Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

της Παρασκευής Κωνσταντίνου | ΠΕ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Τμήμα Παιδικοί Σταθμοί ΕΑΔΠΠΑ/ΕΚΠΑ

Με την με ημερομηνία 20/04/2022 Επιστολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του CIVIS έγινε δεκτή αίτησή μου για να συμμετάσχω στο σεμινάριο –workshop με θέμα: «Staff Week Spanish for Administrative Purposes at UAM», που διοργανώθηκε στο University Autonoma de Madrid από την 6η Ιουνίου 2022 μέχρι και την 10η του ίδιου μήνα.

Το παραπάνω σεμινάριο στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας, της αλληλοεπίδρασης και της εποικοδομητικής επικοινωνίας των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και κυρίως των στελεχών τους, που παρακολουθούν το πρόγραμμα.  

Το Σεμινάριο διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης, ήταν  διαρθρωμένο σε πέντε εκπαιδευτικές ενότητες και περιελάβανε πρωινές και απογευματινές δραστηριότητες.  Κατά την πρώτη ημέρα το Σεμινάριο στόχευε στην παρουσίαση τεχνικών και τρόπων γνωριμίας σε φιλικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο και στην συνέχεια περιελάβανε επίσκεψη – ξενάγηση στους χώρους του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Την Τρίτη 7 Ιουνίου το πρόγραμμα εξειδίκευε τις γλωσσική  επικοινωνία και τις ιδιαιτερότητες κατά τη σύναψη εμπορικών ή εργατικών συμφωνιών των Ισπανών και κυρίως τρόπους παρουσίασης ενός ατόμου στη  νέα του εργασία, στους εργοδότες τους και στους νέους συναδέλφους του. Την επόμενη ημέρα έγινε παρουσίαση με στόχο την εκμάθηση τρόπων και μεθόδων σύνταξης εγγράφων εργασίας (επιστολές, αιτήσεις, βιογραφικά σημειώματα, καταλόγους κλπ), τις μεθόδους αναζήτησης εργασιακών πληροφοριών και γενικά τη σημασία και τη σπουδαιότητα του γραπτού λόγου στον εργασιακό χώρο.  Την ίδια ημέρα οι συμμετέχοντες είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μία εντυπωσιακή ξενάγηση από καθηγητή της ιστορία της τέχνης στο διάσημο Μουσείο  Prado της  Ισπανικής πρωτεύουσας και να θαυμάσουμε από κοντά σπουδαία εκθέματα του Μουσείου. Την Πέμπτη 9 Ιουνίου το πρόγραμμα εστίασε στην παρουσίασή από συναδέλφους μας, εργαζόμενους στο πανεπιστήμιο της Μαδρίτης της δουλειάς τους, των μεθόδων συνεργασίας και του τρόπου επίτευξης των στόχων τους, σε συγκεκριμένους τομείς όπως οι οικονομικές υπηρεσίες, οι διεθνείς σχέσεις, τα προγράμματα ERASMUS και άλλα. Πρόκειται πραγματικά για μία πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, καθώς οι συμμετέχοντες είχαμε τη δυνατότητα να μοιραστούμε κοινά προβλήματα και να ανταλλάξουμε ιδέες και τρόπους αντιμετώπισής τους. Στη συνέχεια μας ζητήθηκε, να οργανωθούμε σε ομάδες και αξιοποιώντας τις γνώσεις μας στην Ισπανική γλώσσα να αναζητήσουμε μέσα στην πόλη συγκεκριμένα αξιοθέατα και σημεία, καταφέρνοντας ουσιαστικά να κινηθούμε μόνοι μας μέσα στην πόλη και να συγκεντρώσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες. Την τελευταία ημέρα του προγράμματος οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο έπρεπε να  παρουσιάσουμε προφορικά την εμπειρία μας από την προηγούμενη ημέρα και να αναλύσουμε την εμπειρία μας και να μιλήσουμε για τα αξιοθέατα της πόλης που επισκεφθήκαμε. Επίσης την ίδια ημέρα, τελειώνοντας το πρόγραμμα, επισκεφθήκαμε συναδέλφους μας στους χώρους εργασίας τους και ξεναγηθήκαμε σε διάφορες υπηρεσίες του Ιδρύματος, όπως στη βιβλιοθήκη, στον παιδικό σταθμό, στο γυμναστήριο του πανεπιστημίου, συνομιλήσαμε με συναδέλφους μας στους χώρους εργασίας τους και ανταλλάξαμε απόψεις για τους τρόπους οργάνωσης της δουλειάς τους και βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα «Staff Week Spanish for Administrative Purposes at UAM» που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS αποτέλεσε μία σημαντική δυνατότητα για όλους τους υπαλλήλους των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που συμμετείχαμε σε αυτό να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας στην Ισπανική γλώσσα, με εξειδίκευση στο εργασιακό και διοικητικής φύσης περιβάλλον. Επιπλέον, πέρα από την εκπαίδευση μας στην Ισπανική γλώσσα όλοι οι συμμετέχοντες είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην εργασία μας, να ενημερωθούμε για τους τρόπους και τις μεθόδους επίλυσής τους που εφαρμόζουν οι συνάδελφοι στις υπόλοιπες χώρες, καθώς και να ενισχύσουμε τις επαγγελματικές μας επαφές και γνώσεις.  Η συνεργασία, η εποικοδομητική αξιοποίηση των διεπαγγελματικών επαφών και η αλληλεπίδραση υπαλλήλων, καθηγητών και φοιτητών από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, που προσφέρουν τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου  αποτελούν μία αξιόλογη και σημαντική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες εργαζόμενους.   

image
image 1
image 2
image 3

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN