Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), ως το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα με 185 έτη ιστορίας, διαθέτει κτήρια επιφανείας άνω των 700.000 τετραγωνικών μέτρων (τμ), εκτεινόμενο σε χώρο άνω των 2 εκατ. τμ. Η δημιουργία νέων υποδομών και η ανακαίνιση της ποιότητας των υπαρχόντων αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Όλες αυτές οι ενέργειες βασίζονται σε μια σειρά από διαδικασίες, που προϋποθέτουν συγκεκριμένα βήματα: καταγραφή και αναγνώριση αναγκών, οικονομικό σχεδιασμό, διοικητικές ενέργειες (γραφειοκρατικά πολυδαίδαλες), εύρεση χρηματοδοτικών πηγών, χρηματοδότηση, χρονοπρογραμματισμό, παρακολούθηση, υλοποίηση και τελική ενσωμάτωση των υποδομών στην ακαδημαϊκή καθημερινότητα του Ιδρύματος

Στο παρόν κείμενο αποτυπώνονται συνοπτικές πληροφορίες για τα πεπραγμένα της Διοίκησης του Ιδρύματος σχετικά με τις ενέργειες που έλαβαν χώρα για τις υποδομές. Κατά το διάστημα 2015-2019, ολοκληρώθηκαν και λειτουργούν:

  1. η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής,
  2. η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής,
  3. το κτήριο της Ιατρικής Σχολής στο Αττικό Νοσοκομείο (ΑΚΙΣΑ),
  4. το κτήριο της Νομικής Σχολής επί της γωνίας Ακαδημίας – Σίνα, με επισκευή μέσω του Ιδρύματος Μαρτίνου,
  5. το νέο κτήριο του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου στην Πλάκα (οδού Θόλου),
  6. ανακαίνιση και αναβάθμιση του  Μουσείου Ιστορίας και Αρχαιολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή, ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις να δεχτεί σημαντική δωρεά αρχαίων αντικειμένων (δωρεά Ιδρύματος Μαρτίνου).

Λόγω της χρόνιας υποχρηματοδότησης, γίνεται συστηματική προσπάθεια για σημαντική μείωση των χώρων που ενοικιάζονται από δομές και τμήματα του Πανεπιστημίου,  αξιοποίησης κληροδοτημάτων και εξασφάλιση υποστήριξης από κοινωφελή Ιδρύματα, με τη συμβολή της τεχνικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΤΥΠΑ), της Συγκλήτου, του τεχνικού συμβουλίου, του ΕΛΚΕ, καθώς και των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ), ανά περίπτωση.

Το διάστημα 2019-2023 ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε στάδιο περάτωσης:

  1. το μεγάλο έργο στεγανοποίησης και μόνωσης κτηρίων του Πανεπιστημίου μας,
  2. η εκπόνηση επιπλέον μελετών πυροπροστασίας και ηλεκτρολογικής αναβάθμισης για τα κτήρια του ΕΚΠΑ,
  3. η ενίσχυση των υποδομών για ΑμεΑ,
  4. η ανέγερση δύο μεγάλων κτηρίων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας στο οικόπεδο επί της οδού Μ. Ασίας στου Γουδή 3600 τμ. (απέναντι από την Ιατρική Σχολή, δίπλα στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας και τη Νοσηλευτική),
  5. η μελέτη επέκτασης του Λαϊκού Νοσοκομείου για την υλοποίηση ανέγερσης νέων ορόφων σε οικόπεδο του Πανεπιστημίου και σε επαφή με το υπάρχον κτήριο για τις πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια που είναι εγκατεστημένες στο νοσοκομείο αυτό,
  6. η κατασκευή προσθήκης 3 ορόφων και ανακατασκευής ισογείου για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και έρευνας του Αιγινητείου Νοσοκομείου και διαμόρφωσης υπογείου χώρου για εγκατάσταση CyberKnife, δηλαδή το νέο κτίριο στο συγκρότημα του Αρεταίειου και του Αιγινήτειου Νοσοκομείου. Πρέπει να επισημανθεί ότι όλα τα έργα των πανεπιστημιακών μας νοσοκομείων Αρεταιείου και Αιγινητείου χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και υλοποιούνται μέσω του τεχνικού συμβουλίου και της τεχνικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,
  7. η ανάθεση εργολαβίας και η έναρξη κατασκευής του νέου κτηρίου της Οδοντιατρικής Σχολής,
  8. η βελτίωση του φωτισμού με χρήση φωτιστικών LED, και η αναβάθμιση της φωταγώγησης στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,
  9. η ονοματοδοσία των κυριότερων οδών της Πανεπιστημιούπολης. Οι δρόμοι της Πανεπιστημιούπολης απέκτησαν ταυτότητα, διευκολύνοντας την κυκλοφορία στο εσωτερικό της και παράλληλα αποδίδοντας τιμή σε σημαίνουσες προσωπικότητες του Πανεπιστημίου μας,
  10. οι εργασίες πάγιων συντηρήσεων υποδομών (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, βλάβες κλπ),
  11. το νέο κτήριο του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης που εγκαινιάστηκε πρόσφατα,
  12. η συστηματική και ριζική ανακαίνιση πρώην σπουδαστηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής σε λειτουργικούς χώρους γραφείων, εκπαίδευσης και έρευνας,
  13. η αποκατάσταση του υπαίθριου αμφιθεάτρου εκδηλώσεων στο χώρο της Θεολογικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,
  14. ο εξωραϊσμός, η βελτίωση των υποδομών, η ανακαίνιση γραφείων, σπουδαστηρίων και μουσείου της Θεολογικής Σχολής,
  15. η διαμόρφωση υποδομών, χώρων και βασικών εγκαταστάσεων για τη δημιουργία των κεντρικών ερευνητικών υποδομών (core facilities),
  16. οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση και ριζική ανακαίνιση της Β’ Φ.Ε.Π.Α. (φοιτητική εστία Πανεπιστημίου Αθηνών),
  17. η αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος και του εκπαιδευτικού εξοπλισμού για όλα τα Τμήματα στο  συγκρότημα Ευρίπου,
  18. η μελέτη για το νέο κτίριο της ΣΕΦΑΑ στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,
  19. η ταυτόχρονη ανακαίνιση του υπάρχοντος κτιρίου της ΣΕΦΑΑ στη Δάφνη με την αναβάθμιση της προσβασιμότητας ΑμεΑ, των αθλητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου,
  20. οι εργασίες ριζικής ανακαίνισης και ανάδειξης του εμβληματικού κτηρίου του Παλαιού Χημείου (Βιβλιοθήκη Νομικής – Μουσείο),
  21. οι εργασίες αναβάθμισης στην Πανεπιστημιακή Λέσχη με κυρίαρχη την ανακαίνιση και την έναρξη λειτουργίας του εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χώρου «ΙΡΙΔΑ» και την εξασφάλιση γραφείων για μέλη ΔΕΠ της Σχολής Επιστημών Αγωγής,
  22. οι εργασίες ανακαίνισης, συντήρησης και ανάδειξης του εμβληματικού Μαρασλείου Διδασκαλείου της Σχολής Επιστημών Αγωγής, για προπτυχιακά, μεταπτυχιακά μαθήματα και έρευνα,
  23. η ριζική ανακαίνιση κτηρίου του Νέου Χημείου της Σχολής Επιστημών Αγωγής,
  24. η κατασκευή τετραώροφου κτηρίου Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής επί της οδού Μεθώνης,
  25. η κατασκευή νέου κτηρίου γραφείων επί των οδών Μαυρομιχάλη και Βαλτετσίου για τη Σχολή Επιστημών Αγωγής,
  26. η αγορά ακινήτου επί της οδού Ιπποκράτους για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών τμημάτων της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,

Με απόφαση Συγκλήτου έχουν προταθεί και αναμένεται η θετική έκβαση για την χρηματοδότηση από τους αρμόδιους φορείς:

  1. προσθήκη καθ’ ύψος 2 ορόφων του Τμήματος Νοσηλευτικής,
  2. ανακαίνιση και αναβάθμιση Εργαστηριακών Υποδομών των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών,
  3. ανακαίνιση και αναβάθμιση Εργαστηριακών Υποδομών της Σχολής Επιστημών Υγείας,
  4. ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση όλου του εμβληματικού κτηρίου της Θεολογικής Σχολής,
  5. εκπόνηση μελέτης προσθήκης επιπλέον ορόφων μετά τον πρώτο και υπογείου παρκινγκ στα νέα κτήρια απέναντι από την Ιατρική Σχολή, καθώς και εκπόνηση μελέτης για νέους χώρους στο Αρεταίειο και Αιγινήτειο νοσοκομείο,
  6. κατασκευή νέου κτηρίου του ΕΛΚΕ,
  7. αναβάθμιση Σπουδαστηρίων και Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής (μέσω και δωρεάς), καθώς και αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου αμφιθεάτρου AULA της Φιλοσοφικής Σχολής,
  8. ενεργειακή αναβάθμιση του Γρυπαρείου Μεγάρου της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Τέλος θα ήθελα να επισημάνω ότι εκτός της κατασκευής μεγάλων έργων, όπως κτιρίων ή ευρείας κλίμακας ανακαινίσεις, έχουν υλοποιηθεί ή υπάρχουν σε εξέλιξη εκατοντάδες μικρότερα έργα που αφορούν την καθημερινή συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση του συνόλου των κτιριακών υποδομών του ΕΚΠΑ. Πάγια επιδίωξή μας είναι ένα ποιοτικό και εξωστρεφές Δημόσιο Πανεπιστήμιο, μέσα στην Κοινωνία και τις ανάγκες της, για τους φοιτητές μας, για τα μέλη ΔΕΠ, και όλους τους εργαζόμενους. Αυτή η επιδίωξη, όμως, για να μην είναι μόνο ένα ευχολόγιο ή μια διακήρυξη, υλοποιείται με σκληρή καθημερινή εργασία, με πρωτοβουλίες και ενέργειες, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για το Πανεπιστήμιο που θέλουμε.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αρμόδιους κατά περίπτωση Αντιπρυτάνεις, τους Κοσμήτορες, τους Επόπτες, όλα τα μέλη ΔΕΠ που συνδράμουν στα θέματα των υποδομών, τους Προϊσταμένους και τους εργαζόμενους σε όλες τις υπηρεσίες που άμεσα ή έμμεσα συνεργάστηκαν προκειμένου να δρομολογηθούν όλα τα έργα. Όλοι μαζί, σε περιβάλλον με δραματικά ελαττωμένη τη χρηματοδότηση του ΕΚΠΑ σε σχέση με το παρελθόν, εν μέσω και της πρωτοφανούς πανδημίας, εργαστήκαμε και εργαζόμαστε δημιουργικά. Με συντονισμένα και σταθερά βήματα, όραμα και εμπειρία στοχεύουμε στη συνεχή αναβάθμιση του Πανεπιστημίου μας.

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ

 

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN