Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus – Ενημέρωση για τρέχουσες δράσεις – Νέα Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ύψους 50 εκατ. ευρώ για καινοτόμα έργα στις πόλεις

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τρέχουσες δράσεις του ΝΕΒ:

Α) Τον Οκτώβριο 2022 η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία (European Urban Initiative/ EUI) ανακοίνωσε την πρώτη Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων (Innovative Actions call) με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ με στόχο τη στήριξη έργων στο πλαίσιο του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus (ΝΕΒ).

Η EUI αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και παρέχει στις αστικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη πόρους για την υλοποίηση νέων καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων και την οικοδόμηση βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Στόχος είναι να δοθούν απτά δείγματα για το πώς μπορούμε να συνδέσουμε τους χώρους διαβίωσής μας με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Αυτή η Πρόσκληση αποτελεί την πλέον αντιπροσωπευτική εφαρμογή στην πράξη των βασικών αξιών του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus, της αισθητικής, της βιωσιμότητας και της συμπεριληπτικότητας.

Η πρόσκληση εστιάζει σε έργα που ενεργοποιούν τον μετασχηματισμό των πόλεων και έχουν τη δυνατότητα να δώσουν καινοτόμες λύσεις και απτά αποτελέσματα, ώστε να εμπνεύσουν άλλα έργα στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής στις αστικές περιοχές, υποστηρίζοντας την υλοποίηση της δεύτερης γενιάς έργων επίδειξης του NEB μετά τα πρώτα έξι έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe.

Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να σχετίζονται με τα ακόλουθα τέσσερα θέματα:

  • Κατασκευή και ανακαίνιση σε πνεύμα κυκλικότητας και ουδέτερου ισοζυγίου διοξειδίου του άνθρακα
  • Διατήρηση και μετασχηματισμός της πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Προσαρμογή και μετασχηματισμός κτιρίων για λύσεις οικονομικά προσιτής στέγασης
  • Αναγέννηση αστικών χώρων

Πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία European Urban Initiative: https://www.uia-initiative.eu/en

Πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων:

https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions

https://greece.representation.ec.europa.eu/news/neo-eyropaiko-mpaoyhaoys-sto-plaisio-tis-politikis-synohis-prosklisi-ypobolis-protaseon-ypsoys-50-2022-10-11_el

Β) Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί η εθνική πρωτοβουλία GR-eco Islands που συνάδει με τις αρχές του ΝΕΒ, καθώς στοχεύει στη μετατροπή των ελληνικών νησιών σε πρότυπα πράσινης οικονομίας, ενεργειακής αυτονομίας, ψηφιακής καινοτομίας και οικολογικής κινητικότητας. Πρόκειται για δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Καθαρή ενέργεια για τα νησιά της ΕΕ» και αποσκοπεί στην βιωσιμότητα και την πράσινη μετάβαση (βλ. https://clean-energy-islands.ec.europa.eu/news/gr-eco-islands-turning-greek-islands-models-green-sustainable-development            &   https://clean-energy-islands.ec.europa.eu/ )

ΑΛΛΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ NEB

1)      Έγκριση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ΝΕB

Μετά από ψηφοφορία στην ολομέλεια στις 14 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ισχυρή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, το οποίο συμπλήρωσε δύο χρόνια ζωής. Η έκθεση του Κοινοβουλίου ζητούσε ισχυρότερη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://ec.europa.eu/newsroom/neb/items/758388/en;

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0213_EN.html#_section2

2)      Labellingstrategy (βλ. και συνημμένη παρουσίαση)

Η Labelling strategy ΝΕΒ (Στρατηγική απονομής σήματος) είναι ένα έργο του ΝΕΒ Lab υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής, το οποίο αναπτύσσει εργαλεία για τον χαρακτηρισμό και την αναγνώριση των στοιχείων εκείνων που μπορούν να δώσουν απτά αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus.

Δύο σημαντικά εργαλεία προς την κατεύθυνση αυτή είναι:

  • ANewEuropeanBauhausCompass: Μια πυξίδα για όλων των τύπων τα έργα στο πλαίσιο του ΝΕΒ, η οποία καθορίζει τις αξίες και τις αρχές βάσει των οποίων θα αναπτυχθούν.
  • Aseriesofassessmentframeworks: Ένα εργαλείο (αυτό-)αξιολόγησης που αναπτύχθηκε για συγκεκριμένο τύπο έργων, το οποίο λειτουργεί με ακριβή κριτήρια και δείκτες και βασίζεται σε υφιστάμενα πρότυπα και οδηγίες.

Η Labelling strategy λαμβάνει υπόψη τη Διακήρυξη του Νταβός όσον αφορά την ποιοτική δόμηση (Davos Declaration for Quality Architecture) (https://davosdeclaration2018.ch/en/dd;nav/index/quality-systemfrom%20the%20Slovenian%20presidency)

Πληροφορίες σχετικά με την επιλογή των εμπειρογνωμόνων: https://new-european-bauhaus.europa.eu/system/files/2022-05/NEB%20Labelling%20Strategy%20-%20Call%20for%20Experts.pdf

3)      Τρία νέα μέλη εντάσσονται στη στρογγυλή τράπεζα υψηλού επιπέδου της NEB

Τρία νέα μέλη θα φέρουν νέες προοπτικές και γνώσεις στο κίνημα και θα ενισχύσουν τις παγκόσμιες και πολιτιστικές διαστάσεις του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus. Πρόκειται για τους:

Francis Kéré, internationally renowned architect, 2022 Pritzker prize laureate
Hilda Flavia Nakabuye, climate, gender, and environmental rights activist
Emeka Ogboh, artist and music producer

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/newsroom/neb/items/758397/en

4)      Συναντήσεις εργασίας με την κοινότητα: NEB Lab Pitching Session

Επόμενη συνάντηση: 25 Νοεμβρίου 2022 (η ώρα θα ανακοινωθεί σύντομα)

To NEB Lab είναι ένας διαδικτυακός χώρος συν-δημιουργίας, όπου η πρωτοβουλία ΝΕΒ βρίσκει εφαρμογή σε συγκεκριμένα έργα.

Τα έργα του NEB Lab «μεταφράζουν» την πρωτοβουλία Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus σε συγκεκριμένες δράσεις με αποστολή:

  • τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την πράσινη μετάβαση, όπως νέα εργαλεία, πλαίσια, πολιτικές κ.λπ.
  • την πρόκληση απτών μετασχηματισμών στο πεδίο δράσης

Οι συνεδρίες pitching (pitching sessions) του NEB Lab έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τις συνεργασίες μεταξύ των μελών της κοινότητας NEB και να παρέχουν ανατροφοδότηση για τα έργα και τις ιδέες που έχουν παρουσιαστεί. Αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων εκείνων που μπορούν να ενταχθούν στο ΝΕΒ Lab.

Παρουσίαση προτάσεων: Σε μια συνεδρία παρουσίασης (pitching session) του NEB Lab μπορούν να φιλοξενηθούν έως και 5 παρουσιάσεις ιδεών ή προτάσεων έργων από την κοινότητα του NEB. Τηρείται σειρά προτεραιότητας στην επιλογή των παρουσιάσεων, αν υπερβαίνουν τις πέντε.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τις συνεδρίες NEB Lab pitching sessions, παρακαλούμε επικοινωνήστε με Borut Cink (borut.cink@ec.europa.eu).

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN