Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hub 2 Κοινωνία, Πολιτισμός, Κληρονομιά: Ανάπτυξη και δράσεις στο δεύτερο έτος λειτουργίας του (Οκτώβριος 2021 – Σεπτέμβριος 2022)

Ολοκλήρωθηκε με μεγάλη επιτυχία η πρώτη διετής, πιλοτική φάση λειτουργίας του HUB 2 του CIVIS, της Θεματικής Ενότητας Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος με τίτλο «Κοινωνία, Πολιτισμός, Κληρονομιά» (Society, Culture, Heritage), του οποίου την προεδρία (Chair) έχουν αναλάβει από κοινού, το ΕΚΠΑ με συντονίστρια την καθηγήτρια κα Θεοδώρα Αντωνοπούλου, και το Πανεπιστήμιο του Tübingen Γερμανίας με συντονίστρια την καθηγήτρια κα Dorothee Kimmich. Από τον Φεβρουάριο 2022 μάλιστα το ΕΚΠΑ ανέλαβε ως co-Chair 1 πρωταρχικό ρόλο στις διεργασίες.

Για το πρώτο έτος λειτουργίας του HUB 2 SCH έχει αναρτηθεί σύντομη έκθεση στο Hub του ΕΚΠΑ: https://hub.uoa.gr/civis-hub2-society-culture-heritage/

Το δεύτερο έτος λειτουργίας του HUB 2 SCH (Οκτώβριος 2021-Σεπτέμβριος 2022) ξεκίνησε με τη δημοσίευση στις 21 Οκτωβρίου 2021 της δεύτερης πρόσκλησης (2nd Call) για κατάθεση ως τις 20 Νοεμβρίου 2021 προτάσεων για τη δημιουργία εκπαιδευτικών – ερευνητικών δράσεων από τα ιδρύματα της συμμαχίας του CIVIS. Στις 26 Νοεμβρίου 2021, κατά την διάρκεια των Global CIVIS Days που διεξήχθησαν στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Hub 2 για την οριστική αξιολόγηση των προτάσεων που κατατέθηκαν. Συνολικά εγκρίθηκαν επτά (7) εκπαιδευτικές προτάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021–22, επιπλέον των δεκαοκτώ (18) που είχαν εγκριθεί με την πρώτη πρόσκληση. Μία (1) ακόμη πρόταση εγκρίθηκε στη συνέχεια από το Hub Council, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός προτάσεων που εγκρίθηκαν στην πρώτη φάση να ανέρχεται σε είκοσι έξι (26).

Ειδικότερα όσον αφορά στο ΕΚΠΑ, από τις οκτώ επιπλέον δράσεις το Πανεπιστήμιό μας ανέλαβε τον συντονισμό μίας (1) (Sacred Sound-Sacred Spaces: in search of the lost sound), ενώ συμμετείχε σε τέσσερεις (4) ακόμη προτάσεις ως συνεργάτης (partner).

Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των εγκριθεισών προτάσεων στον παρακάτω επισυναπτόμενο πίνακα.

Hub 2 Society, Culture, and Heritage
Κατάλογος εγκριθεισών εκπαιδευτικών προτάσεων Δεύτερης Πρόσκλησης (List of Αpproved Proposals, 2nd Call)
[Το Πανεπιστήμιο που συντόνισε την εκάστοτε πρόταση σημειώνεται με έντονους χαρακτήρες / Coordinating Partner universities are highlighted in bold]

TitleUniversitiesActivity type
Resonances: Identifying the Linguistic Cultures of Communities within and around the Universities of Athens, Bruxelles, Bucharest, Glasgow, Madrid and Rome. An ongoing European Database for Eurotales – A Museum of the Languages in Europe.Athens, Rome, Madrid, Brussels, Bucharest, GlasgowWorkshop / academic meeting Workshop
Conceptualizing and understanding the role of the African diaspora in Europe and in AfricaAthens, Rome, Stockholm, BucharestAllied Course (short Course)
Cultural Heritage and Global EpistemologiesRome, Madrid, Bucharest, GlasgowSummer School
MAMPS – Master in Ancient Mediterranean Pottery Studies: From Excavations to MuseumsTübingen, Athens, BrusselsWorkshop/ academic meeting Workshop
Graduate-Network Baroque/Neo-BaroqueAMU, Tübingen, Rome, Stockholm, Madrid, Brussels, BucharestSpring School
Global ethicsTübingen, Glasgow, StockholmSummer School
Sacred Sound-Sacred Spaces: in search of the lost soundTübingen, Athens, Mardid, Glasgow (Συντονιστής ΕΚΠΑ)Summer School
European Law and Rule of Law (Additional project)Tübingen, Bucharest, Glasgow, Madrid, Athens, RomeSeminar (short Course)

Η πρώτη διετία του HUB 2 SCH ολοκληρώθηκε αφενός με την πέμπτη, διήμερη συνεδρίαση του Hub Council (8-9 Σεπτεμβρίου 2022), για την οποία αναρτήθηκε σχετική αναφορά στο Hub του ΕΚΠΑ (https://hub.uoa.gr/hub-society-culture-heritage-coordinator-and-council-meeting-review/) και αφετέρου με την υποβολή στο τέλος Σεπτεμβρίου προς το Work Package 4 του CIVIS αναλυτικής έκθεσης και εσωτερικής αξιολόγησης των πεπραγμένων του, συνοδευόμενης από έκθεση των θεμάτων που τέθηκαν στην πορεία και των μελλοντικών του στόχων.

Περίληψη Δραστηριοτήτων (σε αριθμούς)

 1. 2 Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για εκπαιδευτικές – ερευνητικές δράσεις + αξιολόγηση μίας Πρόσκλησης υποβολής BIPs για το CIVIS 2.
 2. Συνολικά 26 δράσεις επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση στις Προσκλήσεις 1 και 2 (εκπαιδευτικές δράσεις και συναντήσεις δικτύωσης)· για όλες προσφέρθηκε ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη.
 3. 460 μετακινήσεις φοιτητών / 110 μετακινήσεις προσωπικού (περίπου).
 4. 5 συνεδριάσεις του Συμβουλίου του Hub (2 διαδικτυακές και 1 σε υβριδική  μορφή στις Βρυξέλλες που συγκλήθηκαν από το UT, και 2 συνεδριάσεις σε υβριδική μορφή που συγκλήθηκαν από το ΕΚΠΑ στην Αθήνα και την Aix-en-Provence). Τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων με τα συνοδευτικά powerpoints διανεμήθηκαν στα μέλη του Hub Council.
 5. 2 συνεδριάσεις υλοποίησης δράσεων (όλα τα έργα, Ιανουάριος 2022 και Σεπτέμβριος 2022: η πρώτη συγκλήθηκε διαδικτυακά από το UT, ενώ η δεύτερη συγκλήθηκε σε υβριδική μορφή από το ΕΚΠΑ στην Aix-en-Provence σε συνδυασμό με την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου του Hub κατά την πρώτη φάση της λειτουργίας του).
 6. Παρουσίαση από τις δύο συμπροεδρεύουσες της Θεματικής Ενότητας Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος «Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά» κατά τη συνάντηση για την υπογραφή της συμφωνίας του CIVIS με τους Αφρικανούς εταίρους στη Μασσαλία (Μάρτιος 2022).
 7. Σειρά συναντήσεων ανάμεσα στις δύο συμπροεδρεύουσες και το Δίκτυο Μουσείων στην αρχική του φάση (2021-22), που βοήθησαν προς την κατεύθυνση της δημιουργίας του Δικτύου και της σύνδεσης του Hub με Πανεπιστημιακά και άλλα μουσεία.
 8. Συμμετοχή της Θεματικής Ενότητας Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος «Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά» στις Παγκόσμιες Ημέρες CIVIS (CIVIS Global Days) στο ΕΚΠΑ (Μάιος 2022) με τρεις (3) στρογγυλές τράπεζες (εργαστήρια), που μεταδόθηκαν σε απευθείας διαδικτυακή σύνδεση. Οι εν λόγω συνεδριάσεις οργανώθηκαν από το ΕΚΠΑ ως συντονιστή του Hub ως προς τους ομιλητές και την διεξαγωγή των στρογγυλών τραπεζών, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Θεματικής Ενότητας και με συμμετέχοντες από όλα τα Πανεπιστήμια του CIVIS. Πρόκειται για μια απόλυτα θετική εμπειρία, που ανέδειξε ιδιαίτερα τον ρόλο της Θεματικής Ενότητας Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος «Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική Κληρονομιά». Δείτε σχετικά https://civis.eu/en/global-civis-days-2022

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://civis.eu/en/global-civis-days-2022/open-sessions-2022

Τα βίντεο από τις στρογγυλές τράπεζες είναι διαθέσιμα στο youtube, ως εξής:

https://www.youtube.com/channel/UCz9D6aUKkfItjR6cPrn1OVw

 1. Οι κοινωνίες σε περίοδο πανδημίας και ψευδών ειδήσεων
 • Ευρωπαϊκή ταυτότητα
 • Η (πολιτιστική) κληρονομιά στη σύγχρονη Ευρώπη

Εννέα από τις εκπαιδευτικές δράσεις/μαθήματα (courses) του HUB 2 SCH θα συνεχιστούν με τη μορφή των BIPs και στη δεύτερη φάση του CIVIS, που ξεκινά άμεσα. Οι προτάσεις αυτές κατατέθηκαν στην Πρόσκληση (1st BIPs Call) που δημοσιεύθηκε την 1η Μαρτίου 2022 και αξιολογήθηκαν από τα μέλη του Hub Council τον Ιούνιο 2022.

Συνολικά εγκρίθηκαν δεκαέξι (16) δράσεις που θα προσφέρονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-23.  Το ΕΚΠΑ συμμετέχει ως εταίρος σε οκτώ (8) από αυτές, ενώ συντονίζει τις εξής πέντε (5):

 1. In/Transitive Modernities: Dis/continuities and Cultural Transformation
 2. Languages in Europe and their diachronies (Focus on historical language contact)
 3. Multicultural and multilingual Mediation: Second or/and foreign Language Acquisition on the example of the German language.
 4. Summer School No 2 in Critical Museum & Heritage Studies – Refugee legacies in museum and heritage sites: Multi-modal approaches to interpreting stories and objects of forced displacement
 5. Religion and Power in the Eastern Mediterranean in Late Antiquity and early Middle Ages

Σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS, στην κατηγορία CIVIS Courses. Οι φοιτητές του ΕΚΠΑ μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής με βάση τα οριζόμενα στο κάθε μάθημα.

To HUB 2 SCH θα συνεχίσει τη δράση του μεταξύ άλλων με την προετοιμασία των δύο προγραμμάτων μάστερ που είχαν εγκριθεί στην πρώτη φάση καθώς και με τη 2η Πρόσκληση για BIPs, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN