorBET’ – Sorting based on Educational Technology)
img 05

img 06

Η εκπαίδευση είναι ένας ερευνητικός τομέας των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών που έχει πολλά να κερδίσει από την αδελφοποίηση μεταξύ ‘διευρυνόμενων χωρών’ (‘widening member states’) όπως έχει χαρακτηριστεί η Ελλάδα από την Ε.Ε. και κορυφαίων ερευνητικών ομάδων με συμπληρωματική εμπειρογνωμοσύνη. Ο οραματισμός και η διαμόρφωση του μέλλοντος της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή είναι μια επίμονα νεφελώδης προσπάθεια που επιδεινώνεται από τις προβληματικά κατανοητές μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, τις αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες και το απρόβλεπτο των κοινωνικών παραμέτρων, των παραμέτρων της ιδιότητας του πολίτη και της κινητικότητας.

Υπογράφει ο Καθηγητής του ΠαιΤΔΕ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Ε.Υ. του έργου TransEET, Χρόνης Κυνηγός

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN