Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Συμμετοχή του Επίκ. Καθηγητή του Ε.Κ.Π.Α. Δρ. Διονύση Ξενάκη ως ομιλητή σε πάνελ συνεδρίου για Logistics και AI

Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 διοργανώθηκε με επιτυχία το 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Green Transport & Logistics «Navigating the Future II» στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης, Υποδοµών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 4 επιµελητηρίων (ΕΒΕΑ, ΕΒΕΘ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ) και 15 κορυφαίων φορέων στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics, ενώ τελεί υπό την διοργάνωση της T-Press. Πάνω από 300 επισκέπτες παρακολούθησαν µε ενδιαφέρον τους περίπου 40 εκλεκτούς οµιλητές (στελέχη επιχειρήσεων, χορηγούς, εκπροσώπους φορέων και διακεκριµένους ακαδηµαϊκούς), οι οποίοι ανέπτυξαν µε καίριες τοποθετήσεις τις τέσσερις στοχευµένες θεµατικές ενότητες του συνεδρίου, αντάλλαξαν απόψεις, γνώσεις και εµπειρία, ενώ απάντησαν σε πλήθος ερωτήσεων του κοινού. Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών της Ελλάδας κ. Σταϊκούρας, ενώ από πλευράς Ε.Κ.Π.Α. στο συνέδριο συμμετείχε ως ομιλητής στο πάνελ «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός, Καινοτοµία & Τεχνητή Νοηµοσύνη» ο Επίκουρος Καθηγητής και Υπεύθυνος Εξωστρέφειας – Διασύνδεσης με την Βιομηχανία του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας του Ε.Κ.Π.Α. Δρ. Διονύσης Ξενάκης. Την εκδήλωση παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αρκετοί φοιτητές και φοιτήτριες του Ε.Κ.Π.Α.

xenakis 2
Φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας με τον Επίκ. Καθηγητή Διονύση Ξενάκη

Στην ενότητα «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός, Καινοτοµία & Τεχνητή Νοηµοσύνη» συμμετείχαν καταξιωμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και της Ελληνικής Βιομηχανίας, όπως οι κ.κ. Άγγελος Αµδίτης (Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης ΕΠΙΣΕΥ / ΕΜΠ), Διονύσης Γρηγορόπουλος (Διευθύνων Σύµβουλος, LogisticsWay), Παναγιώτης Ζήκος (Entrepreneur, Transportation Logistics Specialist), Διονύσης Ξενάκης (Επίκουρος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.), Γιώτα Παπαρίδου (Πρόεδρος ΣΕΠΕ), Γιώργος Στεφανόπουλος (Γενικός Διευθυντής Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας), Παύλος Σωτηριάδης (Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής ΕΜΠ, Πρόεδρος Οµίλου Τεχνητής Νοηµοσύνης) και Γιάννης Φιλίππου (Intergrator General Manager, Epsilon SingularLogic). Στο πάνελ αυτό, ο Δρ. Ξενάκης είχε την δυνατότητα να πραγματοποιήσει τρεις τοποθετήσεις.

Στην πρώτη τοποθέτηση του, ο Δρ. Ξενάκης ανέδειξε την κρισιμότητα διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την Βιομηχανία, αναδεικνύοντας α) συγκεκριμένα βήματα και δράσεις τις οποίες ήδη υλοποιεί το Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας του Ε.Κ.Π.Α. προς την κατεύθυνση αυτή (Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, Ειδικές Εκδηλώσεις ΕΚΠΑ-Βιομηχανίας το 2023Επισκέψεις Φοιτητών/τριων και μελών Δ.Ε.Π. στην Τοπική Βιομηχανία, κλπ), β) τον διαχωρισμό μεταξύ ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και προγραμμάτων κατάρτισης τα οποία προσφέρει η αγορά, καθώς και τα βήματα ενσωμάτωσης διεθνώς αναγνωριμένων προγραμμάτων κατάρτισης στο Ε.Κ.Π.Α., όπως το πρόγραμμα CISCO Networking Academy του Ε.Κ.Π.Α. (ο Δρ. Ξενάκης είναι συντονιστής της δράσης), γ) την σημασία αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα επόμενα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή (με αναφορά στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομία «Αρχιμήδης» του Ε.Κ.Π.Α.), και δ) τον διαχωρισμό ανάμεσα στην εφαρμοσμένη και την βασική έρευνα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αναγκαιότητα διεπαφής τμημάτων R&D της Βιομηχανίας με την Ακαδημία. Η πρώτη τοποθέτηση του Δρ. Ξενάκης είναι διαθέσιμη εδώ.

Στην δεύτερη τοποθέτηση του, ο Δρ. Ξενάκης εστίασε σε πιο τεχνικά θέματα δίνοντας συγκεκριμένους ορισμούς και παραδείγματα εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης στον κλάδο των Logistics. Τα κύρια σημεία της τοποθέτησης αυτής συνοψίζονται ως ακολούθως:

  1. Νοημοσύνη: προσαρμοστική συμπεριφορά κατευθυνόμενη προς στόχο(Sternberg and Salter, 1982). Ένα κυρίαρχο όφελος της ΤΝ είναι η αυτοματοποίηση διαδικασιών οι οποίες είναι εκ κατασκευής επαναλαμβανόμενες, σύνθετες (πολυπαραμετρικές/πολυφασικές) και χρονοβόρες, με στόχο την μείωση του κόστους, την επαύξηση της αποδοτικότητας και την παραγωγή εξατομικευμένων λύσεων
  2. Ψηφιακός μίτος (νήμα): μπορεί να αποτελέσει την βάση για την διύλιση του φυσικού κόσμου στον ψηφιακό, την ανάλυση, την διαχείριση, την επικοινωνία της πληροφορίας μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, τμημάτων του, διαδικασιών, αυτοματοποιημένων υποδομών, ανθρώπων, επιτρέποντας πιο άμεσες και πιο ακριβείς αποφάσεις. Βάση υλοποίησης των 4Ms του «lean manufacturing»: Man (Άνθρωπος), Material (Υλικό), Machine (Μηχανή) και Method (Μέθοδος).
  3. Μέχρις στιγμής, κορυφαίοι φορείς και επιδραστικές εταιρίες στο πεδίο της ΤΝ ακολουθούν το ρητό του Μένανδρου:  Ά μη προσήκει μητ’ άκουε μηθ’ όρα (αυτά που δεν πρέπει, μην τα ακούς και μην τα βλέπεις), a.k.a., data diversity, quality, availability, fairness. Ωστόσο, παραφράζοντας τον Αριστοτέλη, εστιάζοντας σε θέματα Ηθικής της ΤΝ, ο Δρ. Ξενάκης ανέδειξε το γεγονός ότι «η δ’ ηθική (της ΤΝ) εξ έθους (δεδομένων) περιγίνεται».
  4. Πρώτος ορισμός της βιωσιμότητας και του μηδενικού αποτυπώματος περιέχεται στο βιβλίο της Γενέσεως (Παλαιά Διαθήκη): «Χους ει και εις χουν απελεύσει», δηλαδή ξεκινάμε από πρώτη ύλη και σε πρώτη ύλη πρέπει να καταλήγουμε για την διατήρηση της βιωσιμότητας.
  5. Κάθε ενδιάμεσος στον πλήρη κύκλο ζωής ενός asset πρέπει να αντιληφθεί ότι η βιωσιμότητα είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είμαστε αναγκασμένοι να επιλύουμε Ν φορές, δηλαδή μία φορά για κάθε φάση κατά τον κύκλο ζωής ενός asset.  
  6. Μέσω της αξιοποίησης εργαλείων ιχνηλασιμότητας 4.0, εκμεταλλευόμενοι την δυνατότητα μας να διυλίζουμε τον φυσικό κόσμο μέσω των ολοκληρωμένων (end-to-end) ψηφιακών νηματων και αξιοποιώντας την ΤΝ υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορούμε να βρούμε την έξοδο της βιωσιμότητας στον λαβύρινθο της σημερινής εξειδίκευσης, επιλύοντας το πρόβλημα της βιωσιμότητας επί του συνόλου του κύκλου ζωής ενός asset.
xenakis 3

Η δεύτερη τοποθέτηση του Δρ. Ξενάκη είναι διαθέσιμη εδώ. Στην τρίτη τοποθέτηση του και σε απάντηση ερωτημάτων τα οποία έθεσαν συνομιλητές αναφορικά με την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων υπό το φως του μετρήσιμου δείκτη «ποσοστού αποφοιτησάντων», για τον οποίο αναφέρθηκε ότι περίπου οι μισοί εισακτέοι καταφέρνουν να αποφοιτήσουν από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, ο Δρ. Ξενάκης παρέθεσε 2 κρίσιμα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αιτία σχετικών στοιχείων καταγραφής. Πιο συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στο γεγονός ότι αρκετά Τμήματα του Ελληνικού Δημοσίου Πανεπιστημίου καλούνται να υποστηρίξουν έναν αριθμό σπουδαστών περίπου διπλάσιο από αυτό τον οποίο κρίνουν και δηλώνουν επισήμως ότι δύνανται να υποστηρίξουν κατ’ έτος (αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο παράδειγμα Τμήματος του Ε.Κ.Π.Α.). Επιπλέον αυτού, κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το Ε.Κ.Π.Α., καλούνται να υποστηρίξουν τον αριθμό αυτό ενώ παράλληλα βιώνουν απομείωση του ενεργού ανθρωπίνου δυναμικού (σε όρους μελών Δ.Ε.Π.) της τάξεως του 40-50% λόγω αφυπηρετήσεων την τελευταία δεκαετία. Η αντίστοιχη τοποθέτηση είναι διαθέσιμη εδώ.

Ως απόρροια της συμμετοχής του Ε.Κ.Π.Α. στο 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Green Transport & Logistics «Navigating the Future II», το περιοδικό «Logistics & Management» δημοσίευσε άρθρο σχετικό με τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και την δυναμική της Ιχνηλασιμότητας 4.0 στον κλάδο των Logistics, το οποίο επιμελήθηκε ο Δρ. Ξενάκης. Το άρθρο είναι δωρεάν διαθέσιμο και προσβάσιμο online εδώ (σελίδες 44-46).

xenakis 4
Πάνω από 300 κορυφαία στελέχη στον κλάδο των Logistics, πρόεδροι συνδέσμων και κυβερνητικά στελέχη παρακολούθησαν το συνέδριο

Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Η εκδήλωση καλύφθηκε από το διαδικτυακό κανάλι T-PRESS WEB TV, ενώ η πλήρης μαγνητοσκόπηση της είναι διαθέσιμη εδώ.

Σχετικό δελτίο τύπου της ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗΣ T-PRESS είναι διαθέσιμο εδώ.

ΕΚΠΑ © 2024. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο
EN